Doktor Öğretim Üyesi Ümit Ayata

"TR Dizin Dergilerde Yayınlanan Makaleler:", Ayata, Ü., and Çavuş, V., (2018). The determination of the surface adhesion resistance and pendulum hardness on the parquets applied UV varnish as single and double layers, Journal of Engineering Sciences and Design, 6(4): 541-545. DOI: 10.21923/jesd.388346

"TR Dizin Dergilerde Yayınlanan Makaleler:", Ayata, Ü., ve Çavuş, V., (2018). Amerikan ceviz, Amerikan meşesi ve kırmızı Amerikan meşesi odunlarında renk ve parlaklık üzerine ısıl işlemin (ThermoWood Metot) etkisi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(4): 546-553. DOI: 10.21923/jesd.383624

"TR Dizin Dergilerde Yayınlanan Makaleler:", Ayata, Ü., ve Çakıcıer, N., (2018). ThermoWood metoduna göre ısıl işlem görmüş ve su-bazlı vernikler uygulanmış ahşap malzemeler üzerinde hızlandırılmış UV yaşlandırma etkisine karşı yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1): 122-134. DOI: 10.17714/gumusfenbil.314186

"TR Dizin Dergilerde Yayınlanan Makaleler:", Ayata, Ü., ve Çakıcıer, N., (2018). Isıl işlem görmüş (ThermoWood) ve su bazlı vernik uygulanmış bazı ağaç türlerinde hızlandırılmış UV yaşlandırmanın yüzeye yapışma direncine etkisi, Politeknik Dergisi, 21(3): 611-619. DOI: 10.2339/politeknik.389600

"TR Dizin Dergilerde Yayınlanan Makaleler", Gürleyen, T., Ayata, Ü., Gürleyen, L., ve Esteves, B., (2018). Isıl işlem (ThermoWood Method) görmüş akçaağaç, kayın, kızılçam ve dişbudak odunlarında renk ve parlaklık değerlerinin belirlenmesi, El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 5(2): 566-575. DOI: 10.31202/ecjse.372941

"Science Citation Index Expanded:", Akgul, M., Korkut, S., Camlibel, O., and Ayata, U., (2013). Some chemical properties of luffa and its suitability for medium density fiberboard (MDF) production, BioResources, 8(2): 1709-1717.

"Science Citation Index Expanded:", Akgul, M., Uner, B., Camlibel, O., and Ayata, U., (2017). Manufacture of medium density fiberboard MDF panels from agribased lignocellulosic biomass, Wood Research, 62(4): 615-624.

"Science Citation Index Expanded:", Ayata, U., Gurleyen, L., Esteves, B., Gurleyen, T., and Cakicier, N., (2017). Effect of heat treatment (ThermoWood) on some surface properties of parquet beech (Fagus orientalis Lipsky.) with different layers of UV system applied, BioResources, 12(2): 3876-3889. DOI: 10.15376/biores.12.2.3876-3889

"Science Citation Index Expanded:", Gurleyen, L., Ayata, U., Esteves, B., and Cakicier, N., (2017). Effects of heat treatment on the adhesion strength, pendulum hardness, surface roughness, color and glossiness of scots pine laminated parquet with two different types of UV varnish application, Maderas-Ciencia y Tecnologia, 19(2): 213-224. DOI: 10.4067/S0718-221X2017005000019

"Science Citation Index Expanded:", Ayata, U., Akcay, C., and Esteves, B., (2017). Determination of decay resistance against P. ostreatus and C. puteana fungus of heat-treated (ThermoWood) scotch pine, oak and beech wood species, Maderas-Ciencia y Tecnologia, 19(3): 309-316. DOI: 10.4067/S0718-221X2017005000026

"Effects of thermal modification of oak wood upon selected properties of coating systems", Ümit Ayata, Tuğba Gürleyen, Nevzat Çakıcıer, Levent Gürleyen, Bruno Esteves, Bioresources, 2019

"Determination of thermal conductivity properties in some wood species obtained from Turkey", Vedat Çavuş, Sırrı Şahin, Ümit Ayata, Bruno Esteves, Bioresources, 2019

"Effects of artificial weathering on the surface properties of ultraviolet varnish applied to lemonwood (Citrus limon (L.) Burm.)", Ümit Ayata, Bioresources, 2019

"Science Citation Index Expanded:", Ayata, U., Gurleyen, L., and Esteves, B., (2017). Effect of heat treatment on the surface of selected exotic wood species, Drewno, 60(199): 105-116. DOI: 10.12841/wood.1644-3985.198.08

"Effect of heat treatment on the colour and glossiness of black locust, wild pear, linden, alder and willow wood", Ümit Ayata, Bruno Esteves, Levent Gürleyen, Drewno, 2019

"Science Citation Index Expanded:", Gurleyen, L., Esteves, B., Ayata, U., Gurleyen, T., and Cinar, H., (2018). The effects of heat treatment on colour and glossiness of some commercial woods in Turkey, Drewno, 61(201): 81-90. DOI: 10.12841/wood.1644-3985.227.03

"Effect of Thermal Aging on Colour and Glossiness of UV System Varnish-applied Laminated Parquet Layers", Ümit Ayata, Sırrı Şahin, Esteves Bruno, Levent Gürleyen, Bioresources, 2018

"Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve TR Dizin Dergilerde Yayınlanan Makaleler:", Ayata, U., and Cakicier, N., (2017). Determination of the color changes against accelerated UV aging of used water based layers on some heat-treated (ThermoWood) wood species, Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 17(4): 703-714. DOI: 10.17475/kastorman.307003

"The effects of heat treatment on colour and glossiness of some commercial woods in Turkey", Ümit Ayata, Tuğba Gürleyen, Hamza Çınar, Levent Gürleyen, Bruno Esteves, Drewno, 2018

"Manolya ağacı, akçaağaç ve tespih ağacı odunlarında vida tutma direnci üzerine bir araştırma", Vedat Çavuş, Ümit Ayata, Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 2018

"Zebrano, sapelli ve merbau odunlarının renk ve parlaklık özellikleri üzerine ısıl işlemin etkisi", Ümit Ayata, Tuğba Gürleyen, Levent Gürleyen, Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 2018

"Isıl İşlem uygulanmış ve uygulanmamış sarıçam, kayın ve meşe odunlarında yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesi", Ümit Ayata, Tuğba Gürleyen, Nevzat Çakıcıer, Levent Gürleyen, Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 2018

"Isıl işlem görmüş (ThermoWood) ve su bazlı vernik uygulanmış bazı ağaç türlerinde hızlandırılmış UV yaşlandırmanın yüzeye yapışma direncine etkisi", Ümit Ayata, Nevzat Çakıcıer, Politeknik Dergisi, 2018

"The determination of the surface adhesion resistance and pendulum hardness on the parquets applied UV varnish as single and double layers", Ümit Ayata, Vedat Çavuş, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2018

"Amerikan ceviz, Amerikan meşesi ve kırmızı Amerikan meşesi odunlarında renk ve parlaklık üzerine ısıl işlemin (ThermoWood Metot) etkisi", Ümit Ayata, Vedat Çavuş, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2018

"ThermoWood metoduna göre ısıl işlem görmüş ve su-bazlı vernikler uygulanmış ahşap malzemeler üzerinde hızlandırılmış UV yaşlandırma etkisine karşı yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesi", Ümit Ayata, Nevzat Çakıcıer, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018

"Isıl işlem (ThermoWood Method) görmüş akçaağaç, kayın, kızılçam ve dişbudak odunlarında renk ve parlaklık değerlerinin belirlenmesi", Tuğba Gürleyen, Ümit Ayata, Levent Gürleyen, Bruno Esteves, El-cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2018

"Manufacture of medium density fiberboard MDF panels from agribased lignocellulosic biomass", Mehmet Akgül, Birol Üner, Osman Çamlıbel, Ümit Ayata, Wood Research, 2017

"Effect of heat treatment on the surface of selected exotic wood species", Ümit Ayata, Levent Gürleyen, Bruno Esteves, Drewno, 2017

"Effects of heat treatment on the adhesion strength, pendulum hardness, surface roughness, color and glossiness of Scots pine laminated parquet with two different types of UV varnish application", Ümit Ayata, Nevzat Çakıcıer, Levent Gürleyen, Bruno Esteves, Maderas. Ciencia y Tecnología, 2017

"Determination of decay resistance against Pleurotus ostreatus and Coniophora puteana fungus of heat-treated scotch pine, oak and beech wood species", Ümit Ayata, Çağlar Akçay, Bruno Esteves, Maderas. Ciencia y Tecnología, 2017

"Effect of Heat Treatment (ThermoWood) on Some Surface Properties of Parquet Beech (Fagus orientalis Lipsky.) with Different Layers of UV System Applied", Ümit Ayata, Tuğba Gürleyen, Nevzat Çakıcıer, Levent Gürleyen, Bruno Esteves, Bioresources, 2017

"ThermoWood metoduna göre ısıl işlem görmüş ve su-bazlı tek/çift bileşenli vernik uygulanmış bazı ağaç türlerinde hızlandırılmış UV yaşlandırmanın çizilme direncine etkisinin belirlenmesi", Ümit Ayata, Nevzat Çakıcıer, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2017

"Isıl işlem görmüş (ThermoWood) ve su-bazlı vernik uygulanmış bazı ağaç türlerinde hızlandırılmış UV yaşlandırmanın yüzey parlaklık değişimlerinin belirlenmesi", Ümit Ayata, Nevzat Çakıcıer, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2017

"Determination of the color changes against accelerated UV aging of used water based layers on some heat-treated (ThermoWood) wood species", Ümit Ayata, Nevzat Çakıcıer, Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 2017

"Some chemical properties of luffa and its suitability for medium density fiberboard (MDF) production", Mehmet Akgül, Süleyman Korkut, Osman Çamlıbel, Ümit Ayata, Bioresources, 2013

"Isırgan Otu (Urtica dioica L.) Saplarının Kimyasal Analizi", Mehmet Akgül, Ahmet Tutuş, Ümit Ayata, Faruk Kırtay, Samet Bayraktar, Ksü Doğa Bilimleri Dergisi, 2012

"TR Dizin Dergilerde Taranmayan Makaleler:", Çavuş, V., ve Ayata, Ü., (2018). Manolya ağacı, akçaağaç ve tespih ağacı odunlarında vida tutma direnci üzerine bir araştırma, Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 1(2): 94-102. DOI:10.33725/mamad.496615

"TR Dizin Dergilerde Taranmayan Makaleler:", Ayata, U., Gurleyen, T., and Gurleyen, L., (2018). Effect of heat treatment on color and glossiness properties of zebrano, sapeli and merbau woods, Furniture and Wooden Material Research Journal, 1(1): 11-20. DOI: 10.33725/mamad.428913

"TR Dizin Dergilerde Taranmayan Makaleler:", Ayata, U., Gurleyen, T., and Gurleyen, L., and Cakicier, N., (2018), Determination of surface roughness parameters of heat-treated and untreated scotch pine, oak and beech woods, Furniture and Wooden Material Research Journal, 1(1): 46-50. DOI:10.33725/mamad.433945

"TR Dizin Dergilerde Taranmayan Makaleler:", Ayata, Ü., ve Çakıcıer, N., (2017). Isıl işlem görmüş (ThermoWood) ve su-bazlı vernik uygulanmış bazı ağaç türlerinde hızlandırılmış UV yaşlandırmanın yüzey parlaklık değişimlerinin belirlenmesi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3): 1236-1248.

"TR Dizin Dergilerde Taranmayan Makaleler:", Ayata, Ü., ve Çakıcıer, N., (2017). ThermoWood metoduna göre ısıl işlem görmüş ve su-bazlı tek/çift bileşenli vernik uygulanmış bazı ağaç türlerinde hızlandırılmış UV yaşlandırmanın çizilme direncine etkisinin belirlenmesi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3): 1223-1235.

"TR Dizin Dergilerde Taranmayan Makaleler:", Akgül, M., Tutuş, A., Kırtay, F., Bayraktar, S., ve Ayata, Ü., (2012). Isırgan Otu (Urtica dioica L.) Saplarının Kimyasal Analizi, KSÜ Doğa Bil. Dergisi Özel Sayı, 85-88.

"Science Citation Index Expanded", Ayata, U., Sahin, S., Esteves, B., and Gurleyen, L., (2018). Effect of thermal aging on color and glossiness of UV system varnish applied laminated parquet layers, Bioresources, 13(1): 861-868. DOI: 10.15376/biores.13.1.861-868.

"Science Citation Index Expanded", Cavus, V., Sahin, S., Esteves, B., and Ayata, U., (2019). Determination of thermal conductivity properties in some wood species obtained from Turkey, Bioresources, 14(3): 6709-6715. DOI: 10.15376/biores.14.3.6709-6715

"Science Citation Index Expanded", Gurleyen, L., Ayata, U., Esteves, B., Gurleyen, T., and Cakicier, N., (2019). Effects of thermal modification of oak wood upon selected properties of coating systems, Bioresources, 14(1): 1838-1849. DOI: 10.15376/biores.14.1.1838-18491.

"Science Citation Index Expanded:", Esteves, B., Ayata, U., and Gurleyen, L., (2019). Effect of heat treatment on the colour and glossiness of black locust, wild pear, linden, alder and willow wood, Drewno, 62(203): 39-52. DOI: 10.12841/wood.1644-3985.267.10

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Bal, B.C., Ayata, Ü., Çavuş, V., Şahin, S., Efe, F.T., ve Dilik, T., (2018). İzmir’de yetişen kara servi (Cupressus sempervirens) odununun bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi, IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB), 7-9 Aralık, Erzurum, Türkiye, 2098-2103.

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Bal, B.C., Ayata, Ü., Çavuş, V., Şahin, S., Efe, F.T., ve Dilik, T., (2018). Huş (Betula pendula) odununun bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin araştırılması, IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB), 7-9 Aralık, Erzurum, Türkiye, 2104-2113.

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Bal, B.C., Ayata, Ü., Çavuş, V., ve Efe, F.T., (2018). Ceviz, maun, kestane ve ıhlamur odunlarında vida tutma kapasitesinin belirlenmesi, 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Bildiri Tam Metin Kitabı, 02-03 Kasım, Antalya, Türkiye, 1(1): 383-396.

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Bal, B.C., Ayata, Ü., Çavuş, V., ve Efe, F.T., (2018). Dişbudak, doğu kayını, göknar ve Avrupa melezi ağaç türlerinde çivi tutma direncinin belirlenmesi, 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Bildiri Tam Metin Kitabı, 02-03 Kasım, Antalya, Türkiye, 1(1): 397-406.

"Mikrobiyolojik olarak aktif olan toprağa maruz kalmış Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) odununda ısıl işlemin etkisi", Ümit Ayata, Bekir Cihad Bal, (27.09.2019-29.09.2019), Avrasya 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 2019

"Akçaağaç (Acer trautvetteri Medw.) odununda ısı iletkenlik değeri ve bazı fiziksel özelliklerin belirlenmesi", Ümit Ayata, Bekir Cihad Bal, Sırrı Şahin, (27.09.2019-29.09.2019), Ispec 2. Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 2019

"Isıl işlem görmüş (ThermoWood) ve su-bazlı vernik uygulanmış bazı ağaç türlerinin hızlandırılmış UV yaşlandırma etkisine karşı parlaklık Değişimlerinin belirlenmesi", Ümit Ayata, Nevzat Çakıcıer, (19.10.2017-21.10.2017), 4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi, 2017

"Determination of glossiness and color values on laminated UV system varnish applied parquets that are derived by using different water-based paints on oak wood", Ümit Ayata, Nevzat Çakıcıer, Levent Gürleyen, (07.12.2016-10.12.2016), International Forestry Symposium, 2016

"Üvez (Sorbus L.) odununa uygulanan tek ve çift kat UV Sistem parke vernik katmanlarında renk, parlaklık ve salınımsal sertlik değerlerinin belirlenmesi", Tuğba Gürleyen, Ümit Ayata, Nevzat Çakıcıer, Levent Gürleyen, Bruno Esteves, (29.09.2017-01.10.2017), 5. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu, Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, 2017

"Isırgan otu (Urtica dioica L.) saplarının kimyasal analizi", Mehmet Akgül, Ahmet Tutuş, Ümit Ayata, Faruk Kırtay, Bayraktar Samet, (26.10.2011-28.10.2011), I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 2011

"Karaçam (Pinus nigra) odununun renk ve parlaklık özellikleri üzerine farklı şartlarda yapılan ısıl işlemin etkisi", Bekir Cihad Bal, Ümit Ayata, (04.05.2018-05.05.2018), II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018

"Eucalyptus grandis ve Eucalyptus camaldulensis odunlarından kraft yöntemiyle kâğıt hamuru üretiminde sodyum borhidrürün hamur verimi üzerine etkisi", Ahmet Tutuş, İbrahim Bektaş, Ümit Ayata, (15.04.2008-17.04.2008), I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, 2008

"The influence of artificial weathering and treatment with FE–DBD plasma in atmospheric conditions on wettability of wood surfaces", Ümit Ayata, Jure Zigon, Marko Petric, Sebastian Dahle, Rok Zaplotnik (14.02.2019-15.02.2019), 3. Niedersächsisches Symposium Materialtechnik, 2019

"Kavak odununun bazı yüzey özellikleri üzerine azot gazı varlığında yapılan ısıl işlemin etkisi", Bekir Cihad Bal, Ümit Ayata, (04.05.2018-05.05.2018), II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018

"Dut, doğu çınarı, kızılçam ve sedir ağaç türlerinde janka sertlik değerinin belirlenmesi", Ümit Ayata, Vedat Çavuş, Bekir Cihad Bal, Fatih Tuncay Efe, (30.11.2018-02.12.2018), 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 2018

"ThermoWood metodu ile ısıl işlem görmüş İsveç çamı, Sibirya çamı ve sarıçam odunlarında bazı yüzey özelliklerinin belirlenmesi", Ümit Ayata, Tuğba Gürleyen, Hüseyin Sivrikaya, Ahmet Can, Levent Gürleyen, Bruno Esteves, (16.11.2017-18.11.2017), 1. Uluslararası İleri Araştırmalar ve Mühendislik Kongresi, 2017

"Ceviz, maun, kestane ve ıhlamur odunlarında vida tutma kapasitesinin belirlenmesi", Bekir Cihad Bal, Ümit Ayata, Vedat Çavuş, Fatih Tuncay Efe, (02.11.2018-03.11.2018), 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018

"212oC’de 2 saat süreyle ısıl işlem görmüş (ThermoWood) ve tek/çift kat UV sistem parke vernik uygulanmış dişbudak (Fraxinus excelsior) odununda bazı yüzey özelliklerinin belirlenmesi", Ümit Ayata, Tuğba Gürleyen, Nevzat Çakıcıer, Levent Gürleyen, Bruno Esteves, (29.09.2017-01.10.2017), 5. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu, Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, 2017

"Effects of heat treatment (ThermoWood) on the thermal conductivity properties of white poplar, American ash and white willow types", Sırrı Şahin, Birol Üner, Cengiz Güler, Tuğba Gürleyen, Ümit Ayata, Levent Gürleyen, (13.09.2017-15.09.2017), 13th International Iufro Wood Drying, 2017

"Eucalyptus grandis ve Eucalyptus camaldulensis odunlarının bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve başlıca kullanım alanları", İbrahim Bektaş, Ahmet Tutuş, Ümit Ayata, (15.04.2008-17.04.2008), I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, 2008

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Ayata, Ü., Çavuş, V., Bal, B.C., ve Efe, F.T., (2018). Dut, doğu çınarı, kızılçam ve sedir ağaç türlerinde janka sertlik değerinin belirlenmesi, 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 30 Kasım - 2 Aralık, Samsun, Türkiye, 1490-1494.

"Dişbudak, doğu kayını, göknar ve Avrupa melezi ağaç türlerinde çivi tutma direncinin belirlenmesi", Bekir Cihad Bal, Ümit Ayata, Vedat Çavuş, Fatih Tuncay Efe, (02.11.2018-03.11.2018), 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Bal, B.C., ve Ayata, Ü., (2018). Karaçam (Pinus nigra) odununun renk ve parlaklık özellikleri üzerine farklı şartlarda yapılan ısıl işlemin etkisi, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Bildiri Tam Metin Kitabı, Veterinerlik - Ziraat Orman Bilimleri, 4-5 Mayıs, Adana, Türkiye, 108-119.

"Huş (Betula pendula) odununun bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin araştırılması", Bekir Cihad Bal, Ümit Ayata, Vedat Çavuş, Sırrı Şahin, Fatih Tuncay Efe, Tuncer Dilik, (07.12.2018-09.12.2018), IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (umteb), 2018

"Maun (Swietenia mahagoni L.) odununda yüzey pürüzlülüğü üzerine zımparalama ve planyanın etkisi", Ümit Ayata, Bekir Cihad Bal, (27.09.2019-29.09.2019), Avrasya 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 2019

"İzmir’de yetişen kara servi (Cupressus sempervirens) odununun bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi", Bekir Cihad Bal, Ümit Ayata, Vedat Çavuş, Sırrı Şahin, Fatih Tuncay Efe, Tuncer Dilik, (07.12.2018-09.12.2018), IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (umteb), 2018

"Isıl işlem (ThermoWood method) görmüş akçaağaç, kayın, kızılçam ve dişbudak odunlarında renk ve parlaklık değerlerinin belirlenmesi", Tuğba Gürleyen, Ümit Ayata, Levent Gürleyen, Bruno Esteves (16.11.2017-18.11.2017), 1. Uluslararası İleri Araştırmalar ve Mühendislik Kongresi, 2017

"Tek ve çift kat UV vernik sistemi uygulanmış parkelerde renk ve parlaklık değerlerinin belirlenmesi", Tuğba Gürleyen, Ümit Ayata, Hüseyin Sivrikaya, Ahmet Can, Levent Gürleyen, Bruno Esteves, (11.10.2017-13.10.2017), 2. Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (ımstec 2017), 2017

"Sapsız meşe (Quercus petreae L.) odununda statik sertlik tayini ve yüzey pürüzlülüğü parametreleri", Ümit Ayata, Bekir Cihad Bal, (27.09.2019-29.09.2019), Ispec 2. Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 2019

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Cavus, V., Ayata, U., and Sahin, S., (2018). The Effects of heat treatment (Silvapro®) on colour and glossiness in abura, amarante, baboen, burkea, imbuia, mukarati, pear, rengas, sali and sepetir wood types, 3. The International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2018), September 17-18-19, Nevsehir, Turkey, 154-161.

"Eucalyptus grandis odununun kimyasal bileşimi ve termal özellikleri", Ahmet Tutuş, Ramazan Kurt, Murat Ertaş, Ümit Ayata, Mehmet Hakkı Alma, (15.04.2008-17.04.2008), I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, 2008

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Bal, B.C., ve Ayata, Ü., (2018). Kavak odununun bazı yüzey özellikleri üzerine azot gazı varlığında yapılan ısıl işlemin etkisi, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Bildiri Tam Metin Kitabı, Veterinerlik - Ziraat Orman Bilimleri, 4-5 Mayıs, Adana, Türkiye, 120-131.

"The determination of the surface adhesion resistance and pendulum hardness values on laminated parquets of a UV system varnish applied oak wood derived by using different water-based paints", Ümit Ayata, Nevzat Çakıcıer, Levent Gürleyen, (07.12.2016-10.12.2016), International Forestry Symposium, 2016

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Cavus, V., Ayata, U., and Sahin, S., (2018). Determination of color and glossiness in heat-treated (Silvapro®) alep, awoura, bubinga, andiroba, gutambu, lime european, mersawa, nyatoh, punah and timborana wood types, 3. The International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2018), September 17-18-19, Nevsehir, Turkey, 96-104.

"ThermoWood metoduna göre ısıl işlem görmüş ve su-bazlı tek/çift bileşenli vernik uygulanmış bazı ağaç türlerinde hızlandırılmış UV yaşlandırma etkisinde çizilme testinin belirlenmesi", Ümit Ayata, Nevzat Çakıcıer, (19.10.2017-21.10.2017), 4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi, 2017

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Gürleyen, T., Ayata, Ü., Gürleyen, L., ve Esteves, B., (2018). Isıl işlem (ThermoWood method) görmüş Avrupa kızılağacı, Amerikan dişbudak, ak kavak ve ak söğüt odunlarında renk ve parlaklığın incelenmesi, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, Iğdır, Türkiye, 9-11 Ekim, 116-127.

"Isıl işlem (ThermoWood method) görmüş Avrupa kızılağacı, Amerikan dişbudak, ak kavak ve ak söğüt odunlarında renk ve parlaklığın incelenmesi", Tuğba Gürleyen, Ümit Ayata, Levent Gürleyen, Bruno Esteves (09.10.2017-11.10.2017), II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 2017

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Sahin, S., Unsal, O., Guler, C., Gurleyen, T., Gurleyen, L., Ayata, U., (2017). Effects of heat treatment (ThermoWood) on the thermal conductivity properties of white poplar, American ash and white willow types, 13th International IUFRO Wood Drying, September 13-15, Istanbul, Turkey, 183-187.

"Determination of color and glossiness in heat-treated (Silvapro®) alep, awoura, bubinga, andiroba, gutambu, lime european, mersawa, nyatoh, punah and timborana wood types", Vedat Çavuş, Ümit Ayata, Sırrı Şahin, (17.09.2018-19.09.2018), 3. The International Conference on Material Science And Technology in Cappadocia (ımstec 2018), 2018

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Gürleyen, T., Ayata, Ü., Gürleyen, L., Esteves, B., ve Çakıcıer, N., (2017). Üvez (Sorbus L.) odununa uygulanan tek ve çift kat UV Sistem parke vernik katmanlarında renk, parlaklık ve salınımsal sertlik değerlerinin belirlenmesi, 5. Uluslararası Mühendislik Ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu, Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, 29 Eylül-01 Ekim, Bakü, Azerbaycan, 1327-1336.

"The Effects of heat treatment (Silvapro®) on colour and glossiness in abura, amarante, baboen, burkea, imbuia, mukarati, pear, rengas, sali and sepetir wood types", Vedat Çavuş, Ümit Ayata, Sırrı Şahin, (17.09.2018-19.09.2018), 3. The International Conference on Material Science And Technology in Cappadocia (ımstec 2018), 2018

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Ayata, Ü., Gürleyen, T., Gürleyen, L., Esteves, B., ve Çakıcıer, N., (2017). 212oC’de 2 saat süreyle ısıl işlem görmüş (ThermoWood) ve tek/çift kat UV sistem parke vernik uygulanmış dişbudak (Fraxinus excelsior) odununda bazı yüzey özelliklerinin belirlenmesi, 5. Uluslararası Mühendislik Ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu, Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, 29 Eylül-01 Ekim, Bakü, Azerbaycan, 1318-1326

"ThermoWood metoduna göre ısıl işlem görmüş santos, gül ve üvez odunlarında renk ve parlaklık özelliklerinin belirlenmesi", Tuğba Gürleyen, Ümit Ayata, Hüseyin Sivrikaya, Ahmet Can, Levent Gürleyen, Bruno Esteves, (11.10.2017-13.10.2017), 2. Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (ımstec 2017), 2017

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Gürleyen, T., Ayata, Ü., Gürleyen, L., ve Esteves, B., (2017). Isıl işlem (ThermoWood method) görmüş akçaağaç, kayın, kızılçam ve dişbudak odunlarında renk ve parlaklık değerlerinin belirlenmesi, 1. Uluslararası İleri Araştırmalar ve Mühendislik Kongresi, 16-18 Kasım, (IAREC2017), Osmaniye, Türkiye, 752-759.

"Okaliptüs (Eucalyptus grandis W. Hill.) odununun dinamik eğilme direncinin belirlenmesi ve bazı ağaç türleri ile karşılaştırılması", İbrahim Bektaş, Mehmet Hakkı Alma, Bekir Cihad Bal, Ümit Ayata, (15.04.2008-17.04.2008), I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, 2008

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Ayata, Ü., Gürleyen, T., Gürleyen, L., Esteves, B., Sivrikaya, H., ve Can, A., (2017). ThermoWood metodu ile ısıl işlem görmüş İsveç çamı, Sibirya çamı ve sarıçam odunlarında bazı yüzey özelliklerinin belirlenmesi, 1. Uluslararası İleri Araştırmalar ve Mühendislik Kongresi, 16-18 Kasım, (IAREC2017), Osmaniye, Türkiye, 856-862.

"Surface adhesion and scartch resistance of water based layers on some heat treated wood species in accelerated QUV aging", Ayhan Aytin, Nevzat Çakıcıer, Ümit Ayata, Süleyman Korkut, (08.04.2015-09.04.2015), Physics School of Aristotle University, 2015

"Orman Ürünleri Endüstrilerinde Çevre Sorunları", Mehmet Akgül, Osman Çamlıbel, Ümit Ayata, (07.10.2009-10.10.2009), IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Özet Kitabı, 2009

"Pulping of wood from juvenile beech (Fagus orientalis L.) using modified-kraft and soda methods", Mehmet Akgül, Ümit Ayata, Ayhan Tozluoğlu, Mehmet Akça, (27.10.2010-28.10.2010), International Scientific Symposium Fagus, 2010

"Effect of heat treatment (Silvapro Wood) on some surface properties of lati, keranji, tualang, victorian ash and castelo boxwood woods", Vedat Çavuş, Ümit Ayata, Mutlu Türk, Marko Petric, Jure Zigon (26.09.2019-28.09.2018), International Congress on Entrepreneurship, Technology, Innovation And Design 2018, 2018

"ThermoWood yöntemine göre ısıl işlem görmüş bazı yerli ve yabancı ağaç türlerinin, esmer çürüklük etmeni (Coniophora puteana) ve beyaz çürüklük etmeni (Pleurotus ostreatus) mantarlarına karşı dayanımının araştırılması", Cihat Taşçıoğlu, Çağlar Akçay, Ümit Ayata, Muhammet Çil, (07.04.2014-09.04.2014), Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyum, 2014

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Ayata, Ü., ve Çakıcıer, N., (2017). Isıl işlem görmüş (ThermoWood) ve su-bazlı vernik uygulanmış bazı ağaç türlerinin hızlandırılmış UV yaşlandırma etkisine karşı parlaklık Değişimlerinin belirlenmesi, 4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi, 19-21 Ekim, Düzce, Türkiye, 122-137.

"Effects of QUV accelerated aging on pendulum hardness resistance of synthetic varnish and water-based varnish layers applied on heat-treated (TermoWood) European Alder, American Ash", Nevzat Çakıcıer, Ümit Ayata, Tuğba Gürleyen, Levent Gürleyen, Bruno Esteves (09.10.2017-11.10.2017), II. International Igdir Symposium (ıgdırsemp 2017), 2017

"Investigation of colour and glossiness on American ash, European alder, white willow and white poplar heat-treated (ThermoWood method) wood species", Tuğba Gürleyen, Ümit Ayata, Levent Gürleyen, Bruno Esteves (09.10.2017-11.10.2017), II. International Igdir Symposium (ıgdırsemp 2017), 2017

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Gürleyen, T., Ayata, Ü., Gürleyen, L., Esteves, B., Sivrikaya, H., ve Can, A., (2017). ThermoWood metoduna göre ısıl işlem görmüş santos, gül ve üvez odunlarında renk ve parlaklık özelliklerinin belirlenmesi, 2. Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC 2017), 11-13 Ekim, Nevşehir, Türkiye, 401-407.

"Effect of heat treatment (ThermoWood) on color and glossiness properties of zebrano, sapeli and merbau woods", Ümit Ayata, Tuğba Gürleyen, Levent Gürleyen (26.09.2017-29.09.2017), 9th International Symposium of Iwors, 2017

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Gürleyen, T., Ayata, Ü., Gürleyen, L., Esteves, B., Sivrikaya, H., ve Can, A., (2017). Tek ve çift kat UV vernik sistemi uygulanmış parkelerde renk ve parlaklık değerlerinin belirlenmesi, 2. Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC 2017), 11-13 Ekim, Nevşehir, Türkiye, 408-412.

"UV sistem vernik uygulanmış lamine parkelerde yüzeye yapışma direnci üzerine termal yaşlandırmanın etkisi", Ümit Ayata, Sırrı Şahin, Levent Gürleyen, Bruno Esteves (10.11.2017-11.11.2017), Iıı. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ısms), 2017

"Teak, black ebony ve wenge odun türlerinin EDS analizinde ısıl işlemin (ThermoWood Method) etkisi", Ümit Ayata, Levent Gürleyen, (10.11.2017-11.11.2017), Iıı. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ısms), 2017

"Determination of surface roughness parameters of heat-treated (ThermoWood)/untreated scotch pine, oak and beech woods", Ümit Ayata, Tuğba Gürleyen, Nevzat Çakıcıer, Levent Gürleyen, (26.09.2017-29.09.2017), 9th International Symposium of Iwors, 2017

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Ayata, Ü., ve Çakıcıer, N., (2017). ThermoWood metoduna göre ısıl işlem görmüş ve su-bazlı tek/çift bileşenli vernik uygulanmış bazı ağaç türlerinde hızlandırılmış UV yaşlandırma etkisinde çizilme testinin belirlenmesi, 4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi, 19-21 Ekim, Düzce, Türkiye, 138-152.

"Determination of glossiness and color values in Silvapro wood method heat treated manio, mindi, toona, cuta and wacapou wood species", Vedat Çavuş, Ümit Ayata, Tuncer Dilik, Mutlu Türk, (26.09.2018-28.09.2018), International Congress on Entrepreneurship, Technology, Innovation And Design 2018, 2018

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Ayata, U., Gurleyen, L., and Cakicier, N., (2016). The determination of the surface adhesion resistance and pendulum hardness values on laminated parquets of a UV system varnish applied oak wood derived by using different water-based paints, International Forestry Symposium, 07-10 December, Kastamonu, Turkey, 827-831.

"Teak, black ebony ve wenge ağaç türlerinde renk ve parlaklık özellikleri üzerine ısıl işlemin (ThermoWood Metot) etkisi", Sırrı Şahin, Ümit Ayata, (10.11.2017-11.11.2017), Iıı. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ısms), 2017

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Aytin, A., Cakicier, N., Ayata, U., and Korkut, S., (2015). Surface adhesion and scartch resistance of water based layers on some heat treated wood species in accelerated QUV aging, Advances in Modified and Functional Surfaces, 8-9 April 2015, Physics School of Aristotle University, Thessaloniki, Greece, 3-5.

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler :", Gurleyen, L., Ayata, U., and Cakicier, N., (2016). Determination of glossiness and color values on laminated UV system varnish applied parquets that are derived by using different water-based paints on oak wood, International Forestry Symposium, IFS2016, Kastamonu, Turkey, 1007-1011.

"Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özeti Basılan Bildiriler:", Akgül, M., Çamlıbel, O., ve Ayata, Ü., (2009). Orman Ürünleri Endüstrilerinde Çevre Sorunları, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Özet Kitabı, 7-10 Ekim, Nevşehir, Türkiye, 257.

"Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özeti Basılan Bildiriler:", Taşçıoğlu, C., Akçay, Ç., Ayata, Ü., ve Çil, M., (2014). ThermoWood yöntemine göre ısıl işlem görmüş bazı yerli ve yabancı ağaç türlerinin, esmer çürüklük etmeni (Coniophora puteana) ve beyaz çürüklük etmeni (Pleurotus ostreatus) mantarlarına karşı dayanımının araştırılması, Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyum, 7-9 Nisan, Antalya, Türkiye, 429-430.

"Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Akgül, M., Tutuş, A., Kırtay, F., Bayraktar, S., ve Ayata, Ü., (2011). Isırgan otu (Urtica dioica L.) saplarının kimyasal analizi, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim, Kahramanmaraş, Türkiye, 462-467.

"Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Bektaş, İ., Tutuş, A., ve Ayata, Ü., (2008). Eucalyptus grandis ve Eucalyptus camaldulensis odunlarının bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve başlıca kullanım alanları, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15-17 Nisan, Tarsus, Türkiye, 314-323.

"Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Bektaş, İ., Alma, M.H., Bal, B.C., ve Ayata, Ü., (2008). Okaliptüs (Eucalyptus grandis W. Hill.) odununun dinamik eğilme direncinin belirlenmesi ve bazı ağaç türleri ile karşılaştırılması, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15-17 Nisan, Tarsus, Türkiye, 274-280.

"Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Tutuş, A., Bektaş, İ., ve Ayata, Ü., (2008). Eucalyptus grandis ve Eucalyptus camaldulensis odunlarından kraft yöntemiyle kâğıt hamuru üretiminde sodyum borhidrürün hamur verimi üzerine etkisi, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15-17 Nisan, Tarsus, Türkiye, 288-298.

"Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Tam Metin):", Tutuş, A., Kurt, R., Ertaş, M., Ayata, Ü., ve Alma, M.H., (2008). Eucalyptus grandis odununun kimyasal bileşimi ve termal özellikleri, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15-17 Nisan, Tarsus, Türkiye, 307-313.

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Özet Bildiriler:", Akgul, M., Ayata, U., Tozluoglu, A., and Akca, M., (2010). Pulping of wood from juvenile beech (Fagus orientalis L.) using modified-kraft and soda methods, International Scientific Symposium Fagus, October 27-28, Varazdin, Croatia, 159.

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Özet Bildiriler:", Cakicier, N., Ayata, U., Gurleyen, T., Gurleyen, L., and Esteves, B., (2017). Effects of QUV accelerated aging on pendulum hardness resistance of synthetic varnish and water-based varnish layers applied on heat-treated (TermoWood) European Alder, American Ash, white poplar and white willow woods, II. International Igdir Symposium (IGDIRSEMP 2017), October 9-11, Igdir, Turkey, 26.

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Özet Bildiriler:", Gurleyen, T., Ayata, U., Gurleyen, L., and Esteves, B., (2017). Investigation of colour and glossiness on American ash, European alder, white willow and white poplar heat-treated (ThermoWood method) wood species, II. International Igdir Symposium (IGDIRSEMP 2017), October 9-11, Igdir, Turkey, 183.

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Özet Bildiriler:", Ayata, U., Gurleyen, T., Gurleyen, L., and Cakicier, N., (2017). Determination of surface roughness parameters of heat-treated (ThermoWood)/untreated scotch pine, oak and beech woods, 9th International Symposium of IWORS, 26-29 September, Bali, Indonesia, 153.

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Özet Bildiriler:", Gürleyen, L., ve Ayata, Ü., (2017). Teak, black ebony ve wenge odun türlerinin EDS analizinde ısıl işlemin (ThermoWood Method) etkisi, III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 10-11 Kasım, Ankara, Türkiye, 116.

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Özet Bildiriler:", Ayata, Ü., Şahin, S., Gürleyen, L., ve Esteves, B., (2017). UV sistem vernik uygulanmış lamine parkelerde yüzeye yapışma direnci üzerine termal yaşlandırmanın etkisi, III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 10-11 Kasım, Ankara, Türkiye, 218.

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Özet Bildiriler:", Ayata, U., Gurleyen, T., and Gurleyen, L., (2017). Effect of heat treatment (ThermoWood) on color and glossiness properties of zebrano, sapeli and merbau woods, 9th International Symposium of IWORS, 26-29 September, Bali, Indonesia, 152.

"Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Özet Bildiriler:", Şahin, S., ve Ayata, Ü., (2017). Teak, black ebony ve wenge ağaç türlerinde renk ve parlaklık özellikleri üzerine ısıl işlemin (ThermoWood Metot) etkisi, III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 10-11 Kasım, Ankara, Türkiye, 200.

"Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yeni Ufuklar", Kayısı (Prunus armeniaca L.) odununda çivi tutma direnci ve janka sertlik değerinin belirlenmesi, Gece Kitaplığı Yayınevi, Bozdoğan, 978-605-7749-52-9, 368-376, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

"Multidisipliner Çalışmalar-3 (Sağlık ve Fen Bilimleri)", Teak, Gece Kitaplığı Yayınevi, Karapınar Rıdvan, 978-605-288-223-8, 323-334, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

"Multidisipliner Çalışmalar-3 (Sağlık ve Fen Bilimleri)", Teak, Gece Kitaplığı Yayınevi, Karapınar Rıdvan, 978-605-288-223-8, 313-322, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

"Multidisipliner Çalışmalar-3 (Sağlık ve Fen Bilimleri)", UV sistem vernik uygulanmış lamine parkelerde yüzeye yapışma direnci üzerine termal yaşlandırmanın etkisi, Gece Kitaplığı Yayınevi, Karapınar Rıdvan, 978-605-288-223-8, 301-311, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

""

"Genel Zooloji", Önlisans, Türkçe, 4

"Orman Entomolojisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Fidan Tekniği", Önlisans, Türkçe, 3

"Orman Bakımı", Önlisans, Türkçe, 3

"Ormancılıkta iş Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Orman Koruma ve Bakımı", Önlisans, Türkçe, 3

"Orman Yaban Hayatı", Önlisans, Türkçe, 4

"Ağaçlandırma ve Fidan Tekniği", Önlisans, Türkçe, 4

"Silvikültürün Temel Esasları", Önlisans, Türkçe, 4

"Ormancılıkta Mekanzasyon", Önlisans, Türkçe, 4

"Ormancılıkta İşletme Ekonomisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Ön Lisans Dersi:", 2018 Güz Dönemi - Orman Entomolojisi

"Ağaçlandırma Tekniği", Önlisans, Türkçe, 4

"Ön Lisans Dersi:", 2018 Güz Dönemi - Fidan Tekniği

"Orman Amenajmanı", Önlisans, Türkçe, 5

"Odun Kusurları", Önlisans, Türkçe, 3

"Ön Lisans Dersi:", 2018 Güz Dönemi - Orman Bakımı

"Orman Yangınlarıyla Mücadele", Önlisans, Türkçe, 2

"Kavak ve Hızlı Gelişen Türler", Önlisans, Türkçe, 3

"Orman Hasılat Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Ön Lisans Dersi:", 2018 Güz Dönemi - Ormancılık İş Bilgisi

"Ön Lisans Dersi:", 2018 Güz Dönemi - Genel Zooloji

"Ormancılık iş Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Orman Yaban Hayatı", Önlisans, Türkçe, 5

"Ağaçlandırma ve Fidan Tekniği", Önlisans, Türkçe, 3

"Silvikültür Tekniği", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel Zooloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Ormancılıkta Mekanizasyon", Önlisans, Türkçe, 4

"Toprak Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 2

"Anabilim Dalı Başkanlığı:", Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İç Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Bölüm Başkanlığı,", Atatürk Üniversitesi, Oltu Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Bölüm Başkanlığı, 14.02.2018 - 20.05.2019

"Birim Staj Komisyonu Üyeliği:", Atatürk Üniversitesi, Oltu Meslek Yüksekokulu, Birim Staj Komisyonu Üyesi, 2015 - 2017.

"Akademik Kurul Üyeliği:", Atatürk Üniversitesi, Oltu Meslek Yüksekokulu, Akademik Kurul Üyeliği, 14.02.2018 - 20.05.2019

"Staj Komisyonu Üyeliği:", Atatürk Üniversitesi, Oltu Meslek Yüksekokulu, Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Staj Komisyonu Üyesi, Başkan, 2016 - 2019.

"Kalite Güvence Komisyonu Üyeliği:", Atatürk Üniversitesi, Oltu Meslek Yüksekokulu, Kalite Güvence Komisyonu Üyeliği, 27.02.2018 - 20.05.2019

"Uluslararası Sempozyumlarda Bilim ve Hakem Kurulu Üyeliği:", 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 19-21 Nisan 2019, Ankara, Türkiye.

"Uluslararası Sempozyumlarda Bilim ve Hakem Kurulu Üyeliği:", Multicongress Antalya 2018, V. International Multidisciplinary Studies Congress, 02-03 Kasım 2018 Antalya, Türkiye.

"Uluslararası Sempozyumlarda Bilim ve Hakem Kurulu Üyeliği:", Multicongress Girne 2018, IV. International Multidisciplinary Studies Congress, 18-19 Ekim 2018, Girne, KKTC.

"Uluslararası Sempozyumlarda Bilim ve Hakem Kurulu Üyeliği:", Multicongress Kiev 2018, III. International Multidisciplinary Studies Congress, 05-06 Ekim 2018, Kiev, Ukrayna.

"Bölüm Editörü,", Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi (Furniture and Wooden Material Research Journal) (01.01.2018 - 31.12.2018).

"Alan Editörü,", Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi (Furniture and Wooden Material Research Journal) (01.01.2019 - devam).

"Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırması", Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırması (Burslu): Bursu veren kurum: STSM Application COST Action FP1407, Proje başlığı: Extractable compounds from thermally modified wood, Araştırma yeri: The Wood Engineering Department, Superior School of Technology, Polytechnic Institute of Viseu, Viseu, Portugal, Tarih: 28.01.2019 - 24.02.2019.

"Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırması", Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırması (Burslu):, Bursu veren kurum: Atatürk Üniversitesi, Proje başlığı: The influence of DBD plasma treatment on finished and uncoated, artificially aged and unaged surfaces of wood, Araştırma yeri: Biotechnical Faculty, Department of Wood Science & Technology Jamnikarjeva, University of Ljubljana, Slovenia, Tarih: 01.07.2018 - 31.08.2018.

"Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırması", Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırması (Burslu): Bursu veren kurum: Atatürk Üniversitesi, Proje başlığı: Interaction between wood and urea-formaldehyde resin adhesives in wood-based composites, causing sick house syndrome, Araştırma yeri: Department of Wood and Paper Sciences, Kyungpook National University, Daegu, South Korea, Tarih: 14.07.2017 - 15.09.2017

"Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırması", Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırması: Proje başlığı: Determination of some surface properties of heat treated and untreatment different wood materials, Araştırma yeri: Escuela de Ingeniería Forestal, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica Tarih: 23.01.2017 - 30.01.2017

"Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırması", Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırması (Burslu): Bursu veren kurum: TÜBİTAK – 2219, 2015 - 2. Dönem, Proje No: 1059B191501996, Proje başlığı: Katmanları değişik açılarda yönlendirilmiş ve fenol formaldehit reçinesi ile emprenye edilmiş LVL’lerin bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi, Araştırma yeri: University of North Texas, Mechanical and Energy Engineering, Texas, Denton, U.S.A., Tarih: (1 ay süre) 2016.

"Eğitim-Öğretim Planlarında Yer Alan ve Fiilen Yürütülen Ön Lisans Dersleri Kapsamında Yürütülen Saha Çalışmaları, Geziler vb.", Karaca Orman Ürünleri Fabrikası, Oltu-Erzurum, 22 Mart 2019 Cuma, 2. Sınıf Öğrencileri.

"Akademik Personel Bilimsel Teşvik Ödülleri", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Bilimsel Teşvik ve Ödül", Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Akademik Personel Bilimsel Teşvik Ödülleri, Ziraat ve Su Ürünleri Alanında Bilimsel Teşvik ve Ödül Belgesi, 2.'cilik Ödülü (3.000 TL), Erzurum, Türkiye (19.04.2018).

"2012.02.HD.078 - Hızlandırılmış QUV yaşlandırmanın ThermoWood yöntemiyle modifiye edilmiş bazı ağaç türlerinin vernik katman özelliklerine etkisi, Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.12.2012-07.12.2014, 7.000 TÜRK LİRASI

"2013.02.03.160, - Hızlandırılmış QUV yaşlandırmanın farklı fırınlarda ısıl işlem görmüş sarıçam, kayın ve meşe odunları üzerindeki tek ve çift komponentli su-bazlı vernik katmanlarına etkisi, Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi,", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 06.06.2013-06.06.2015, 77.055, 00 TÜRK LİRASI

"PRJ2015/38 - UV Sistem Uygulanmış Lamine Parke Katmanlarının Termal Yaşlandırma Etkisine Karşı Direncinin Belirlenmesi", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 30.12.2015-29.12.2017, 35.000 TÜRK LİRASI

"Araştırma Projesi", UV sistem uygulanmış lamine parke katmanlarının termal yaşlandırma etkisine karşı direncinin belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Güdümlü 2015/380, Yürütücü, 2015 (30.12.2015 - 29.12.2017).

"Araştırma Projesi", Hızlandırılmış QUV yaşlandırmanın farklı fırınlarda ısıl işlem görmüş sarıçam, kayın ve meşe odunları üzerindeki tek ve çift komponentli su-bazlı vernik katmanlarına etkisi, Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2013.02.03.160, Araştırmacı, (2015).

"Araştırma Projesi", Hızlandırılmış QUV yaşlandırmanın ThermoWood yöntemiyle modifiye edilmiş bazı ağaç türlerinin vernik katman özelliklerine etkisi, Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2012.02.HD.078, Araştırmacı, (2015).

"Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi", TÜBİTAK - Mühendislik Bilimleri Alanında 2237-B Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi 22-24 Şubat 2018

"Araştırma Projesi", Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis ve Eucalyptus grandis)’ün odun özellikleri ve kâğıt endüstrisinde kullanımının araştırılması, K.S.U., Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2007/1-8, Araştırmacı, (2007).

"Önlisans Öğrencilerine Danışmalık:", Ormancılık Bölümü - (2018 - 2019)

"Önlisans Öğrencilerine Danışmalık:", Ormancılık Bölümü - (2017 - 2018)

"Önlisans Öğrencilerine Danışmalık:", Ormancılık Bölümü - (2016 - 2017)

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2019 - 2019 Post The Wood Engineering Department,, Superior School of Technology, Polytechnic Institute of Viseu, Viseu, Portugal
2019 Doktor Öğretim Üyesi Sanat ve Tasarım Fakültesi iç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2019 Doktor Öğretim Üyesi:

Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Peyzaj Programı, Haziran 2019 - devam


2018 - 2018 Post Biotechnical Faculty, Department of Wood Science Technology Jamnikarjeva,, University of Ljubljana
2017 - 2017 Post Department of Wood And Paper Sciences,, Kyungpook National University, Daegu, South Korea
2015 - 2019 Doktor Öğretim Üyesi Oltu Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2015 - 2019 Doktor Öğretim Üyesi:

Atatürk Üniversitesi, Oltu Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, 19.04.2015 - 20.05.2019.


2009 - 2014 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği (dr), Düzce Üniversitesi
2009 - 2014 Doktora, Orman Endüstri Mühendisliği

Doktora

2005 - 2008 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği (yl) (tezli), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2005 - 2008 Yüksek Lisans, Orman Endüstri Mühendisliği

Yüksek Lisans

2001 - 2005 Lisans Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2001 - 2005 Lisans, Orman Endüstri Mühendisliği

Lisans