Lecturer Bahadır Kurnaz

"Determination of Forest Fire Area by Using Satellite Images: Muğla Case", Bahadır Kurnaz, Çağlar Bayık, Saygın Abdikan, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet), 2019

"Bilgi ve İletişim Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 2

"Arazi Ölçümleri Iıı", Önlisans, Türkçe, 5

"Mesleki Trigonometri", Önlisans, Türkçe, 3

"Kentsel Alan Düzenlenmesi", Önlisans, Türkçe, 2

"Coğrafi Bilgi Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Mesleki Hesaplamalar", Önlisans, Türkçe, 3

"Arazi Ölçmeleri", Önlisans, Türkçe, 4

"Topoğrafya", Lisans, Türkçe, 3

"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 3

"Arazi Ölçümleriıı", Önlisans, Türkçe, 5

"Arazi Ölçümleri ıı", Önlisans, Türkçe, 5

"Kadastro Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 4

"Çevre Koruma", Önlisans, Türkçe, 3

"Arazi Ölçümleri ıv", Önlisans, Türkçe, 5

"Aplikasyon", Önlisans, Türkçe, 3

"Yabancı Dil ıı", Önlisans, Türkçe, 2

"Bölge Şehir Planlama", Önlisans, Türkçe, 2

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Trabzon Harita Mühendislik Bürosu", İŞYERİ SAHİBİ, 2011-2013, Ticari (özel)

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 Öğretim Görevlisi Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2019 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği (yl) (tezli), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2013 - 2017 Öğretim Görevlisi İhsangazi Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Kastamonu Üniversitesi
2006 - 2011 Lisans Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi
2004 - 2006 Lisans Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Erciyes Üniversitesi