Doktor Öğretim Üyesi Yıldıray Yıldırım

"Kaymakam Mehmed Hüsnü Bey’in Raporuna Göre 19. Yüzyıl Sonunda Bayburt Kazasının Genel Durumu", Yıldıray Yıldırım, Mavi Atlas, 2019

"Şer’iyye Sicillerine Göre Ayıntab’da (Gaziantep) Ailenin Demografik Yapısı: Eş ve Çocuk Sayıları (1839-1876)", Yıldıray Yıldırım, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

"Bir Devlet Adamı Olarak İsmail Hakkı Bey ve Adana Valiliği Dönemindeki Faaliyetleri (1914-1916)", Yıldıray Yıldırım, (04.05.2018-05.05.2018), II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 4-5 Mayıs 2018, Adana-türkiye, 2018

"İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt", Bayburt ve Çevresinde İaşe Sorunu (1914-1919), BAKÜTAM, Süleyman ÇİĞDEM, 978-605-9945-20-2, 165-187, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Bir Hilal Uğruna/Şehit ve Gazileriyle Bayburt", Trablusgarp Savaşı ve Bayburt, Bayburt Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. M. Yasin TAŞKESENLİOĞLU, 978-605-9945-13-4, 69-73, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

"Bir Hilal Uğruna/Şehit ve Gazileri ile Bayburt", 1877-1878 Osmanlı-Rus (93) Harbi ve Bayburt, Bayburt Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. M. Yasin Taşkesenlioğlu, 978-605-9945-13-4, 43-49, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-ı", Lisans, Türkçe, 2

"Yakınçağ Avrupa Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Bitirme Çalışması-ı", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi-ı", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Türkçesi-ı", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Belgeleri-ı", Lisans, Türkçe, 2

"Tarih Araştırmaları ve Etik-ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi", Lisans, Türkçe, 3

"Öğretmenlik Uygulamaları ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Denizcilik Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Belgeleri-ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Tarih Araştırmaları ve Etik-ı", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Türkçesi-ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Okullarda Gözlem", Lisans, Türkçe, 2

"Uygarlık Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretmenlik Uygulamaları ı", Lisans, Türkçe, 2

"Bilim Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Eğitim Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Çocuk Hakları ve Eğitimi", Lisans, Türkçe, 2

"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Vatandaşlık Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Kültürü ve Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Kültürü ve Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Milli Eğitim Bakanlığı", Sınıf Öğretmeni, 2007-2011, Kamu

"Gaziantep Üniversitesi Myo", Okutman, 2008-2010, Kamu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2017 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (dr), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2011 - 2017 Okutman Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2007 - 2010 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (yl) (tezli), Gaziantep Üniversitesi
2003 - 2007 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Gaziantep Üniversitesi