Lecturer Murat Küçükşen

"Afet Yönetimi Eğitimi Niçin Gerekli?", Hayriye Şengün, Murat Küçükşen, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019

"Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi Açısından Yerel Katılımın İncelenmesi", Murat Yaman, Murat Küçükşen, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018

"YEREL DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ SÜRECİNDE KENT KONSEYLERİNİN ROLÜ VE İŞLEVSELLİĞİ: BURSA VE YALOVA KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ", Murat Yaman, Murat Küçükşen, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2018

"Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde “Kent Konseyi Bilinirliği ve Etkinliği” Araştırması", Murat Küçükşen, Murat Yaman, (12.10.2016-14.10.2016), Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 2016

"Geleceğin Kentleri: Eko-Tek Kentler", Hayriye Şengün, Murat Küçükşen, (07.09.2018-09.09.2018), Kentfor Iıı. Kentleşme Forumu, 2018

"Afet Yönetimi Eğitimi Niçin Gerekli?", Hayriye Şengün, Murat Küçükşen, (21.02.2019-23.02.2019), 16. Kamu Yönetimi Forumu’nda (kayfor 16), 2019

"Turizmin Gelişimi ve Sürdürülebilirliği Açısından Yerel Yönetimlerin Rolleri: Bayburt-Demirözü Belediyesi Diriliş Projesi Örneği", Murat Küçükşen, Selami Ersen (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017

"Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi Açısından Yerel Katılımın İncelenmesi", Murat Yaman, Murat Küçükşen, (11.09.2017-15.09.2017), Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 2017

"Anayasa Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3

"Yerel Yönetimler", Önlisans, Türkçe, 3

"Kentleşme ve Çevre Sorunları", Önlisans, Türkçe, 3

"Medeni Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2

"Yerel Yönetimler Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 3

"İmar Mevzuatı ve Uygulamaları", Önlisans, Türkçe, 3

"İdare Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2019 - 2019 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi (dr), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2017 Öğretim Görevlisi Bayburt Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2016 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi (yl) (tezli), Dumlupınar Üniversitesi
2010 - 2014 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Dumlupınar Üniversitesi