Doktor Öğretim Üyesi Bülent Şengül

"Examination of the Effect of Pregnancy on Serum ApelinLevel, Breed, Gender and Body Condition Score", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Bülent Şengül, Fatma Gülten Bayraktar, Sevil Bayraktar, Acta Physiologica, 2018

"Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinde Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Ağır Metal İnhibisyonlarının Araştırılması", Bülent Şengül, Şükrü Önalan, Yeliz Demir, Tarim Bilimleri Dergisi-journal of Agricultural Sciences, 2018

"Evaluation of Inhibition Effects of Some Cardiovascular Therapeutics on Human Erythrocyte Carbonic Anhydrase Isoenzymes", Namık Kılınç, Zuhal Alım, Bülent Şengül, Mehmet Mustafa İşgör, Şükrü Beydemir, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2018

"Inhibition behaviours of some phenolic acids on rat kidney aldose reductase enzyme: an iin vitro/i study/title", Zuhal Alım, Namık Kılınç, Bülent Şengül, Şükrü Beydemir, Journal of Enzyme Inhibition And Medicinal Chemistry, 2017

"The interactions of cephalosporins on polyol pathway enzymes from sheep kidney", Bülent Şengül, Şükrü Beydemir, Archives of Physiology And Biochemistry, 2017

"Mechanism of capsaicin inhibition of aldose reductase activity", Zuhal Alım, Namık Kılınç, Bülent Şengül, Şükrü Beydemir, Journal of Biochemical And Molecular Toxicology, 2017

"Alcohol Dehydrogenase from Sheep Liver: Purification, Characterization and Impacts of Some Antibiotics", Bülent Şengül, Bülent Erğun, Şükrü Beydemir, Yeliz Demir, Journal of The Institute of Science And Technology, 2017

"Influence of pesticide exposure on carbonic anhydrase II from sheep stomach", Namık Kılınç, Mehmet Mustafa İşgör, Bülent Şengül, Şükrü Beydemir, Toxicology And Industrial Health, 2015

"Some Anti Inflammatory Agents Inhibit EsteraseActivities of Human Carbonic Anhydrase IsoformsI and II An In Vitro Study", Zuhal Alım, Namık Kılınç, Mehmet Mustafa İşgör, Bülent Şengül, Şükrü Beydemir, Chemical Biology Drug Design, 2015

"Determination of the Antigenotoxic Effects of Evernic Acid Against Genotoxic Effects of CCL4 on HUVEC Lines", Güleray Ağar, Hamit Emre Kızıl, Selçuk Çeker, Bülent Şengül, Özel Çapik, (25.05.2017-28.05.2017), European Biotechnology Congress 2017, 2017

"Koyun Karacigerinden Alkol Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması ve BazıAntibiyotiklerin Enzim Aktivitesi Üzerine in Vitro Etkilerinin İncelenmesi", Bülent Şengül, Hakan Söyüt, Şükrü Beydemir, Yeliz Demir, Esra Dağdeviren (31.08.2016-02.10.2016), 16. Kromatografi Kongresi, 2016

"Diagnosis and Molecular Identification of Some Bacterial Fish Diseases from Rainbow Trout Farms Located in Bayburt Province", Şükrü Önalan, Bülent Şengül, Yeliz Demir (26.04.2018-29.04.2018), International Congress on Engineering And Life Science, 2018

"Koyunlarda Serum Apelin Seviyesi Üzerine Irk Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Bülent Şengül, Fatma Gülten Bayraktar (25.08.2018-26.08.2018), I. Uluslararası Ahtamara Multidisipliner Kongresi, 2018

"Investigation of Heavy Metal Inhibitions of Some Antioxidant Enzyme Activities in Rainbow Trout farms belong to Bayburt Province", Bülent Şengül, Şükrü Önalan, Yeliz Demir (09.05.2018-12.05.2018), International Agricultural Science Congress, 2018

"Purification Chararacterization of Aldose Reductase and Sorbitol Dehydrogenase Enzymes from Sheep Kidney and Investigation of Some Drug s Effects on Enzymes Activity", Bülent Şengül, Şükrü Beydemir, (21.04.2016-23.04.2016), International Conference on Advances in Natural And Applied Sciences, 2016

"MOLECULAR AND CHEMICAL CHARACTERIZATION OF SOME LOCAL AND HYBRIDE MATERIAL OF ORIGANUM SP.IN TURKEY", Bülent Şengül, Mehmet Arslan, Reyhan Bahtiyarca Bağdat, Fatma Gül Maraş Vanlıoğlu, Tuğçe Uslu, Nurettin Çinkaya, Çiğdem Bozdemir, (10.05.2017-12.05.2017), I.ınternatıonal Congress on Medıcınal And Aromatıc Plants ’xx’xxnatural And Healthy Lıfe’xx’xx Tabkon’xx17, 2017

"Koyun Mide Dokusundan Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Bazı Pestisitlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi", Namık Kılınç, Mehmet Mustafa İşgör, Bülent Şengül, Şükrü Beydemir, (07.09.2011-10.09.2011), XI. Ulusal Kromatografi Kongresi, 2011

"Some Cardiovascular Therapeutics Inhibit Human Erytrocyte Carbonic Anhydrase", Namık Kılınç, Bülent Şengül, Zuhal Alım, Mehmet Mustafa İşgör, Şükrü Beydemir, (11.04.2012-15.04.2012), The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (ca), 2012

"In Vitro Inhibition Effects of Some Antiinflammatory Agents on Human Erytrocyte Carbonic Anhidrase", Zuhal Alım, Namık Kılınç, Mehmet Mustafa İşgör, Bülent Şengül, Şükrü Beydemir, (11.04.2012-15.04.2012), The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (ca), 2012

"Bazı Anestezik İlaçların Fare Böbreğinden Saflaştırılan Aldoz Redüktaz AR ve Sorbitol Dehidrogenaz SDH Enzimleri Aktiviteleri Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi", Namık Kılınç, Bülent Şengül, Şükrü Beydemir, Yeliz Demir, (29.03.2013-31.03.2013), 1.ilaç Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2013

"Inhibitory Effects of Some Metals on Carbonic Anhydrase Purified from Bonito Sarda Sarda Brain", Uğur Güller, Bülent Şengül, Şükrü Önalan, Şükrü Beydemir, Abdulkadir Çiltaş, Ömer İrfan Küfrevioğlu, (11.04.2012-15.04.2012), The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (ca), 2012

"Kapsaisin in Sıçan Kalp Karaciğer Böbrek ve Beyin Dokularındaki Aldoz Redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi", Zuhal Alım, Bülent Şengül, Namık Kılınç, Şükrü Beydemir, (23.08.2015-28.08.2015), 27.ulusal Kimya Kongresi, 2015

"Bazı Metal İyonlarının Palamut Solungacından Saflaştırılan Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi", Bülent Şengül, Şükrü Önalan, Uğur Güller, Şükrü Beydemir, Abdulkadir Çiltaş, Ömer İrfan Küfrevioğlu, (06.06.2012-09.06.2012), Kromatografi2012 Kongresi, 2012

"Beslenme İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Laboratuvar Kimyası", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Kimya", Önlisans, Türkçe, 2

"İletişim Becerileri", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel Kimya ıı", Önlisans, Türkçe, 3

"Klinik Biyokimya", Önlisans, Türkçe, 5

"Genel Kimya ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Temel Kimya-1", Lisans, Türkçe, 4

"Beslenme Biyokimyası", Lisans, Türkçe, 3

"Kimyada Özel Konular", Lisans, Türkçe, 2

"Genel Kimya-1", Lisans, Türkçe, 4

"Temel Kimya-1", Lisans, Türkçe, 3

"Genel Kimya Laboratuvarı ı", Lisans, Türkçe, 4

"Genel Kimya ı", Lisans, Türkçe, 4

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Bşk."

"Program Başkanı"

"Turkish Biochemical Society", Üye

"Türkiye Kimya Derneği", Üye

"Bayburt İlinde Yetiştiştirilen Koç Katım Dönemi Öncesindeki Koyunlarda Serum Apelin Üzerine Irk ve Vücut Kondisyon Skorunun Etkisinin incelenmesi", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 12.12.2017-15.08.2018, 5900 TÜRK LİRASI

"Koyun Karaciğerinden Alkol Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması Ve Bazı İnhibitörlerin Enzim Aktivitesi Üzerine In Vitro Etkilerinin İncelenmesi", Yardımcı Doçent, Anadolu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-14.02.2017, 11000 TÜRK LİRASI

"Sağlıklı Huvec Hücrelerinde CCL4’ün Meydana Getirdiği Genotoksik Etkiye Karşı Liken Sekonder Metabolitlerinden Evernik Asidin Antigenotoksik Özelliğinin Komet Yöntemiyle Belirlenmesi", Yardımcı Doçent, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.03.2017, 11000 TÜRK LİRASI

"Bayburt İlinde Faaliyet Gösteren Alabalık Çiftliklerinde Bakteriyel Balık Hastalık Etkenlerinin Varlığının Tespiti ve Alabalıkların Bazı Dokularındaki Antioksidan Enzimlerin Ağır Metallerle İnhibisyonunun Araştırılması", Yardımcı Doçent, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 29.03.2017-26.02.2018, 9000 TÜRK LİRASI

"Sağlıklı Huvec Hücrelerinde CCl4’ün Meydana Getirdiği Genotoksik Etkiye Karşı Liken Sekonder Metabolitlerinden Evernik Asidin Antigenotoksik Özelliğinin Komet Yöntemiyle Belirlenmesi", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.01.2016-02.06.2017

"Bazı Hayvansal Dokulardan Aldoz Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 02.01.2012-31.12.2013, 22000 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Yardımcı Doçent Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2014 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (dr), Atatürk Üniversitesi
2001 - 2003 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Öğretmenliği (yl) (tezsiz), Atatürk Üniversitesi
1994 - 1998 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Atatürk Üniversitesi