Lecturer Tuğba Yıldız

"Do We Know Organic Food Consumers? The Personal and Social Determinants of Organic Food Consumption", Sevtap Ünal, Fatma Görgün Deveci, Tuğba Yıldız, Istanbul Business Research, 2019

"BENLİK-MARKA BAĞININ MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MARKA AŞKININ VE DENEYİMİNİN ARACILIK ROLÜ", Aysel Erciş, Oğuz Han Aykut, Tuğba Yıldız, Research Journal of Busıness And Management, 2019

"The Effect of Inertia and Satisfaction on Consumer Loyalty in Online Shopping Sites", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Fatma Görgün Deveci, Journal of Management, Marketing And Logistics, 2018

"Yeşil Aklamanın Algılanan Risk, Kalite ve Memnuniyet Üzerindeki Etkisi", Tevfik Şükrü Yaprakli, Tuğba Yıldız, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018

"THE INFLUENCE OF CUSTOMER VALUE AND SELF CONGRUITY ON EMOTIONAL BRAND ATTACHMENT", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk, Journal of Global Strategic Management, 2018

"STUDY OF THE EFFECT OF CONSUMPTION VALUES ON THE ENVIRONMENTAL CONCERN IN TERMS OF PURCHASINGBEHAVIOUR", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Journal of Global Strategic Management, 2018

"Sosyal Medyanın Markaya Yönelik Tutum ve SatınAlma Niyetine Etkileri", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017

"Study of the Effect of Consumption Values on the Environmental Concern in terms of Purchasing Behavior", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, (09.11.2017-11.11.2017), 7th Internatıonal Conference on Leadershıp, Technology, Innovatıon And Busıness Management, 2017

"Değer Yönelimleri Kapsamında Kişisel Norm ve Çevreci Öz Kimliğin Çevreci Ürünlere Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk, (04.09.2019-06.09.2019), II. Business Organization Research Conference, 2019

"İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞTE SOSYAL BURADALIĞIN GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE SATIN ALMA NİYETİNDEKİ DEĞİŞİM", Aysel Erciş, Oğuz Han Aykut, Tuğba Yıldız, (04.09.2019-06.09.2019), II. Business Organization Research Conference, 2019, 2019

"BENLİK-MARKA BAĞININ MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MARKA AŞKI VE DENEYİMİNİN ARACILIK ROLÜ", Aysel Erciş, Oğuz Han Aykut, Tuğba Yıldız, (30.05.2019-31.05.2019), Global Busıness Research Congress, 2019

"The Influence of Customer Value, Brand Trust, and Self Congruity in Creating Emotional Brand Attachment", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk (09.11.2017-11.11.2017), 7th Internatıonal Conference on Leadershıp, Technology, Innovatıon And Busıness Management, 2017

"THE EFFECT OF INERTIA AND SATISFACTION ON CONSUMER LOYALTY IN ONLINE SHOPPING SITES", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Fatma Görgün Deveci, (12.07.2018-14.07.2018), 14 th Internatıonal Strategıc Management Conference, 2018

"RELATION OF CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARDS ORGANIC PRODUCTS WITH PERSONAL VALUES AND THE MEDIATION EFFECT OF THE INDIVIDUAL FACTORS", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Fatma Görgün Deveci, (24.05.2018-25.05.2018), Global Business Research Congress (gbrc), 2018

"Do We Know Organic Food Consumers The Personal and Social Determinants of Organic Food Consumption", Sevtap Ünal, Fatma Görgün Deveci, Tuğba Yıldız, (09.12.2016-11.12.2016), 7th International Conference on Governance Fraud Ethics And Csr, 2016

"Kooperatiflerde İşletmecilik", Önlisans, Türkçe, 3

"Tüketici Davranışları", Önlisans, Türkçe, 2

"Kooperatiflerde Satış Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 2

"Hukukun Temel Kavramları", Önlisans, Türkçe, 2

"Kooperatiflerde Pazarlama", Önlisans, Türkçe, 3

"Kooperatifler Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 5

"İŞLETME BÖLÜMÜ (Ö.Ö) İKİNCİSİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Tüketicilerin Kişisel Değerlerinin Bireysel Faktörlere ve Organik Ürünlere Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 04.06.2018-04.12.2018, 2500 TÜRK LİRASI

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 Öğretim Görevlisi Demirözü Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi