Doçent Doktor Ümmügülsüm Erdoğan

"A Field Survey of Promising Mulberry (Morus spp.) Genotypes from Turkey", Nurgül Fetiye Türemiş, Lütfi Pırlak, Ahmet Eşitken, Ümmügülsüm Erdoğan, Burhanettin İmrak, Aytaç Tümer, Ayşegül Burğut, Erwerbs-obstbau, 2017

"Flowers of Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2017

"Role of Inoculation with Multi trait Rhizobacteria on Strawberry Fragaria ananassa under Water Deficit Stress", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Atafeh Varmazyari, Nurgül Kıtır, Zemdirbyste-agriculture, 2016

"Effect of the water deficit and inoculation with multi traits rhizobacteria on growth and enzyme activities in strawberry Fragaria x ananassa", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Varmazyari Atefeh, Arjumend Tuba, Wulfenia, 2015

"Determination of pollen quality and quantity in mulberry Morus alba L", Ümmügülsüm Erdoğan, Pakistan Journal of Botany, 2015

"A Field Survey of Promising Mulberry (Morus spp.) Genotypes from Turkey", Nurgül Fetiye Türemiş, Lütfi Pırlak, Ahmet Eşitken, Ümmügülsüm Erdoğan, Burhanettin İmrak, Aytaç Tümer, Ayşegül Burğut, Erwerbs-obstbau, 2017

"Investigation of the Possible Use of Black Cumin Nigella sativa L Essential Oil on Butter Stability", Songül Çakmakçı, Engin Gündoğdu, Elif Dağdemir, Ümmügülsüm Erdoğan, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2014

"Çoruh Vadisi nin Yabani Meyveleri", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2014

"Pollen analysis of honeys from the Çoruh valley Turkey", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, International Journal of Plant, Animal And Environmental Sciences, 2014

"Some Physical Properties of Dry Mulberries Morus alba L", Erdoğan Ümmügülsüm, İpek m, Aydın c, Pırlak l, Arab Gulf Journal of Scıentıfıc Research, 2012

"Pomological features nutritional quality polphenol content ecotype forms of rasberries Rubus idaeus L", Gülçin İlhami, Topal r, Çakmakçı Ramazan, Bilsel m, Gören mc, Erdoğan ü, Journal of Food Scıence, 2011

"A Field Survey of Promising Mulberry (Morus spp.) Genotypes from Turkey", Nurgül Fetiye Türemiş, Lütfi Pırlak, Ahmet Eşitken, Ümmügülsüm Erdoğan, Burhanettin İmrak, Aytaç Tümer, Ayşegül Burğut, Erwerbs-obstbau, 2017

"Comparative antibacterial activities and chemical composition of some plants oil against Salmonella enteritidis", Neslihan Dikbaş, Eyüp Bağcı, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Hakan Özer, Ebru Mete, Ümmügülsüm Erdoğan, Research on Crops, 2010

"Enzyme activities and growth promotion of spinach by IAA producing plant growth promoting rhizobacteria", Çakmakçı Ramazan, Erat Mustafa, Oral Belinda, Erdoğan Ümmügülsümşahin Fikrettin, The Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 2009

"İnsan beslenmesinde konvansiyonel meyve sebzerlerin taşıdığı riskler", Erdoğan ü, Kavaz a, Akademik Gıda, 2009

"Qunce A üzerine aşılı bazı armut çeşitlerinin İspir Yukrı çoruh Havzası koşullarındaki verim ve gelişme durumlarının belirlenmesi", Ertürk y, Güleryüz m, Erdoğan ü, Bahçe, 2009

"Morphological Characterization of Several Morus Species from Turkey", Özgen m, Güneş m, Akça y, Türemiş n, Ilgın m, Kızılcı g, Erdoğan ü, Serçe s, Hort. Environ. Biotechnol, 2009

"The influence of plant growth promoting rhizobacteria on growth and enzyme activities in wheat and spinach plants", Çakmakçı Ramazan, Erat Mustafa, Erdoğan Ümmüülsüm, Dönmez Mesude Figen, Journal of Plant Nutrıtıon And Soıl Scıence, 2007

"The effect of plant growth promoting rhizobacteria on barley seedling growth nutrient uptake some soil properties and bacterial counts", Çakmakçı Ramazan, Dönmez Mfigen, Erdoğan Ümmügülsüm, Turkish Journal of Agriculture And Forestry, 2007

"Ülkemizde dut Morus spp üretimi ve değerlendirilmesi", Erdoğan ü, Pırlak l, Alatarım, 2005

"Çoruh Vadisinde yetiştirilen bazı elma çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin incelenmesi", Erdoğan ü, Bolat i, Bahçe, 2002

"Effects of Root Plant Growth Promoting Rhizobacteria Inoculations on the Growth and Nutrient Content of Grapevine", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Nurgül Kıtır, Şefik Tüfenkci, Fadime Ateş, Communications in Soil Science And Plant Analysis, 2018

"Kuraklık Stresi Altındaki Çileklerin Verim ve Gelişmesi Üzerine Rizobakterilerin Etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Varmazyari Atafeh, (01.09.2015-04.09.2015), Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, 2015

"Çileklerde Fragaria ananassa L Enzim Aktivitesi ve Gelişme Üzerine Rizobakteriler ve Kuraklığın Etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Atife Varmazyari, Arjumend Tuba (25.08.2015-29.08.2015), Vıı. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 2015

"Traditional Turkish Taste Dried Mulberry", Ümmügülsüm Erdoğan, (01.10.2015-04.10.2015), 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2015

"Yukarı Çoruh Havzasında Ballarda Polen Analizi Yöntemi ile Bal Arılarının Apis mellifera L Tercih Ettikleri Meyve Sebze Türlerinin Tespiti", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (25.08.2015-29.08.2015), Vıı. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 2015

"Bitki gelişmesini teşvik edici rizobakteri kullanımındaki son gelişmeler Organik tarım perspektif ve uygulamaları", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (01.11.2006-04.11.2006), Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 2006

"Çoruh Vadisinde Kırsal Kalkınma için Organik Meyvecilik", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (28.06.2010-01.07.2010), Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 2010

"Çoruh Vadisinde örtü altı yetiştiriciliğine uygun çilek çeşitlerinin ve dikim zamanlarının belirlenmesi", Ümmügülsüm Erdoğan, Lütfi Pırlak, (10.06.2009-12.06.2009), Iıı. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2009

"Organik sebze meyve üretiminde tozlayıcı olarak bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Ümmügülsüm Erdoğan, (01.11.2006-04.11.2006), Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 2006

"İspir de çiftçi ağırlıklı bir AB projesi", Ümmügülsüm Erdoğan, Nurgül Fetiye Türemiş, Fahri Yavuz, Ayhan Yıldırım, Defrancesco Edi, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Determination of suitable planting times and varieties of strawberry cultivars for upper Çoruh Valley conditions", Ümmügülsüm Erdoğan, Lütfi Pırlak, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposıum, 2009

"Çilek yetiştiriciliğinde bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (10.06.2009-12.06.2009), Iıı. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2009

"Yukarı Çoruh Vadisinde üzümsü meyve yetiştiriciliğinin önemi", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Ertürk (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Selection of mulberries for suitable dried ın Çoruh valley", Lütfi Pırlak, Ümmügülsüm Erdoğan, (25.09.2009-29.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Bitki gelişiminin teşvik edici bakteri ve gübre uygulamalarının buğday ve arpa gelişme ve verim üzerine etkisi", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Taşkın Öztaş, Medine Güllüce, Fikrettin Şahin, (08.10.2008-10.10.2008), 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 2008

