Öğretim Görevlisi Buket Daştan

"Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Kırsal Bölge Örneği", Buket Daştan, Sevilay Hintistan, Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2019

"DETERMINATION OF THE ATTITUDES OF NURSES WORKING IN INTERNAL CLINICS FOR EVIDENCE BASED NURSING", Buket Daştan, Sevilay Hintistan, (25.11.2018-27.11.2018), 1. Uluslararası iç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 2018

"Importance of Evidence-Based Practices in Nursing Education", Buket Daştan, Sevilay Hintistan, (12.10.2017-13.10.2017), Internationale Congress of Black Sea Nursing Education (ıcobne), 2017

"Yaşlı Diyabet Hastalarında Diyabete Bağlı Gelişen Komplikasyonlar ve Hastaneye Yatış Nedenleri", Buket Daştan, Sevilay Hintistan, (04.05.2017-06.05.2017), Cy-ıcer 6th Cyprus International Conference on Educational Research, 2017

"The Importance of Family Support in Diabetes", Buket Daştan, Sevilay Hintistan, (12.10.2017-13.10.2017), Internationale Congress of Black Sea Nursing Education (ıcobne), 2017

"Yaşli Diyabet Hastalarinin Aile Destek Düzeyleri Ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi", Buket Daştan, Sevilay Hintistan, (04.05.2017-06.05.2017), Cy-ıcer 6th Cyprus International Conference on Educational Research, 2017

"DETERMİNATİON OF DİABETİC CHARACTERİSTİCS OF ELDERLY DİABETİC PATİENTS", Buket Daştan, Sevilay Hintistan, (25.11.2018-27.11.2018), 1. Uluslararası iç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 2018

"Yaşlıda Nörolojik Hastalıklar", Önlisans, Türkçe, 1

"Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları Iıı", Önlisans, Türkçe, 1

"Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları ı", Önlisans, Türkçe, 1

"Yaşlıda Romatolojik Hastalıklar", Önlisans, Türkçe, 1

"Yaşlıda Nörolojik Hastalıklar", Önlisans, Türkçe, 2

"Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları ı", Önlisans, Türkçe, 4

"Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları ıı", Önlisans, Türkçe, 8

"Yaşlıda Kronik Hastalıklar", Önlisans, Türkçe, 2

"Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları ı", Önlisans, Türkçe, 6

"Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları ıı", Önlisans, Türkçe, 8

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Mesleki Uygulama ı", Önlisans, Türkçe, 12

"Hastane Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Tibbi Terminoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

"Ktü Farabi Hastanesi", HEMŞİRELİK, 2011-2014, Hastane

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi
2014 - 2014 Öğretim Görevlisi Artvin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Artvin Çoruh Üniversitesi
2014 Öğretim Görevlisi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2017 Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi
2005 - 2009 Lisans Trabzon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi