Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Kömür

"İmam Gazâlî ve Thomas Aquinas’in Siyasal Adalet Anlayışlarının Karşılaştırılması", Gökhan Kömür, İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi (johass), 2019

"Siyasal Toplumsallaşma Sürecinde Kitle İletişim Süreçleri: Geleneksel Medyadan Sosyal Medyaya", İsmail Dursunoğlu, Gökhan Kömür, The Journal of Academic Social Science Studies, 2018

""

"Siyasal Katılma Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme: Bayburt Örneği", İsmail Dursunoğlu, Gökhan Kömür, (07.11.2019-09.11.2019), Iı.uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"SİYASAL DAVRANIŞLARIN ŞEKİLLENMESİNDE AİLE FAKTÖRÜ", Gökhan Kömür, (06.12.2019-08.12.2019), Hoca Ahmet Yesevi2.uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019

"TANZİMAT DÖNEMİNDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE FEMİNİZM", Gökhan Kömür, (06.12.2019-08.12.2019), Hoca Ahmet Yesevi2.uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019

"Ekonomi Perspektifinde Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar", Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçişin Ekonomik Nedenleri, Gazi Kitapevi, 978-625-7045-35-3, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Academic Studies in Administrative Sciences", ”The Dynamics of Transition of Multi-Party Life in Turkey”, IVPE Publishing, 0978-9940-46-009-9, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Çağdaş Yönetim Teknikleri", Lisans, Türkçe, 3

"Çocuk İle İletişim", Lisans, Türkçe, 4

"İnsan İlişkileri ve İletişim", Lisans, Türkçe, 2

"Erasmus Koordinatörü"

"Bayburt Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu", Üye

"Selçuk Üniversitesi", Erasmus Ofis Koordinatörlüğü, 2008-2011, Diğer

"HANE HALKI YOKSULLUK ARAŞTIRMASI: BAYBURT ÖRNEĞİ", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.11.2017, 1500.00 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2019 Doktor Öğretim Üyesi Demirözü Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 - 2019 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım (dr), Atatürk Üniversitesi
2015 - 2019 Doktora

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Atatürk Üniversitesi

2013 - 2015 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2011 - 2019 Öğretim Görevlisi Rektörlük, Bayburt Üniversitesi
2004 - 2008 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Selçuk Üniversitesi