"Aşağı Çoruh vadisinde yenilebilir yabani meyve çeşitliliğinin tespiti", Sezai Ercişli, Emine Orhan, Hüseyin Karlıdağ, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Ertürk, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Dut Morus spp çeliklerinin köklendirilmesi üzerine araştırma", Ümmügülsüm Erdoğan, Lütfi Pırlak, Ramazan Çakmakçı, (14.09.2006-16.09.2006), Iı.ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2006

"Economically important medicinal and aromatic and others plants of the İspir region", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (25.09.2009-29.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Çoruh Vadisinde yabani ahududu rizosfer topraklarında heterotrof azot fikseri bakteri çeşitliliği", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Recep Kotan, Fikrettin Şahin, Oral Belinda (08.10.2008-10.10.2008), 4.ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 2008

"MM106 anacı üzerine aşılı bazı elma çeşitlerinin Yukarı Çoruh Havzası koşullarında gelişim performanslarının değerlendirilmesi", Sezai Ercişli, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Ertürk, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Organic Farming and Sustainable Rural Development Çoruh Valley", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, (13.10.2014-15.10.2014), Ifoam Organic World Congress, 2014

"Yukarı Çoruh Havzasında yaygın olarak bulunan ballı bitkiler", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Ümmügülsüm Erdoğan, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Üzümsü meyvelerin tozlanmasında bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (14.09.2006-16.09.2006), II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2006

"Bazı kimyasal maddelerin elmada polen çimlenmesi ve polen tüpü uzunluğuna etkileri", İbrahim Bolat, Ümmügülsüm Erdoğan, (02.09.1997-05.09.1997), Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 1997

"Yukarı Çoruh Vadisi nde yetiştirilen dutların fenojik ve pomolojik özelliklerin belirlenmesi", Erdoğan Ümmügülsüm (14.09.2006-16.09.2006), Iı.ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2006

"Çoruh vadisinde yetiştirilen elma çeşitlerinin döllenme biyolojilerinin incelenmesi", Erdoğan Ümmügülsüm (02.09.1997-05.09.1997), Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 1997

"Çoruh Vadisinde odun dışı orman ürünlerinin botanik turizmindeki önemi", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (08.05.2014-10.05.2014), Iıı. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 2014

"Meslek Yüksekokullarının Bölge Halkının Eğitimine Katkısı İspir Hamza Polat MYO Örneği", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ayhan Yıldırım, (25.05.2011-27.05.2011), 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2011

"Çoruh Havzasında Tarımın Dönüşümünde Organik ve Alternatif Tarım Fırsatları", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Research on essentıal oılcontent and components of wıld ecotype orıganum acutıdens ın dıfferent ecologıes of the İspır regıon", Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Recep Kotan, Ebru Mete, (25.09.2009-29.09.2009), Internatıonal Rural Development Symposıum, 2009

"İspir in Meyvecilik Potansiyeli ve Alternatif Yetiştiricilik Önerileri", Nurgül Fetiye Türemiş, Ümmügülsüm Erdoğan, (03.04.2009-04.04.2009), International Workshop on Defining Alternative Products, 2009

"Çoruh Havzasının ekonomik öneme sahip tıbbi ve baharat bitkileri potansiyeli", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Gobdin üretimi ve bu ürünün bazı mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri üzerine bir araştırma", Ümmügülsüm Erdoğan, Arzu Kavaz Yüksel, Hilal Yıldız, Engin Gündoğdu, (15.04.2010-17.04.2010), . I. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 2010

"Opportunıtıes on organıc and alternatıve farms ın Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (25.09.2009-29.09.2009), Internatıonal Rural Development Symposıum, 2009

"İspir ve Pazaryolu ndaki büyük zenginlik Dut", Ümmügülsüm Erdoğan, Lütfi Pırlak, Yaşar Ertürk (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Çoruh Vadisinde Origanum acutidens populasyonlarının uçucu yağ kompozisyonu ve oranlarındaki varyasyon", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Recep Kotan, Yaşar Erdoğan, Ebru Mete, (19.10.2009-22.10.2009), Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, 2009

"An investigation on selection of table mulberry Morus alba l types in Çoruh Valley", Ümmügülsüm Erdoğan, Lütfi Pırlak, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposıum, 2009

"Çoruh havzasında bazı uçucu yağ bitkilerinin tanımlanması çimlendirilmesi ve adaptasyonu", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Şaban Kordali, (05.09.2005-09.09.1997), Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 1997

"Variation of essential oil yield and composition of Satureja spicigera c koch boıss aerial parts during different stages of plant growth", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ebru Mete, (17.04.2013-20.04.2013), 1st Mediterranean Symposium on Medicinal And Aromatic Plants, 2013

"Yukarı Çoruh havzasında bal arısı Apis mellifera l için önemli olan bitki türlerinin araştırılması", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014, 2014

"Current Situation and Development Possibilities of Organic Viticulture in Turkey", Murat Akkurt, Ümmügülsüm Erdoğan, İrem Mutlum Şenses, (27.09.2017-29.09.2017), I. International Symposium on Organic Agriculture And Biodiversity (otbiyosem 2017), 2017

"Honey Plants Commonly Found in the Bayburt Region", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Sürdürülebilir gençlik için meyve tüketiminin önemi", Ümmügülsüm Erdoğan, (04.10.2011-08.10.2011), Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 2011

"Kaçkar Dağları ve Çoruh Vadisi nin biyolojik çeşitliliği ve ekoturizm olanakları", Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014, 2014

"Effects of Biological Fertilizers on The Growth and Nutrient Content of Grapevine", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Fadime Ateş, Nurgül Kıtır, Şefik Tüfenkçi (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Symposium on Organic Agriculture And Biodiversity, 2017

"Flowers of Coruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Çoruh Vadisinin yabani meyveleri", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014, 2014

"Economically important plants which have been used for various purposes of the İspir region in Turkey", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (24.10.2013-26.10.2013), The 2nd International Symposium On“traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2013

"Su Kısıtı Durumunda Çileklere Fragaria ananassa Rizobakteri Uygulamanın Etkileri", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Atafeh Varmazyari, Nurgül Kıtır (27.09.2016-30.09.2016), V.ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2016

"Mikroorganizma esaslı sıvı biyolojik gübrelerin asmada gelişme yaprak klorofil ve besin elementi içeriğine etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Ateş Fadime, (03.06.2013-07.06.2013), 6.ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 2013

"The Current Situation and Development Opportunities of Organic Viticulture in Turkey", Murat Akkurt, Ümmügülsüm Erdoğan, İrem Mutlum Şenses, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Chemical profile of honey produced in the Çoruh valley Turkey", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Karadut tohumlarının Morus nigra çimlenmesi ve gelişimi üzerine elektromanyetik alanın etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (06.05.2015-09.05.2015), Ekoloji 2015 Sempozyumu, 2015

"Kırsal kalkınma için AB projesi", Ümmügülsüm Erdoğan, Nurgül Fetiye Türemiş, Ayhan Yıldırım, Edı Defrancesco, (27.04.2011-30.04.2011), Uluslararsı Katılımlı I.ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 2011

"Elektromanyetik radyasyonun bal arıları Apis mellifera L ve bitkiler üzerine etkileri", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (06.05.2015-09.05.2015), Ekoloji 2015 Sempozyumu, 2015

"Otlak ayrığında Agropyron cristatum su stresini hafifletmede bazı mikroorganizma esaslı sıvı biyolojik gübrelerin rolü", Ramazan Çakmakçı, Mehmet Kerim Güllap, Ümmügülsüm Erdoğan, Mustafa Erat, Ali Koç, (03.06.2013-07.06.2013), 6.ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 2013

"Çoruh havzasında bazı uçucu yağ bitkilerinin tanımlanması çimlendirilmesi ve adaptasyonu", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Şaban Kordalı, (05.09.2005-09.09.1997), Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 1997

"Erdogan Y R Çakmakcı Ü Erdoğan 2016 Pollen analysis of honeys from the Çoruh valley Turkey 13th Asian Apicultural Association Conference 24 26 April Jeddah Kingdom of Saudi Arabia BP P 195", Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Muğla İli Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen ve Tedavi Amaçlı Kullanılan Yabani Bitkiler", Ümmügülsüm Erdoğan, Esra Karaca, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Bayburt İli Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen ve Tedavi Amaçlı Kullanılan Yabani Bitkiler", Ümmügülsüm Erdoğan, Esra Karaca, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Çoruh Vadisinde gıda ve gıda katkı amaçlı kullanılabilen bitkisel kaynaklar", Songül Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014, 2014

"Organik Meyve ve Sebzelerin Beslenme ve Sağlık Yönünden Önemi", Ümmügülsüm Erdoğan, Arzu Kavaz Yüksel, (21.05.2008-23.05.2008), Türkiye 10. Gıda Kongresi, 2008

"Çoruh havzasında bazı uçucu yağ bitkilerinin tanımlanması çimlendirilmesi ve adaptasyonu", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Şaban Kordali (05.09.2005-09.09.1997), Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 1997

"Determination of the biological properties of some wild fruits grown in Bayburt", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (19.06.2018-23.06.2018), Ecolgy 2018, 2018

"İnfluence on some physiological charesteristics of the honeybee (Apis mellifera L. ) colonies of radio frequences.", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Vecihi Aksakal, Yahya Yasin Yılmaz, (09.05.2018-12.05.2018), International Agriculturel Science Congress, 2018

"Işgın (Rheum ribes L.) bitkisinin ülkemizde değerlendirilme şekilleri ve ışgın turşusunun bazı kimyasal özellikleri", Ümmügülsüm Erdoğan, Merve Kocaman (12.07.2018-15.07.2018), Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi Kongre Ser, 2018

"The effect of stress on honeybees", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (12.07.2018-15.07.2018), Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi Kongre Sergi, 2018

"Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması (OSP) ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları", Bitkisel üretim İçin Organik Sistem Planı (OSP) ve Bazı Kayıt Tutma Tablo Form ve Çizelgeleri, Gündüz Ofset Matbaacılık, Prof.Dr.Vecihi Aksakal, 978-605-4361-78-6, 26-36, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması (OSP) ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları", İç Denetim/Kontrol sistemi (İDKS) Kayıtları, Gündüz Ofset Matbaacılık, Prof.Dr.Vecihi AKSAKAL, 978-605-4361-78-6, 95-109, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması (OSP) veBirliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları", Iç Denetim/Kontrol sistemi (IDKS) Kayıtları, Gündüz Ofset Matbaacılık, Vecihi AKSAKAL Sümer HAŞİMOĞLU, 978-605-4361-78-6, 95-108, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Organik Tarım", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Ders Kitabı

"Organik Tarım", Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Kitap

"Gıda Biyolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Mezuniyet Çalışması ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Bahçe Bitkileri", Lisans, Türkçe, 3

"Bahçe Bitkilerinin Çoğaltma Materyallerinin Organik Yöntemlerle Üretimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Vitaminler ve Mineraller", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım ve Uygulamaları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Fidanlık Tekniği", Önlisans, Türkçe, 4

"Çevre Koruma", Önlisans, Türkçe, 2

"Mesleki Uygulama", Önlisans, Türkçe, 1

"Genel Meyvecilik", Önlisans, Türkçe, 3

"Ağaçlandırma", Önlisans, Türkçe, 4

"Fide Fidan Üretimi", Önlisans, Türkçe, 4

"Bahçe Bitkilerinin Muhafazası ve Paz. Hazırlanması", Önlisans, Türkçe, 2

"Üzümsü Meyveler", Önlisans, Türkçe, 2

"Tıbbi ve Aromatik Bitkiler", Önlisans, Türkçe, 4

"Organik Tarımın Genel İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Organik Bitkisel Üretimin İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Aşı Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Budama Tekniği ve Terbiye Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 4

"Subtropik İklim Meyve Türleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Bahçe Bitkilerinin Biyolojik ve Fizyolojik Esasları", Önlisans, Türkçe, 2

"Topraksız Kültür", Önlisans, Türkçe, 4

"Tarımsal Mekanizasyon", Önlisans, Türkçe, 4

"Organik Ürünlerin İşleme Teknolojisi", Önlisans, Türkçe, 4

"Organik Ürünlerin Pazarlanması", Önlisans, Türkçe, 2

"Bahçe Bitkileri Mekanizasyonu", Önlisans, Türkçe, 2

"Seracılık Uygulaması", Önlisans, Türkçe, 5

"Bahçe Bit. Hast.ve Zar. Müc.yön.", Önlisans, Türkçe, 4

"Gıda Pazarlama", Lisans, Türkçe, 1

"iş Sağlığı ve Güvenliği", Lisans, Türkçe, 3

"Bitkisel Yağ Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Meyve Sebze İşleme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 6

"Seralarda Otomasyon", Önlisans, Türkçe, 2

"Gıda Mühendisliği Malzeme Bilimi", Lisans, Türkçe, 2

"Sera Sulama Yöntemi", Önlisans, Türkçe, 2

"Tohumluk", Önlisans, Türkçe, 4

"Sera Yapım Tekniği", Önlisans, Türkçe, 4

"Meyvelerde Hasat Sonrası Teknoloji", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Organik Ürünlerin İşlemesi ve Muhafazası", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Mezuniyet Çalışması", Lisans, Türkçe, 2

"iş Hukuku", Lisans, Türkçe, 2

"Tahıl Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 6

"İşçi Sağlığı ve Güvenliği", Lisans, Türkçe, 3

"Gıda Pazarlama", Lisans, Türkçe, 2

"Organik Gıda Teknolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Meyvelerde Hasat Sonrası Teknolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Organik Gıda Teknolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Senato Üyeliği"

"Fakülte Kurulu Üyeliği", Sanat ve Tasarım Fakültesi, Bayburt Üniversitesi

"Rektör Danışmanı", Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi

"Yönetim Kurulu Üyeliği", Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği", Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bayburt Üniversitesi

"Yönetim Kurulu Üyeliği", Demirözü Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği", Bayburt Eğitim Fakültesi, Bayburt Üniversitesi

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı", İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi

"Bölüm Bşk.", İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atatürk Üniversitesi

"Bölüm Bşk."

"Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Rektör Danışmanı"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Yüksekokul Sanayi Koordinatörü"

"Bahçe Bitkileri Derneği", Üye

"Tarımsal Araştırma ve Yayım Merkez Müdürlüğü Koruma ve Güzelleştirme Derneği", Üye

"BAYBURT İLİNDEKİ BALLI BİTKİLER İLE ÜRETİLEN BALLARIN POLEN KOMPOZISYONLARININ ARAŞTIRILMASI", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 10000 TÜRK LİRASI

"BAYBURT İLİNDE YETİŞEN YABANİ MEYVE TÜRLERİNİN TESPİTİ, MORFOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ( BAP 2017/01-69001-05)", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.06.2017-01.12.2017, 6000 TÜRK LİRASI

"RADYO FREKANSLARININ BAL ARISI Apis mellifera L KOLONİLERİNİN DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", Araştırmacı, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.12.2016, 63149 TÜRK LİRASI

"Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Uygulama Alanlarının Geliştirilmesi ve Bölge Ballarının Palinolojik Analizi", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı

"Farklı su stresi seviyelerinde çilekte bazı gelişim öğeleri üzerine bitki gelişmesini etkileyen bakteri uygulamalarının etkileri", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı

"İspir ve Pazaryolu İlçeleri ile bağlı köylerde doğal olarak yetişen tıbbi ve ballı bitkiler ile bu bölgelerde üretilen balların polen kompozisyonunun araştırılması", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı

"İspir Ve Pazaryolu İlçelerinde Yetişen Yabani Meyve Türlerinin Ve Ballı Bitkilerin Tespiti Morfolojik Ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı

"Çilekte bazı Rhizobakterlerin verim ve verim unsurlarına etkisi", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"Quince A ayva klonu üzerine aşılı bazı armut çeşitlerinin Yukarı Çoruh Havzası Koşullarına adaptasyonu", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"Çoruh Vadisinde Yetiştirilen Dutların Morus spp Bazı Fenolojik ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı

"İspir ve Pazaryolu İlçelerinden Erzurum Seçilen Dut Morus spp Tiplerinin Çoğaltılması ve Dut Seleksiyon Bahçesinin Kurulması", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı

"Çoruh Havzası Florasında Yaygın Uçucu Yağ Zengini Bazı Tıbbi ve Baharat Bitkilerinin Kültüre Alınması Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"Doğu Karadeniz Geçit Bölgesinde Rubus Türlerinin Kültürü Kimyasal Kompozisyonu Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"İspir ve Pazaryolu İlçelerinde Yetiştirilen Dutların Morus spp Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Bir Araştırma", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı

"Tortum Erzurum da Yetiştirilen Mahalli Elma Çeşitlerinin Fenolojik Biyolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"Dut Fidanı Üretimi ve Dağıtımı", Proje Koordinatörü, , Diğer, Tamamlandı, 10000 TÜRK LİRASI

"Sürdürülebilir Yerel Marka İspir Kuru Fasulyesi", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 01.06.2011-01.06.2012, 192580 TÜRK LİRASI

"Rural Development Challenges in The EU and Turkey", Proje Koordinatör Yrd., , Avrupa Birliği, Tamamlandı, 318000 AVRO

"Ülkemizde Selekte Edilmiş Ümitvar Karadut Morus nigra L ve Mordut Morus rubra L Genotiplerinin Fitokimyasal İçerikleri Antioksidant Aktiviteleri ile Kolleksiyon Bahçelerinin Oluşturulması", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 01.06.2006-01.12.2008, 66972 TÜRK LİRASI

"İspir Şartlarında Çileklerde Uygun Dikim Zamanları ve Çeşitlerin Tespiti Üzerine Bir Araştırma", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 01.04.2001-01.12.2003, 5000 TÜRK LİRASI

"AKDENİZ VE DOĞU ANADOLU DA YETİŞEN DUTLARIN SELEKSİYONU VE SEÇİLEN TİPLERİN MUHAFAZASI", Uzman, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 01.02.2002-01.12.2004, 16000 TÜRK LİRASI

"Sürdürülebilir Yerel Marka İspir Kuru Fasulyesi", Proje Koordinatörü, , Diğer, Tamamlandı, 192580 TÜRK LİRASI

"Ülkemizde Selekte Edilmiş Ümitvar Karadut Morus nigra L ve Mordut Morus rubra L Genotiplerinin Fitokimyasal İçerikleri Antioksidant Aktiviteleri ile Kolleksiyon Bahçelerinin Oluşturulması", Araştırmacı, , Tübitak Projesi, Tamamlandı, 66972 TÜRK LİRASI

"İspir Şartlarında Çileklerde Uygun Dikim Zamanları ve Çeşitlerin Tespiti Üzerine Bir Araştırma", Araştırmacı, , Tübitak Projesi, Tamamlandı, 5000 TÜRK LİRASI

"AKDENİZ VE DOĞU ANADOLU DA YETİŞEN DUTLARIN SELEKSİYONU VE SEÇİLEN TİPLERİN MUHAFAZASI", Araştırmacı, , Tübitak Projesi, Tamamlandı, 16000 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 - 2016 Yardımcı Doçent Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 Doçent Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2004 - 2016 Yardımcı Doçent İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1999 - 2004 Araştırma Görevlisi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1997 - 2003 Doktora Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1995 - 1999 Araştırma Görevlisi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1993 - 1997 Yüksek Lisans Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1989 - 1993 Lisans Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Atatürk Üniversitesi