Lecturer Hami Ünlü

"BAYBURT TURİZMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ,SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Miraç İlyas Kıvanç, Hami Ünlü, Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017

"TURİZMİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ:DOKAP BÖLGESİ İÇİN SWOT ANALİZİ", İlyas Kays İmamoğlu, Emine Taş, Miraç İlyas Kıvanç, Hami Ünlü, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017

"KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDEYEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİ: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ", Hami Ünlü, Miraç İlyas Kıvanç, Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜR TURİZMİ VE BAYBURT İLİNİNKÜLTÜREL TURZİM POTANSİYELİ", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, Hami Ünlü, Miraç İlyas Kıvanç, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017

"Kesme ve Doğrama Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Beslenmenin Temel İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Yönetim ve Organizyon", Önlisans, Türkçe, 3

"Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı", Önlisans, Türkçe, 3

"Mesleki Deneyim", Önlisans, Türkçe, 6

"Konuk Giriş ve Çıkış İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Mesleki İngilizce", Önlisans, Türkçe, 3

"Turizm Ekonomisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Önbüroda Raporlama İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Önbüroda Oda İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Turizm Mevzuatı", Önlisans, Türkçe, 3

"Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Otel İşletmeciliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Otelcilik Otomasyon Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Önbüro Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Bölüm Başkanı"

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2019 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (dr), Atatürk Üniversitesi
2017 Öğretim Görevlisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2018 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği (yl) (tezli), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2009 - 2013 Lisans Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi