Doktor Öğretim Üyesi İsmail Sarikaya

"Akran Destekli Yazmanın İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Başarı ve Performansına Etkisi: Bir Pilot Araştırma", İsmail Sarikaya, Ömer Yılar, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2019

"Examining the Variables Predicting Attitudes towards TeachingProfession of Preservice Classroom Teachers", İsmail Sarikaya, Ufuk Töman, Mesut Öztürk, Acta Didactica Napocensia, 2018

"Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Aday ve Danışman Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Kapsamında Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması", İsmail Sarikaya, Osman Samancı, Ömer Yılar, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

"Bitişik Eğik Yazı Yazma Süreçlerinin Beceri ve Görüşler Bağlamında İncelenmesi: Birinci Sınıf Öğretmenleri Örneği", İsmail Sarikaya, Ömer Yılar, Hacettepe University Journal of Education, 2017

"Örgün Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değerlendirmeleri", Mustafa Özgöl, İsmail Sarikaya, Mesut Öztürk, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2017

"Hayat Bilgisi Öğretimi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", İsmail Sarikaya, Mustafa Özgöl, Rabia Yılar, İlköğretim Online (elektronik), 2017

"Serbest Etkinlikler Dersinin Amacına Hizmet Etme Derecesinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi", İsmail Sarikaya, Semra Şen, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2016

"SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ DERSİNDE TERCİH EDİLEN ETKİNLİKLERİN KULLANILMA SIKLIKLARININ İNCELENMESİ", İsmail Sarikaya, Semra Şen, Journal of Research in Education And Teaching, 2015

"Üstün Yetenekli Lise Öğrencileri İçin Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeği", İsmail Sarikaya, Mustafa Özgöl, Journal of Gifted Education And Creativity, 2015

"SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ DERSİ UYGULAMALARININMESLEKİ KIDEM DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ", İsmail Sarikaya, Semra Şen, Electronic Journal of Education Sciences, 2015

"İlkokul Öğrencileri Yazmayı Neden Zor ve Sıkıcı Bir Etkinlik OlarakNitelendiriyor? Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri", İsmail Sarikaya, Yavuz Sökmen, (23.10.2019-27.10.2019), 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (utek 2019), 2019

"61 Analitik Yazma ve Değerlendirme Ölçeğinin Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması", İsmail Sarikaya, Ömer Yılar, (18.04.2018-22.04.2018), 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ıces Uebk 2018), 2018

"Sınıf Öğretmenlerinin Yazılı Değerlendirmeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Bayburt Örneği", İsmail Sarikaya, Rabia Yılar, (18.04.2018-22.04.2018), 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ıces Uebk 2018), 2018

"Öz-Düzenlemeli Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeğinin Türkçe ’ye Uyarlanması", İsmail Sarikaya, (11.04.2018-14.04.2018), 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (usos 2018), 2018

"Matematik Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Öz-Düzenleme Öğrenimine Yönelik Tasarladığı Etkinliklerin İncelenmesi,", Mesut Öztürk, Mustafa Özgöl, Yaşar Akkan, İsmail Sarikaya, (11.05.2017-14.05.2017), IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017

"Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi", İsmail Sarikaya, Mustafa Özgöl, Mesut Öztürk, (11.05.2017-14.05.2017), IX. International Congress of Educational Research, 2017

"The Evaluated Students Eyes of Used Virtual Manipulatives in Elective Mind Puzzle Course", Abdullah Kaplan, Mesut Öztürk, İsmail Sarikaya, Cem Kurdal (15.05.2016-18.05.2016), 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium-ıcıts 2016-, 2016

"Opinions on Using Computer of the Students with Mild Intellectual Disabilities", Mustafa Özgöl, Mesut Öztürk, İsmail Sarikaya, Yaşar Akkan, (16.05.2016-18.05.2016), 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium-ıcıts 2016-, 2016

"Halk Edebiyatı Ürünlerinin Sınıf Ortamlarında Kullanılmasına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Değerlendirmeleri", İsmail Sarikaya, Rabia Yılar, (23.10.2019-27.10.2019), 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (utek 2019), 2019

"Hayat Bilgisi Öğretimi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", İsmail Sarikaya, Mustafa Özgöl, Ömer Yılar, Rabia Yılar, (05.05.2016-08.05.2016), Vııı. International Congress of Educational Research -quality Assurance in Higher Education And Accreditation of Faculties of Education, 2016

"Örgün Eğitim İçindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğrenci ve Öğretim Elemanı Gözüyle Değerlendirilmesi", Mustafa Özgöl, İsmail Sarikaya, Mesut Öztürk, (05.05.2016-08.05.2016), Vııı. International Congress of Educational Research, 2016

"Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik eğik El Yazısı Yazma Süreçlerinin İncelenmesi", İsmail Sarikaya, Ömer Yılar, (11.05.2017-14.05.2017), IX. International Congress of Educational Research, 2017

"Türkiye’de Uygulanan Ses Temelli İlkokuma Yazma Öğretim Yöntemine İlişkin Eleştirilere Genel Bir Bakış", Ömer Yılar, İsmail Sarikaya, (18.04.2018-22.04.2018), 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ıces Uebk 2018), 2018

"The examination of free time activities course s goals according to the teachers view", İsmail Sarikaya, Semra Şen, (06.11.2015-08.11.2015), II. International Dynamic, Explorative And Active Learning (ıdeal) Conference, 2015

"The Evaluated Students and Teachers Eyes of Used Interactive Whiteboard in Free Activities Course", Ömer Yılar, İsmail Sarikaya, Mesut Öztürk, Rabia Yılar, (16.05.2016-18.05.2016), 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium-ıcıts 2016-, 2016

"Öğretmen Adayların Üst-Bilişsel Dinleme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Mustafa Özgöl, Mesut Öztürk, İsmail Sarikaya, (11.05.2017-14.05.2017), IX. International Congress of Educational Research, 2017

"Akran Destekli Yazma Çalışmalarının İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma BaşarısınaEtkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması", İsmail Sarikaya, Ömer Yılar, (11.04.2018-14.04.2018), 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (usos 2018), 2018

"Matematik Öğretimi ı", Lisans, Türkçe, 3

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim", Lisans, Türkçe, 1

"Matematik Öğretimi ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Öğretim Teknolojileri", Lisans, Türkçe, 2

"Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi", Lisans, Türkçe, 2

"Sınıf Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2

"Türkçe Öğretimi", Lisans, Türkçe, 3

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Kurumsal İletişim Koordinatörü"

"Bayburt Merkez Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu", MÜDÜR YARDIMCISI, 2015-2015, Kamu

"Bayburt Merkez Mutlu Köyü İlkokulu", ÖĞRETMEN, 2014-2015, Kamu

"Bayburt Merkez Yeşilyurt Zarife Ersoy İlkokulu", ÖĞRETMEN, 2014-2014, Kamu

"Ağrı Merkez Ord. Prof. DR. Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu", ÖĞRETMEN, 2010-2014, Kamu

"Ağrı Eleşkirt Yanıkdere Köyü İlkokulu", ÖĞRETMEN, 2009-2010, Kamu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2019 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2019 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği (dr), Atatürk Üniversitesi
2015 Araştırma Görevlisi Bayburt Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2013 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2005 - 2009 Lisans Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi