Lecturer Ümit Demir

"Görsel Teoremler Üzerine Matematik Öğretmenleriyle Nitel Bir Çalışma", Yaşar Akkan, Pınar Akkan, Mesut Öztürk, Ümit Demir, Journal of Instructional Technologies Teacher Education, 2018

"Ortaokul öğrencileri orantısal akıl yürütme sürecinde ne tür gerekçelendirmelerde bulunmaktadır?", Ümit Demir, Mesut Öztürk, Betül Küçük Demir, Yaşar Akkan, (26.04.2018-30.04.2018), X. International Congress of Educational Research, 2018

"Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İşlemlerde Birim (Etkisiz) Eleman Özelliği Konusundaki Alan Bilgilerinin İncelenmesi", Ümit Demir, Mesut Öztürk, Yaşar Akkan, Betül Küçük Demir, (26.04.2018-30.04.2018), X. International Congress of Educational Research, 2018

"Steme Yönelik Bakış açısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Betül Küçük Demir, Ümit Demir, Abdullah Kaplan, Mesut Öztürk, Ebru Can, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education, 2018

"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2

"Kalite Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Uluslararası Mali Kuruluşlar", Önlisans, Türkçe, 3

"Devlet Bütçesi", Önlisans, Türkçe, 3

"İletişim", Önlisans, Türkçe, 2

"Matematik 1", Lisans, Türkçe, 3

"Genel Matematik 2", Lisans, Türkçe, 4

"Başarın-final-açı-sınav Derhaneleri", Matematik Öğretmeni, 2004-2017, Ticari (özel)

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 Öğretim Görevlisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Matematik Eğitimi (yl) (tezli) (atatürk Üniv. Ortak), Bayburt Üniversitesi
2002 - 2004 Yüksek Lisans Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1997 - 2002 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi