Öğretim Görevlisi Figen Meşeli

"”hazanda Hüzün” Ata’ya Saygı Fotoğraf ve Afiş Sergisi", Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Sergi Salonu, Ulusal, Sergiler, Karma Sergiler, 11.11.2019

"Milli Mücadele ve Atatürk’ün Samsun’a Ayak Basışının 100. Yılı", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SAMSUN, Ulusal, Sergiler, Karma Sergiler, 16.05.2019-20.05.2019

"”şehirler ve Yüzler” Karma Sergi", Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği, Taşhan-BAYBURT, Uluslararası, Sergiler, Karma Sergiler, 21.06.2019-28.06.2019

"Sanal Ortamlardaki Reklam Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Samsun İli Örneği", Figen Meşeli, Ali Tomak, (17.05.2019-19.05.2019), Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019

"Sanal Ortamlardaki Reklam Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Samsun İli Örneği", Figen Meşeli, (17.05.2019-19.05.2019), Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019

"Organik Tarım Ürünlerinin Pazarlamasında Ambalaj Tasarımının Önemi", Figen Meşeli, (17.05.2019-19.05.2019), Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019

""

"Reklam Analizi", Önlisans, Türkçe, 2

"Ambalaj Tasarımı", Önlisans, Türkçe, 4

"Mesleki Uygulamalar", Önlisans, Türkçe, 4

"Görsel İletişim", Önlisans, Türkçe, 2

"Temel Bilgisayar Eğitimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Bilgisayar Destekli Tasarım", Önlisans, Türkçe, 4

"Grafik ve Animasyon", Önlisans, Türkçe, 3

"Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi", GRAFİK TASARIM UZMANI, 2013-2017, Diğer

"”hazanda Hüzün” Ata’ya Saygı Fotoğraf ve Afiş Sergisi", Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Sergi Salonu, Ulusal, Sergiler, Karma Sergiler, 11.11.2019-16.11.2019

"Takvim Tasarım Atölyesi ’xxküratör’xx", Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi, Ulusal, Sergiler, Karma Sergiler, 24.12.2019-31.12.2019

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2019 Sanatta Yeterlik Güzel Sanatlar Enstitüsü Plastik Sanatlar Anasanat Dalı (disiplinlerarası), Atatürk Üniversitesi
2017 Öğretim Görevlisi Bayburt Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2019 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-iş Eğitimi (yl) (tezli), Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2009 - 2012 Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü, Çankırı Karatekin Üniversitesi