Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Erdoğan

"Doğu Anadolu Koşullarında Farklı Balarısı (Apis mellifera L.) Genotiplerinin Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi.", Mahir Murat Cengiz, Yaşar Erdoğan, Türkish Journal of Agriculture Food Science And Technology, 2018

"Doğu Anadolu Koşullarında Farklı Balarısı (Apis mellifera L.) Genotiplerinin Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi", Mahir Murat Cengiz, Yaşar Erdoğan, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2018

"Doğu Anadolu-Türkiye Koşullarında Farklı Bal Arısı (Apis mellifera L.) Genotiplerinin Kışlama Yeteneği ve Koloni Performanslarının Karşılaştırılması", Mahir Murat Cengiz, Yaşar Erdoğan, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2017

"Flowers of Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2017

"Sustainability Organic Agriculture and Livestock Production with Respect to European Union in Eastern Anatolia and East Black Sea Regions", Vecihi Aksakal, Bahri Bayram, Gürsel Dellal, Yaşar Erdoğan, Hilal Ürüşan Altun, Mahir Murat Cengiz, Sümer Haşimoğlu, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2016

"Role of inoculation with multi trait rhizobacteria on strawberries under water deficit stress", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Atafeh Varmazyarı, Nurgül Kıtır, Zemdirbyste-agriculture, 2016

"Effect of the water deficit and inoculation with multi traits rhizobacteria on growth and enzyme activities in strawberry Fragaria x ananassa Wulfenia", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Atafeh Varmazyari, Tuba Arjumed, Wulfenia, 2015

"POLLEN ANALYSIS OF HONEYS FROM THE ÇORUH VALLEY TURKEY", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, International Journal of Plant, Animal And Environmental Sciences, 2014

"Çoruh Vadisinin Yabani Meyveleri", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2014

"Eşek Arısı Vespa Sp Zararlısına Karşı Arılıklarda Kullanılan Bazı Tuzak ve Yemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet, Uludağ Arıcılık Dergisi, 2013

"Balmumu Üretilmesi ve Değerlendirilmesi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Arıcılık Araştırma Dergisi, 2011

"Some physiological characteristics of honeybee Apis mellifera L housed in heated fan wooden and insulated beehives", Erdoağn Yaşar, Dodoloğlu Ahmet, Emsen Berna, J. Anim. Vet. Adv, 2009

"Polenin İnsan Sağlığı Açısından Önemi", Erdoğan Yaşar, İspir, 2006

"Bal Arısı Apis mellifera L Kolonilerinin Yaşamında Polenin Önemi", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet, Uludağ Arıcılık Dergisi, 2005

"Farklı Çevre Koşullarının Bal Kalitesi Üzerine Etkileri", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet, Zengin Hüseyin, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, 2005

"Bal Arılarında Apis mellifera L Polen Toplama Faaliyetlerinin Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkisi", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, 2005

"Doğu Anadolu Koşullarında Farklı Balarısı (Apis mellifera L.) Genotiplerinin Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi.", Mahir Murat Cengiz, Yaşar Erdoğan, Türkish Journal of Agriculture Food Science And Technology, 2018

"Doğu Anadolu Koşullarında Farklı Balarısı (Apis mellifera L.) Genotiplerinin Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi", Mahir Murat Cengiz, Yaşar Erdoğan, Türkiye Ziraat Dergisi - Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 2018

"Effects of Root Plant Growth Promoting Rhizobacteria Inoculations on the Growth and Nutrient Content of Grapevine", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Nurgül Kıtır, Şefik Tüfenkci, Fadime Ateş, Communications in Soil Science And Plant Analysis, 2018

"Flowers of Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2018

"Eşek Arısı Vespa Sp Zararlısına Karşı Arılıklarda Kullanılan Bazı Tuzak ve Yemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Uludağ Arıcılık Dergisi, 2013

"Bal Arılarında Apis mellifera L Polen Toplama Faaliyetlerinin Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkisi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, 2005

"Farklı Çevre Koşullarının Bal Kalitesi Üzerine Etkileri", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Hüseyin Zengin, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, 2005

"Bal Arısı Apis mellifera L Kolonilerinin Yaşamında Polenin Önemi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Uludağ Arıcılık Dergisi, 2005

"Yukarı Çoruh Havzasında yaygın olarak bulunan ballı bitkiler", Erdoğan Yaşar, İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu

"Su kısıtı Durumunda Çileklerde (Frageria ananassa) Rizobakteri Uygulama Etkileri", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Atafet Varmazyarı, Nurgül Kıtır (27.09.2016-30.09.2016), Uluslararası Katılımlı V. Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2016

"Çoruh Havzasında Tarımın Dönüşümünde Organik ve Alternatif Tarım Fırsatları", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Farklı Çevre Koşullarının Bal Kalitesi Üzerine Etkileri", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet, Zengin Hüseyin (01.09.2004-04.09.2004), 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2004

"Bal Arılarında Apis Mellifera L Polen Toplama Faaliyetlerinin Koloni Gelişimi Ve Bal Verimi Üzerine Etkisi", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet (01.09.2004-04.09.2004), 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2004

"Economically important medicinal and aromatic and others plants of the ispir region", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (25.09.2009-27.09.2009), Internetional Rural Development Symposium, 2009

"Kırsal Bölgeler için Bal Üretiminin Önemi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Yukarı Çoruh Havzasının Ekoturizm ve Botanik Turizmi Potansiyeli", Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ferit Ayyıldız, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Variation of essential oil yield and combosition of Satureja spicigera C Koch Boiss Aerial parts during different stages of plant growth", Çakmakçı Ramazan, Erdoğan Ümmügülsüm, Erdoğan Yaşar, Mete e (17.04.2013-20.04.2013), The First Mediterranian Symposium on Medicinal And Aromatic Plants, 2013

"Yukarı Çoruh Havzasının eko ve botanik turizmi potansiyeli", Çakmakçı Ramazan, Erdoğan Yaşar, Ayyıldız Ferit (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu., 2008

"Çoruh Vadisinde Odun Dışı Orman Ürünlerinin Botanik Turizmindeki Önemi", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (08.05.2014-10.05.2014), ıı, 2014

"Çoruh Havzasında Tarımın Dönüşümünde Organik Alternatif Tarım Fırsatları", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Important medicinal aromatic plant species for beekeeping in İspir and Kaçkar region in Turkey", Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"The importance of royal jelly as human food", Yaşar Erdoğan, (01.10.2015-04.10.2015), The 3rd International Symposium Ontraditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2015

"meyvelerin tozlaşmasında bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Erdoğan Ümmügülsüm, Erdoğan Yaşar (14.09.2006-16.09.2006), II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu., 2006

"Meslek Yüksek Okullarının Kırsal Kalkınma ve Bölge için önemi İspir Hamza Polat MYO örneği", Erdoğan Yaşar (27.05.2011-29.05.2011), II. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2011

"The Importance of honey production for rural areas", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet, “ınternational Rural Development Symposium

"İspir de Rezistanslı fanlı ahşap ve tecritli kovanlardaki balarısı Apis mellifera L kolonilerinin bazı davranışsal özelliklerinin araştırılması", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Üzümsü Meyvelerin Tozlaşmasında Bal Arılarının Apis mellifera L Yeri ve Önemi", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (14.09.2006-16.09.2006), Iı.ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2006

"Potantial of eco tourisim and botanical tourisim in the upper part of the Çoruh Valley", Çakmakçı Ramazan, Erdoğan Yaşar, Ayyıldız Ferit (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Determination of some Behaviour Characteristic of Different Honeybee (Apis mellifera L.) Genotiypes in Eastern Anatolian Conditions", Mahir Murat Cengiz, Yaşar Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1 st İnternational Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Chemical profile of honey produced in the Çoruh valley Turkey", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, (24.04.2016-26.04.2016), 13 th Assian Apicultural Association Conference, 2016

"pollen Analysis of honeys from the çoruh valley Turkey", Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Microscopic Analysis of Honey Sample from Bayburt", Nesrin Ecem Bayram, Yaşar Erdoğan, (29.09.2017-04.10.2017), 45. Apimondia Congress, 2017

"Ecological Fighting Methods Against Honey Bee (Apis mellifera L.) Harms", Yaşar Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Honey Plants Commonly Found in the Bayburt Region", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Preventions across to bear harmless that cause economic lost in beekeeping", Yaşar Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Flowers of Coruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Effects of Biological Fertilizers on The Growth and Nutrient Content of Grapevine", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Fadime Ateş, Nurgül Kıtır, Şefik Tüfenkçi (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Symposium on Organic Agriculture And Biodiversity, 2017

"Biosensor Applications in Beekeeping: Honey Quality and Residue Control Applications", Yahya Yasin Yılmaz, Yaşar Erdoğan, Dilek Odacı Demirkol, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Arılıklarda Eşek Arısı Vespa Spp Zararlısına Karşı Kullanılan Bazı Tuzak ve Yemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi özet", Erdoğan Yaşar (27.04.2011-30.04.2011), Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 2011

"Çileklerde Frageria ananassa L enzim aktivitesi ve gelişme üzerine rizobakteriler ve kurakklığın etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Atafeh Varmazyari, Tuba Arjumend (25.08.2015-29.08.2015), Vıı, 2015

"Effect On Some Honeybee Behavior Of Different Radio Frequency", Yaşar Erdoğan, Nesrin Ecem Bayram, Mahir Murat Cengiz, (29.09.2017-04.10.2017), 45th Apimondia Congress, 2017

"Bazı Bal Arısı Zararlılarına Karşı Geliştirilen Bitkisel Biyolojik ve Mekaniksel Yöntemler", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet (28.06.2010-01.07.2010), Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 2010

"Karadut tohumlarının Morus nigra çimlenmesi ve gelişimi üzerine elektromanyetik alanın etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (06.05.2015-09.05.2015), Ekoloji 2015 Sempozyumu, 2015

"elektro manyetik radyasyonun bal arısı apis mellifera L ve bitkiler üzerine etkileri", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (06.05.2015-09.05.2015), Ekoloji 2015 Sempozyumu, 2015

"Çoruh Vadisinde Origanum Acutidens Populasyonlarının Uçucu Yağ Kompozisyonu ve Oranlarındaki Varyasyon", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Recep Kotan, Yaşar Erdoğan, Ebru Mete, (19.10.2009-22.10.2009), Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, 2009

"Kaçkar Dağları ve Çoruh Vadisi nin Biyolojik Çeşitliliği ve Ekoturizm Olanakları", Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 20014, 2014

"Opportunıtıes on organıc and alternatıve farms ın Çoruh Valley", Erdoğan Yaşar, Internatıonal Rural Development Symposıum

"Bees wax manifacturing and utilization", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet (25.09.2009-27.09.2009), “ınternational Rural Development Symposium, 2009

"Preventions across to bear harmless that caus economic lost in beekee", Erdoğan Yaşar, “ınternational Rural Development Symposium

"İspirde arı kovanlarına uygulanan havalandırma ve ısıtma sistemlerinin bal verimine olan etkisi", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu., 2008

"Organik sebze ve meyve üretiminde tozlayıcı olarak bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Erdoğan Yaşar (01.11.2006-04.11.2006), Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 2006

"İspir de Rezistanslı fanlı ahşap ve tecritli kovanlardaki balarısı Apis mellifera L kolonilerinin bazı Fizyolojik özelliklerinin araştırılması", Erdoğan Yaşar (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Çilek yetiştiriciliğinde bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Erdoağan Yaşar, Erdoğan Ümmügülsüm (10.06.2009-12.06.2009), Iıı. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2009

"organic farming and sustainable rural development çoruh valley", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, (13.10.2014-15.10.2014), 18th Ifoam Organic World Congres, 2014

"Kimyasal gübrelerin bal arıları Apis mellifera L için taşıdığı riskler", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (03.06.2013-07.06.2013), 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 2013

"Arı Poleni Üretimi ve Arıcılık Açısından Önemi", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmey (27.05.2009-29.05.2009), I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu., 2009

"Yukarı Çoruh Havzasında Bal Arısı Apis mellifera L İçin Önemli Olan Bitki Türlerinin Araştırılması", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014 Sempozyumu, 2014

"Research on essentıal oil content and components of wild ecotype Origanum acutidens in different ecologies of the İspir region", Erdoğan Yaşar (25.09.2009-27.09.2009), Internatıonal Rural Development Symposıum, 2009

"İspir Arıcılığının Durumu ve Alternatif Arı Ürünlerinin Üretim Olanakları", Erdoğan Yaşar (12.06.2009-18.06.2009), International Workshop on Defining Alternative Products., 2009

"Arıcılıkta Ekonomik Kayıplara Neden Olan Ayı Zararlılarına Karşı Alınacak Tedbirler", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Organic Beeyards Features", Yaşar Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Beeswax manufacturing and utilization", Yaşar Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"The effect of stress on honeybees", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (12.07.2018-15.07.2018), Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi Kongre Sergi, 2018

"İnfluence on some physiological charesteristics of the honeybee (Apis mellifera L. ) colonies of radio frequences.", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Vecihi Aksakal, Yahya Yasin Yılmaz, (09.05.2018-12.05.2018), International Agriculturel Science Congress, 2018

"Therapeutic Properties of Royal Jelly", Yahya Yasin Yılmaz, Yaşar Erdoğan, Sadık Çıvracı, (09.05.2018-12.05.2018), İnternational Agricultural Sciences Congress, 2018

"Şifalı Bal ve Sağlıklı Arılar İçin Doğal Arıcılık", Yaşar Erdoğan, (12.07.2018-15.07.2018), Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’2018, 2018

"The Effect of Antibiotic Residues in Royal Jelly", Yahya Yasin Yılmaz, Yaşar Erdoğan, Sadık Çıvracı, (09.05.2018-12.05.2018), International Agricultural Science Congress, 2018

"Determination of the biological properties of some wild fruits grown in Bayburt", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (19.06.2018-23.06.2018), Ecolgy 2018, 2018

"ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIKTA KAYIT TUTNA, KAYIT FORMLARI, ORGANİK SİSTEM PLANLANMASI (OSP) VE BİRLİKLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SERTİFİKASYON UYGULAMALARI DERS KİTABI", Organik Arıcılık ve Kayıt Tutma, Gündüz Ofset Matbaacılık, Prof.Dr. Vecihi AKSAKAL, 987-605-4361-78-6, 82-94, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Arı Hastalık ve Zararlıları", İSPİR MYO, Yaşar ERDOĞAN, Ders Kitabı

"Arıcılıkta Mevsimsel Çalışmalar ve Bakım İşleri", Kaçkar Dağları Avrupa Birliği Projesi Tarafından Bastırılmıştır., Yaşar ERDOĞAN, Ders Kitabı

"Genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 3

"Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Kanatlı ve su Ürünleri İşleme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Arıcılıkta Mevsimsel Çalışmalar", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Apiterapi", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Arı ve Arıcılık Ürünleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 4

"iş Sağlığı ve Güvenliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 3

"Salgın Hastalıklar ve Zoonozları", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Hayvan Refahı", Önlisans, Türkçe, 3

"Hayvan Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Veterinerlik Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji", Önlisans, Türkçe, 4

"Veterinerlik Hizmetleri Mevzuatı ve Etik", Önlisans, Türkçe, 5

"Temel Klinik Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Mikrobiyoloji ve İmnoloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Sürdürülebilir Tarım", Önlisans, Türkçe, 2

"Tarımsal Biyoteknoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Arı Ekolojisi", Önlisans, Türkçe, 4

"Zooloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Arı Bitki İlişkileri", Önlisans, Türkçe, 3

"Ana Arı Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 1

"Arı Ürünleri Üretim ve Muhafaza Yöntemleri", Önlisans, Türkçe, 4

"Ana Arı Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 4

"Arı Bakım ve Beslenmesi", Önlisans, Türkçe, 4

"Arı Davranışları", Önlisans, Türkçe, 3

"Arıcılıkta Yapay Tohumlama", Önlisans, Türkçe, 4

"Arı Bakım ve Beslemesi", Önlisans, Türkçe, 3

"Arıcılık Uygulamaları-1-2", Önlisans, Türkçe, 8

"Arı Sağlığı", Önlisans, Türkçe, 3

"Apiterapi", Önlisans, Türkçe, 4

"Arı Anatomi ve Fizyolojisi", Önlisans, Türkçe, 4

"Arıcılık Alet ve Ekipmanları", Önlisans, Türkçe, 4

"Ballı Bitkiler ve Polinasyon", Önlisans, Türkçe, 6

"Bal ve Bal Teknolojisi", Önlisans, Türkçe, 6

"Organik Hayvansal Üretimin İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Tarımsal Savaş ve Arıcılık", Önlisans, Türkçe, 6

"Verim Kontrolleri", Önlisans, Türkçe, 4

"Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"et Ürünleri İşleme Müh.", Lisans, Türkçe, 3

"Gıda Biyolojisi", Lisans, Türkçe, 5

"Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 1

"iş Hukuku", Lisans, Türkçe, 2

"et Ürünleri İşleme Mühendisliği", Lisans, Türkçe, 3

"Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Tahıl Ürünleri İşleme Mühendisliği", Lisans, Türkçe, 4

"Apiterapi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Arı ve Arıcılık Ürünleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 6

"İstişare Kurulu Üyesi"

"Yönetim Kurulu Üyeliği", Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi

"Yönetim Kurulu Üyeliği", Aydıntepe Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi

"Yönetim Kurulu Üyeliği", Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi

"Yönetim Kurulu Başkanı", Demirözü Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi

"İstişare Kurulu Üyesi", Rektörlük, Bayburt Üniversitesi

"Bölüm Bşk.", Demirözü Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bayburt Üniversitesi

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü", Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bayburt Üniversitesi

"Yönetim Kurulu Üyeliği", Bayburt Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi

"Bölüm Bşk.", İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, Atatürk Üniversitesi

"Bölüm Bşk.", İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü, Atatürk Üniversitesi

"Bölüm Bşk.", İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü, Atatürk Üniversitesi

"Yönetim Kurulu Üyeliği", İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi

"Bölüm Başkan Yardımcısı", İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atatürk Üniversitesi

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Yönetim Kurulu Başkanı"

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Bölüm Bşk."

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Bayramoğlu Yem Sanayii", Ziraat Mühendisi, 2009-2009, Ticari (özel)

"BAYBURT İLİNDEKİ BALLI BİTKİLER İLE ÜRETİLEN BALLARIN POLEN KOMPOZISYONLARININ ARAŞTIRILMASI", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 10000 TÜRK LİRASI

"Demirözü MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Programı ile Endüstriyel Tavukçuluk Programı Tavukçuluk Uygulama ve Araştırma Birimi Alt Yapısının kurulması Projesii", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 58, 621 TÜRK LİRASI

"ARI ZEHİRİ ÜRETİMİNİN BALARISI (Apis mellifera L.) DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 9997 TÜRK LİRASI

"Radyo Frekanslarının Bal Arisi Apis Mellifera L Kolonilerinin Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.12.2016, 23779 TÜRK LİRASI

"Radyo Frekanslarının Bal Arisi Apis Mellifera L Kolonilerinin Davranış Özellikleri Üzerine Etkisi", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.12.2016, 63149 TÜRK LİRASI

"Kontrol Altında Üretilen Ana Arılar İle Farklı Bölgeden Satın Alınan Ana Arılardan Oluşturulan Kolonilerin Bazı Özellikler Bakımından Karşılaştırılması", Yürütücü, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2012-01.07.2013, 33333, 2 TÜRK LİRASI

"Değişik Çevresel Faktörlerin Üretilen Balın Miktar ve Kompozisyonuna Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Araştırmacı, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.04.2003-15.04.2005, 7500 TÜRK LİRASI

"Bal Arısı Apis Mellifera L Kolonilerinde Polen Toplama Saatlerinin Bal ve Yavru Üretimi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması", Araştırmacı, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.05.2003-01.11.2005, 13.616 TÜRK LİRASI

"Farklı çevre şartlarının bal verimi ve kalitesi üzerine olan etkileri", Araştırmacı, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.05.2000-15.05.2001, 5000 TÜRK LİRASI

"Yusufeli Bal Üreticiliğini Geliştirme Projesi", Proje Koordinatörü, , Avrupa Birliği, Tamamlandı

"Rural Development Challenges The European Union and Turkey", Uzman, , Avrupa Birliği, Tamamlandı

"Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Doğa Koruma Projesi", Uzman, Bayburt Üniversitesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı, 01.01.2007-01.12.2011

"Elektromanyetik Alanın Arı Kolonileri Apis mellifera L Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Yönetici, , Bap, Tamamlandı

"Yükselti Farkının Arı Kolonileri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Yönetici, , Bap, Tamamlandı

"Rezistanslı ve Fanlı Ahşap ve Tecritli Kovanlardaki Balarısı Apis mellifera L Kolonilerinin Kışlama Performansları", Yönetici, , Bap, Tamamlandı

"İspir ve Pazaryolu İlçelerinde Yetişen Yabani Meyve Türlerinin ve ballı bitkilerin Tespiti Morfolojik ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"İspir Ve Pazaryolu İlçeleri İle Bağlı Köylerinde Doğal Olarak Yetişen Tıbbi ve Ballı Bitkiler İle Bu Bölgelerde Üretilen Balların Polen Kompozisyonlarının Araştırılması", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"İç Isıları Dengelenmiş Olan Kovanların Arı Kolonilerinin Davranışsal Ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"BAYBURT İLİNDE YETİŞEN YABANİ MEYVE TÜRLERİNİN TESPİTİ, MORFOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ( BAP 2017/01-69001-05)", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.06.2017-01.12.2017, 6000 TÜRK LİRASI

"Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer (uluslararası), Tamamlandı, 02.04.2018-02.04.2019, 902900 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Yardımcı Doçent Bayburt Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2007 - 2016 Yardımcı Doçent İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2003 - 2007 Doktora Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2000 - 2003 Yüksek Lisans Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1999 - 2007 Araştırma Görevlisi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1995 - 1999 Lisans Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1993 - 1995 Önlisans Özalp Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi