Öğretim Görevlisi Mustafa Onur Yüzer

"Characterization of a glucansucrase from Lactobacillus reuteri E81 and production of malto-oligosaccharides", Hümeyra İspirli, Mustafa Onur Yüzer, Osman Sağdıç, Enes Dertli, Christopher Skory, Ian j Colquhoun, Bıocatalysıs And Bıotransformatıon, 2019

"Diversity and functional characteristics of lactic acid bacteria from traditional kefir grains", Mustafa Onur Yüzer, Hüseyin Serencam, Enes Dertli, Kübra Purutoğlu, Hümeyra İspirli, Internatıonal Journal of Daıry Technology, 2019

"Melissopalynology Analysis, Physicochemical Properties, Multi-Element Content and Antimicrobial Activity of Honey Samples Collected from Bayburt, Turkey", Nesrin Ecem Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Sinan Bayram, Uludağ Arıcılık Dergisi, 2019

"Identification of Lactic Acid Bacteria from Spontaneous Rye Sourdough and Determination of Their Functional Characteristics", Hümeyra İspirli, Mustafa Onur Yüzer, Enes Dertli, Fatmanur Demirbaş, Food Bıotechnology, 2018

"The effects of different cooking methods on the formation of heterocyclic aromatic amines in turkey meat", Fatih öz, Mustafa Onur Yüzer, Journal of Food Processing And Preservation, 2017

"The effects of cooking on wire and stone barbecue at different cooking levels on the formation of heterocyclic aromatic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons in beef steak", Fatih öz, Mustafa Onur Yüzer, Food Chemıstry, 2016

"Some Physicochemical Properties of Honey Samples from Black Sea Region", Nesrin Ecem Bayram, Mustafa Onur Yüzer, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet), 2019

"Volatile Compounds of Honey Samples from Different Sources", Nesrin Ecem Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Sinan Bayram, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advancedengineering Technologies, 2019

"Enzyme-Assisted Extraction Methods For Oil Extraction From Oilseeds", Tuğba Elbir, Hüseyin Gençcelep, Mustafa Onur Yüzer, (21.09.2017-23.09.2017), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Melissopalynological, physicochemical and antimicrobial characteristics of honey samples produced in Bayburt, Turkey", Nesrin Ecem Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Sinan Bayram, (14.10.2018), 6th International Muğla Beekeeping And Pine Honey Congress

"Kırmızı Ette Miyoglobin ve Lipid Oksidasyonları Arasındaki Etkileşimler", Mustafa Onur Yüzer, Hüseyin Gençcelep, Tuğba Elbir, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Sugar (Fructose, Glucose) Profile of Honey Samples Obtained From The Market", Mustafa Onur Yüzer, Nesrin Ecem Bayram, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineeringtechnologies, 2017

"Propolis: Edible Coating", Sinan Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Nesrin Ecem Bayram, Ümit Girgel, (29.09.2017-04.10.2017), 45. Apimondia Congress, 2017

"Does propolis production in Turkey meet the consumer demand?", Nesrin Ecem Bayram, Sinan Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Ümit Girgel, (29.09.2017-04.10.2017), 45. Apimondia Congress, 2017

"Some Properties of Fresh and Dried Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus)", Mustafa Onur Yüzer, Tuğba Elbir, Hüseyin Gençcelep, (26.04.2018-29.04.2018), International Congress on Engineering And Life Science, 2018

"Some Physochemical Properties and Emulsion Forming Properties of Wheat Germ", Tuğba Elbir, Mustafa Onur Yüzer, Hüseyin Gençcelep, (26.04.2018-29.04.2018), International Congress on Engineering And Life Science, 2018

"Oleojeller ve Gıda Endüstrisinde Kullanımı", Tuğba Elbir, Hüseyin Gençcelep, Mustafa Onur Yüzer, (21.09.2017-23.09.2017), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"et ve Ürünleri Teknolojisi-ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Gıda Katkı Maddeleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Meyve ve Sebze Teknolosisi-ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Gıda Kimyası", Önlisans, Türkçe, 2

"Süt Teknolojisi-ıı", Önlisans, Türkçe, 3

"Gıda Kimyası", Önlisans, Türkçe, 3

"Süt Teknolojisi-ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Gıda Sanayi Makineleri", Önlisans, Türkçe, 2

"et ve Ürünleri Teknolojisi-ıı", Önlisans, Türkçe, 3

"Meyve ve Sebze Teknolojisi-ıı", Önlisans, Türkçe, 3

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

"Farklı arı ürünlerinin elementel kompozisyonları", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.12.2018-17.06.2019, 16.000, 00 TÜRK LİRASI

"Bayburt Balının Kalitesinin Tespitine Yönelik Bir Ön Çalışma", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017, 10.000, 00 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği (dr), Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2015 Öğretim Görevlisi Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2015 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2009 - 2013 Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi