Lecturer PhD Celal Boyraz

"İlköğretim Anabilim Dalı Doktora Tezlerinde Kullanılan Başarı Testlerinin İncelenmesi (2012-2017)", Celal Boyraz, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

"Science Instruction Through the Game and Physical Activities Course: An Interdisciplinary Teaching Practice", Celal Boyraz, Gökhan Serin, Universal Journal of Educational Research, 2017

"BEYAZ ÖNLÜĞÜ SADECE DOKTORLAR MI GİYER? HASTANE SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN HASTANE SINIFLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", Mehmet Gültekin, Celal Boyraz, Can Uyanık, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2017

"Zihinsel İmaj Oluşturmaya Dayalı Öğretimin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi", Yusuf Ergen, Celal Boyraz, Onur Batmaz, Ceren Çevik Kansu, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2020

"İlkokul Düzeyinde Oyun Temelli Fiziksel Etkinlikler Yoluyla Kuvvet ve Hareket Kavramlarının Öğretimi", Celal Boyraz, Gökhan Serin, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

"Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Doktora Tezlerinde Kullanılan Başarı Testlerinin İncelenmesi", Celal Boyraz, (04.05.2017-06.05.2017), Uluslararası Soyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2017

"Sınıf Eğitimi Alanında Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Profillerinin Belirlenmesi", Şerife Dilek Boyacı, Celal Boyraz, Can Uyanık, Arif Kaptan (11.05.2016-14.05.2016), Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2016

"Sınıf Öğretmenliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin 2011 2015 Deneysel Desen Ölçütlerini Karşılama Durumu", Celal Boyraz, Gökhan Serin (30.05.2016-02.06.2016), Xvııı. Amse-amce-waer Congress, 2016

"2007 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının İlkokul Programlarıyla Uyumu", Celal Boyraz, (30.05.2016-02.06.2016), Xvııı. Amse-amce-waer Congress, 2016

"Öğretmen Eğitiminde Görsel Kültür Çalışmalarının Fen Ve Teknoloji Öğretimi I Dersi İçin Uygulanabilirliği", Burçin Türkcan, Arzu Pekğöz Çeviker, Emine Aysın Şenel, Celal Boyraz, Fisun Güngör, (19.06.2019-22.06.2019), Ejer 2019, 2019

"Teaching Force and Motion Concepts Through Game Based Physical Activities An Interdisciplinary Practice", Celal Boyraz, Gökhan Serin (22.07.2015-25.07.2015), Ihpst Conference, 2015

"Öğretmen Eğitim Programının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki İnançları Üzerindeki Etkisi", Ayşegül Eryılmaz Çevirgen, Celal Boyraz, (02.05.2018-02.05.2018), v th International Eurasian Educational Research Congress, 2018

"Oyun ve Fiziki Etkinliklere Dayalı Fen Öğretimine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşü", Celal Boyraz, Gökhan Serin, (21.05.2015-23.05.2015), 14. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2015

"Değerler Eğitiminde Spor Temaslı ve Temassız Spor Yapan İlköğretim Öğrencilerinin Rakibe Saygı Düzeylerinin İncelenmesi", Celal Boyraz, (04.09.2014-06.09.2014), 23. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2014

"Çocuklar için Felsefe Eğitiminde Görsel Materyallerin Kullanımı: TRT Çocuk Örneği", Celal Boyraz, Burçin Türkcan, (11.05.2017-14.05.2017), IV. International Eurasian Educational Research Congress, 2017

"GÖRSEL KüLTüR ÇALIŞMALARININ FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ I DERSİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ", Burçin Türkcan, Emine Aysın Şenel, Celal Boyraz, Betül Yar Sevmiş, Arzu Pekğöz Çeviker, Fisun Güngör (11.04.2018-14.04.2018), Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2018

"Düşünme Becerileri Bağlamında Sınıfta Neler Oluyor? Bir Durum Çalışması", Celal Boyraz, Burçin Türkcan, (23.10.2019-27.10.2019), II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, 2019

"Making Biomass Energy Concrete Through Experimenting Food", Celal Boyraz, Gökhan Serin, Fatih Özer (30.05.2016-02.06.2016), Xvııı. Amse-amce-waer Congress, 2016

"Hastane Sınıflarında Görev Yapan Öğretmenlerin Hastane Sınıflarına Yönelik Görüşleri", Mehmet Gültekin, Celal Boyraz, Can Uyanık, (11.05.2016-14.05.2016), 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2016

"İntroduction Science Concepts Through Physical Activities", Celal Boyraz, Gökhan Serin (29.10.2014-02.11.2014), İser 2014 World Conference, 2014

"Fen Eğitimini Zenginleştirmede Geleneksel Oyunların Yeri", Celal Boyraz, Gökhan Serin (14.05.2015-17.05.2015), 1. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, 2015

"İlkokul Eğitiminde Eğitsel Oyunlar ve Güncel Uygulamalar Bölüm Adı:İlkokul Fen Bilimleri Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı, BOYRAZ CELAL, Yayın Yeri:Nobel Yayıncılık, Editör:Menşure Alkış Küçükaydın, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:354, ISBN:9786254023347, Bölüm Sayfaları:163 -178"

"Sosyal Bilgiler Öğretimi", Lisans, Türkçe, 3

"Eleştirel ve Analitik Düşünme", Lisans, Türkçe, 2

"Eğitimde Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Yaratıcılık ve Eğitim", Lisans, Türkçe, 2

"Erken Çocukluk Eğitimi", Lisans, Türkçe, 2

"Sosyal Beceri Öğretimi", Lisans, Türkçe, 2

"Bölüm Başkanı"

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"IHPST", Üye

"Gençlik ve Spor Bakanlığı Sivas il Müdürlüğü", MEMUR, 2009-2011, Kamu

"Milli Eğitim Bakanlığı", SINIF ÖĞRETMENİ, 2011-2012, Kamu

"Bu Benim Eserim Proje Danışmanlığı Eğitimi", MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Kamu, Türkiye

"İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Uygulama: Zihinsel İmaj Oluşturma (Bayburt İli Örneği)", Doktor Öğretim Üyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017

"ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMLARININ ADAY ÖĞRETMENLERİN MATEMATİK VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ HAKKINDAKİ İNANÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ", Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 05.05.2017-05.11.2018, 20, 874 TÜRK LİRASI

"Minik Havacılar Uçmayı Öğreniyor", Doçent, Anadolu Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 20.01.2017-15.02.2018 TÜRK LİRASI

"Oyun ve Fiziki Etkinliklere Dayalı Fen Eğitimi Disiplinlerarası Öğretim Uygulaması", Araştırmacı, Anadolu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 03.11.2014-03.10.2015, 9, 985 TÜRK LİRASI

": Öğretmen Eğitiminde Görsel Kültür Çalışmalarının Fen ve Teknoloji Öğretimi IDersi İçin Uygulanabilirliği", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 05.04.2016-25.01.2019, 14722 TÜRK LİRASI

"GÜNLERDEN BİLİM TÜBİTAK 4007 Projesi", Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 01.02.2017-01.07.2017, 49.224.45 TÜRK LİRASI

"Doğadaki Enerjiyi Keşfediyorum Yaz Okulu", Eğitmen, Anadolu Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 15.05.2015-15.10.2015, 24770 TÜRK LİRASI

"Öğretmen Eğitim Programlarının Aday Öğretmenlerin Matematik ve MatematikÖğretimi Hakkındaki İnançları Üzerine Etkisi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 05.05.2017-29.03.2019, 11, 273 TÜRK LİRASI

"Bu Benim Eserim Proje Danışmanlığı Eğitimi", Eğitmen, Bayburt Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 21.12.2015-26.12.2015

"İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNİGELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA: ZİHİNSEL İMAJ OLUŞTURMA (BAYBURT İLİÖRNEĞİ)", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2020 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2018 Araştırma Görevlisi Bayburt Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2019 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği (dr), Anadolu Üniversitesi
2014 - 2018 Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi
2013 - 2015 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği (yl) (tezli), Anadolu Üniversitesi
2012 - 2014 Araştırma Görevlisi Bayburt Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2005 - 2009 Lisans Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği PR., Selçuk Üniversitesi