Doktor Öğretim Üyesi Serdar Göktaş

"CUMHURİYET DÖNEMİNDE BAYBURTTA SPOR", Serdar Göktaş, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019

"BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA BAYBURT’UN İŞGALİ VE GÖÇ", Mehmet Okur, Serdar Göktaş, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 2016

"BAYBURTLU BİR BİLİM ADAMI İSMET MİROĞLU", Serdar Göktaş, (28.05.2014-30.05.2014), Tarihi ve Kültürü İle Xıx. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, 2014

"BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDEMECLİS-İ UMUMİ’xxDE GÖRÜŞÜLEN BAŞLICA ASKERİ MESELELER/ Main Military Issues Discussed in the General Parliamentduring the World War One", Mehmet Okur, Serdar Göktaş, (20.11.2014-21.11.2014), 1914’xxten 2014’xxe100’xxüncü Yılında Birinci Dünya Savaşı’xxnı Anlamak, 2014

"BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA BAYBURT’UN İŞGALİ VE GÖÇ", Mehmet Okur, Serdar Göktaş, (25.04.2016), Öncesi ve Sonrasıyla 100. Yılında Kop Savunması ve Bayburt Çalıştayı

"TÜRKÇÜLER VE KÖYCÜLÜK: TÜRK DÜŞÜNCE HAYATINA YANSIMALARI (1911-1918)", Ercan Haytoğlu, Serdar Göktaş, (06.12.2012-07.12.2012), Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, 2012

"Geçmişten Günümüze Romanya Tarihi", Serdar Göktaş, (27.12.2018-27.08.2019), Romanya Tarihi Paneli, 2019

"İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt", Askeri Belgeler Işığında Bayburt’xxun Kurtuluşuna Dair Bazı Tespitler, Bakütam, 978-605-9945-20-2, 283-293, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Confluente Romano-Slave De-a Lungul Timpului", The Black Sea, Lyuben Karavelov Regional Library, Nicoleta Ciachir, 978-619-7404-00-5, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Bilim Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 24

"Sömürgecilik Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Türk Demokrasi Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

"Dekan Yardımcısı"

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2017 Doktora Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi
2010 - 2012 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (yl) (tezli), Pamukkale Üniversitesi