Doktor Öğretim Üyesi Sinan Bayram

"Chemical Analysis and Antimicrobial Effect of Propolis from Hakkari Province of Turkey Against Some Pathogenic Microorganisms", Sinan Bayram, Nesrin Ecem Bayram, Yusuf Can Gerçek, Mehmet Nuri Aydoğan, Gül öz, European Journal of Biology, 2017

"Anticytotoxic and Antimutagenic Effects of Propolis on Human Lymphocytes In Vitro", Sinan Bayram, Nesrin Ecem Bayram, Yusuf Can Gerçek, Gül öz, Kadriye Sorkun, Mellifera, 2016

"Genotoxic and Antigenotoxic Evaluation of Propolis by Using in vitro Bacterial Assay Systems", Mehmet Karadayı, Medine Güllüce, Sinan Bayram, Mehmet Nuri Aydoğan, Gül öz, Kadriye Sorkun, Mellifera, 2015

"AQUATIC COLEOPTERA FAUNA ADEPHAGA DYTISCIDAE HALIPLIDAE NOTERIDAE IN SIVAS TURKEY", Mustafa Cemal Darılmaz, Gani Erhan Taşar, Ahmet Polat, Ümit İncekara, Abdullah Mart, Sinan Bayram, Munis Entomology & Zoology, 2014

"A faunistic study on the Hydrophilidae in Sivas province Turkey", Sinan Bayram, Abdullah Mart, Ümit İncekara, Ahmet Polat, Gani Erhan Taşar, Munis Entomology & Zoology, 2012

"Studies on Turkish Hydrophilidae (Coleoptera) IV. Genus Berosus Leach, 1817 with description of a new species: Berosus dentalis sp. n.1", Ümit İncekara, Abdullah Mart, Ahmet Polat, Gani Erhan Taşar, Sinan Bayram, Hicran Türken, Turkish Journal of Entomology, 2011

"Determination Of Minimum Inhibition Concentrations of Different Propolis And Honey Samples Using Resazurin As An Indicator Dye.", Sinan Bayram, Nesrin Ecem Bayram, (07.12.2018-09.12.2018), IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018

"Evaluation Of The Effect Of Propolis On Food Pathogens", Sinan Bayram, Nesrin Ecem Bayram, Başak Toğar, Yusuf Can Gerçek, (21.09.2017-23.09.2017), Icadetınternational Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Antimicrobial Effects of Propolis Against Some Pathogenic Microorganisms", Sinan Bayram, Nesrin Ecem Bayram, Yusuf Can Gerçek, Mehmet Nuri Aydoğan, Gül öz, (29.09.2017-04.10.2017), 45. Apimondia Congress, 2017

"Does propolis production in Turkey meet the consumer demand?", Nesrin Ecem Bayram, Sinan Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Ümit Girgel, (29.09.2017-04.10.2017), 45. Apimondia Congress, 2017

"The Main Active Ingredients of Propolis", Nesrin Ecem Bayram, Sinan Bayram, Yusuf Can Gerçek, Hande Morgil, Gül öz, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineeringtechnologies, 2017

"Propolis: Edible Coating", Sinan Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Nesrin Ecem Bayram, Ümit Girgel, (29.09.2017-04.10.2017), 45. Apimondia Congress, 2017

"Effect of Propolis Extraction Time on Antibacterial Effects and Chemical Composition", Sinan Bayram, Nesrin Ecem Bayram, Yusuf Can Gerçek, (01.11.2016-05.11.2016), 5th International Mugla Beekeeping Pine Honey Congress, 2016

"Bioproduction of extracellular melanin pigment by Streptomycesspp. and determination of antioxidant activityvia CUPRAC method", Sinan Bayram, Yusuf Can Gerçek, (25.04.2018-27.04.2018), 7th International Molecular Biology And Biotechnology Congress, 2018

"The biological activities of bee products", Nesrin Ecem Bayram, Sinan Bayram, Başak Toğar, Yusuf Can Gerçek, (21.09.2017-23.09.2017), Icadetınternational Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Comparison of Antibacterial Activities of Water and Ethanol Extracts of Propolis", Sinan Bayram, Nesrin Ecem Bayram, Yusuf Can Gerçek, (01.11.2016-05.11.2016), 5th International Mugla Beekeeping Pine Honey Congress, 2016

"Melissopalynological, physicochemical and antimicrobial characteristics of honey samples produced in Bayburt, Turkey", Nesrin Ecem Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Sinan Bayram, (14.10.2018), 6th International Muğla Beekeeping And Pine Honey Congress

"Sivas İli Hydrophilidae Familyası Üzerine Faunistik Araştırmalar", Sinan Bayram, Ümit İncekara, Abdullah Mart, Ahmet Polat, Gani Erhan Taşar, (03.09.2012-07.09.2012), 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012

"İnsan Lenfosit Hücreleri Üzerine Propolisin AntimutajenikEtkisinin Belirlenmesi", Sinan Bayram, Mustafa Anar, Kadriye Sorkun (27.10.2015-30.10.2015), Xıv. Ulusal Tıbbi Biyolojive Genetik Kongresi, 2015

"Sivas İli Sucul Kınkanatlı Helophoridae ve Hydrochidae Faunası", Gani Erhan Taşar, Ümit İncekara, Abdullah Mart, Ahmet Polat, Sinan Bayram, (03.09.2012-07.09.2012), 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012

"2 Amino 5 Nitrobenzonitril in Potansiyel AntikanserEtkisinin Araştırılması", Hamit Emre Kızıl, Güleray Ağar, Sinan Bayram, Mustafa Anar, (27.10.2015-30.10.2015), Xıv. Ulusal Tıbbi Biyolojive Genetik Kongresi, 2015

"Türkiye Berosus Leach 1817 Coleoptera Hydrophilidae Faunası ve Yeni Bir Türü Berosus dentalis Sp N", Ümit İncekara, Abdullah Mart, Ahmet Polat, Gani Erhan Taşar, Sinan Bayram, (21.06.2010-25.06.2010), 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2010

"Tıbbi Mikrobiyoloji", Önlisans, Türkçe, 5

"Histoloji ve Patoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Mesleki Uygulama", Önlisans, Türkçe, 8

"Mikrobiyoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Tıbbi Mikrobiyoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Yaşlıda Bulaşıcı Hastalıklar", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel Biyoloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Çevre Eğitimi", Lisans, Türkçe, 2

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Farklı çözücülerde ekstrakt edilen propolis örneğinin kimyasal içeriklerinin ve biyoaktif özelliklerinin karşılaştırılması", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.01.2018-07.11.2018, 5.999 TÜRK LİRASI

"Farklı Kaynaklardan Alkalifil ve Alkalitolerant Bacillus Türlerinin İzolasyonu ve Bazı Endüstriyel Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-06.02.2017, 11000 TÜRK LİRASI

"Alkali ortamlardan izole edilen Streptomyces türlerinin moleküler karakterizasyonu ve endüstriyel kullanım için potansiyellerinin araştırılması", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.05.2014-31.07.2015, 30000 TÜRK LİRASI

"Sivas İli Hydrophiloidea familyası sucul kın kanatlıları (Coleoptera) Türleri Üzerine Faunistik Araştırmalar", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.05.2010-31.10.2011, 10000 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Yardımcı Doçent Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2015 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Genel Biyoloji (dr), Atatürk Üniversitesi
2010 - 2016 Araştırma Görevlisi Bayburt Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2007 - 2011 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Zooloji (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi