Lecturer Turğut Polat

"MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARIYETKİNLİK VE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİLERİ:BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ", Mehmet Kapusızoğlu, Turğut Polat, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2017

"Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma(Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği)", Turğut Polat, Mehmet Kapusızoğlu, Eurasian Journal of Researches in Social And Economics, 2017

"Vergi Bilinci ve Vergi Algısı Üzerine Bir Araştırma Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği", Özcan Karatay, Turğut Polat, Mehmet Kapusızoğlu, (22.05.2014-23.05.2014), 1. Ulusal Myo Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, 2014

"Bayburt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma", Turğut Polat, Mehmet Kapusızoğlu, Özcan Karatay, (18.05.2016-20.05.2016), 5th International Vocational Schools Symposium, 2016

"Meslek Yüksekokulu Ögrencilerinin Öz yeterlik ve Tükenmislik Düzeylerinin Karsılastırılması Ampirik Bir Çalışma Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği", Mehmet Kapusızoğlu, Özcan Karatay, Turğut Polat, (18.05.2016-20.05.2016), 5th International Vocational Schools Symposium, 2016

"Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Istihdam Sorunları ve Alternatif Istihdam Önerisi KPSS", Özcan Karatay, Turğut Polat, Mehmet Kapusızoğlu, (18.05.2016-20.05.2016), 5th International Vocationalschools Symposium, 2016

"MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK VE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİLERİ: BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ", Mehmet Kapusızoğlu, Turğut Polat, (20.05.2017-21.05.2017), Asead 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017

"Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma (Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği)", Turğut Polat, Mehmet Kapusızoğlu, (20.05.2017-21.05.2017), Asead 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017

"Vergi Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3

"Yönlendirilmiş Çalışma 1", Önlisans, Türkçe, 3

"Mikro Ekonomi", Önlisans, Türkçe, 2

"Makro İktisat", Önlisans, Türkçe, 2

"Yönlendirilmiş Çalışma", Önlisans, Türkçe, 3

"Türk Vergi Sistemi", Önlisans, Türkçe, 3

"Kitle İletişim Mevzuatı", Önlisans, Türkçe, 2

"Kamu Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 2

"İktisada Giriş", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel Ekonomi", Önlisans, Türkçe, 2

"Ekonomi 1-2", Önlisans, Türkçe, 2

"Kamu Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 3

"Devlet Borçları", Önlisans, Türkçe, 3

"Maliye Politikası", Önlisans, Türkçe, 3

"Ticaret Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Yerel Yönetimler Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 2

"Devlet Bütçesi", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2

"Ticari Belgeler", Önlisans, Türkçe, 3

"Yön. Çal.2", Önlisans, Türkçe, 3

"Makro Ekonomi", Önlisans, Türkçe, 3

"Mikro Ekonomi", Önlisans, Türkçe, 3

"Makro Ekonomi", Önlisans, Türkçe, 2

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİSİ PROJESİ", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.05.2017-29.12.2017, 1000 TÜRK LİRASI

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2012 Öğretim Görevlisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bayburt Üniversitesi
1995 - 1996 Yüksek Lisans İktisat Fakültesi Maliye Bölümü, Marmara Üniversitesi
1994 - 2012 Okutman Van Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1987 - 1992 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Anadolu Üniversitesi