Doktor Öğretim Üyesi Gazi Özdemir

"Akçaabat Kazası Köylerinde Yaygın Eğitim Kurumu Olarak Camiler (18. Yüzyıl)", Gazi Özdemir, Mavi Atlas, 2019

"Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi Algıları", Mehmet Elban, Gazi Özdemir, Journal of Turkish Studies, 2017

"Bir Tescil İki Şahsiyet (Bey Böyrek ve Abdulvehhab Gazi)", Gazi Özdemir, (25.04.2019-27.04.2019), Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu (25-27 Nisan 2019 - Bayburt ), 2019

"Bayburt Şehri Kültürel Turizm Alanlarından Osmanlı Dönemi Ferruhşad Bey Tesisi", Gazi Özdemir, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017

"Ilgın’da Tasavvufi Hayat, Tekke ve Zaviyeler", Yusuf Küçükdağ, Gazi Özdemir, (30.06.2010-02.07.2010), 1. Ulusal Ilgın Sempozyumu- Bildiriler, 2010

"Zotero Programı “Citation Style Language” Uygulaması: Chicago Fullnote Kaynak Gösterme Biçiminin Bayburt Örneğinde Türkçe’ye Uyarlanması", Gazi Özdemir, (28.05.2014-30.05.2014), Xıx. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, 2014

"Erzurum ve Ilgın’daki Lala Mustafa Paşa’nın Sosyal Kurumlarının Karşılaştırması", Gazi Özdemir, (12.03.2018-13.03.2018), Osmanlı Hâkimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu Bildirilererzurum-2018, 2018

"XVIII. Yüzyıl Akçaabat Kaza Merkezi Yaygın Eğitim Kurumları", Gazi Özdemir, (12.10.2018-14.10.2018), Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, 2018

"Hurufat Defterlerine Göre Ilgın Kazası", Gazi Özdemir, (30.06.2010-02.06.2010), I. Ulusal Ilgın Sempozyumu, 2010

"Osmanlı Tarihi I (1299-1774)", Zirveye Doğru, İdeal Kültür Yayıncılık, Selim Hilmi Özkan, 6052101605, 92-131, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt", Bayburt Kalesi ve XVIII. Yüzyıldaki İnsan Kaynakları Yönetimi, Bayburt, 9786059945202, 39-82, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri-1", Bayburt Ulu Camii (Cami-i Kebir)’nin 18. Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi, Gece Kitaplığı, 978-625-7958-11-0, 679-702, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Ilgın Kazası Kurumları ve Sosyo-Ekonomik Yapısı (1750-1850)", Gece Kitaplığı, 978-605-288-828-5, Bilimsel Kitap

"Bir Hilal Uğruna /Şehit ve Gazileri ile Bayburt", Bayburt’un Tarihi ve Coğrafyası, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Yasin Taşkesenlioğlu, 978-605-9945-13-4, 19-33, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ı", Lisans, Türkçe, 1

"Osmanlı Tarihi Iıı", Lisans, Türkçe, 1

"Teşkilat Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 1

"Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ıı", Lisans, Türkçe, 1

"Okul Deneyimi", Lisans, Türkçe, 1

"Osmanlı Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 1

"Yeniçağda Avrupa", Lisans, Türkçe, 1

"Teşkilat Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 1

"Osmanlı Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 1

"Temel Bilgi Teknolojileri 1", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Tarihi 1", Lisans, Türkçe, 2

"Tarih Metodolojisi 1", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Türkçesi ı", Lisans, Türkçe, 1

"İslam Medeniyeti Tarihi", Lisans, Türkçe, 1

"Özel Eğitim", Lisans, Türkçe, 1

"İslam Medeniyeti ve Kurumlar Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Tarihi-ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretmenlik Uygulaması", Lisans, Türkçe, 6

"Topluma Hizmet Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 3

"İslam'da Sanat ve Estetik", Lisans, Türkçe, 2

"Peygamberler Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Tarihi-ı", Lisans, Türkçe, 3

"Osmanlı Türkçesi", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Tarihi ve Kültürü", Lisans, Türkçe, 2

"Bilimsel Araştırma Teknikleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Medeniyeti ve Kurumlar Tarihi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Dekan Yardımcısı"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Kalite Kurulu Üyeliği"

"M.E.B. Tarih Ders Kitabı İnceleme Panelist Üyeliği", Üye

"Milli Eğitim Bakanlığı", Tarih Öğretmeni/Okul Müdürü, 2001-2014, Kamu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2015 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2005 - 2014 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi (dr), Selçuk Üniversitesi
2002 - 2005 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi (yl) (tezli), Selçuk Üniversitesi
1980 - 2001 Lisans Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği PR., Selçuk Üniversitesi