Öğretim Görevlisi Aslıhan Aytaç

"Aytaç, Aslıhan, (2018), Sabahattin Ali Şiirlerinde Trajik Yazgı, Susturulamayan Ses Sabahattin Ali Özel Sayı, Hece Yayınları., S.253, Ocak, 826, Ankara."

"Özek, Fatih, Aytaç, Aslıhan, (2007), Orhun Yazıtlarındaki Söz Varlığının Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki İzleri, ICANAS 38, Ankara."

"Aytaç, Aslıhan, (2015), Zülfü Livaneli’nin ‘Konstantiniyye Oteli’ Romanında Yapı ve İzlek, SSHIF, Varşova/ Polonya."

"Aytaç, Aslıhan, (2016), Tölögön Kasımbekov’un Baskın Romanında Tarih Bilinci, Uluslararası Kafkasya'ya Genç Bakışlar III Sempozyumu, Erdebil/ İran."

"Deveci, Mutlu, Aytaç, Aslıhan, (2018), İsmet Özel’in ‘Münacat’ Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi, Uluslararası Filoloji Sempozyumu, Asos Congress, Alanya/ Antalya."

"Deveci, Mutlu, Aytaç, Aslıhan, (2019), “‘Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm’ Romanında Arketipsel Sembolizm”, Yazının Elinden Tutmak Prof. Dr. Tarık Özcan’a Armağan, Hiper Yayın, İstanbul. (Kitap Bölümü)"

"Aytaç, Aslıhan, (2017), “Tahsin Yücel’in ‘Gökdelen’ Romanında Mekân”, Romanda Mekân, Akçağ Yayınları, Ankara. (Kitap Bölümü)"

"Dünya Edebiyatı"

"Türk Dili- I/ II"

"Yeni Türk Edebiyatı"

"Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı"

""

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2014 Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı, Fırat Üniversitesi.

2010 - 2013 Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı, Fırat Üniversitesi.

2009 - 2010 Tezsiz Yüksek Lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fırat Üniversitesi.
2004 - 2008 Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Fırat Üniversitesi.