Lecturer Ebubekir Akkoyunlu

"Uniform Boundedness of Kantorovich Operators in Variable ExponentLebesgue Spaces", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, Filomat, 2019

"Infinitely many solutions for the stationary fractional {\varvec{p}} p -Kirchhoff problems in \pmb {\mathbb {R}}{{\varvec{N}}} R N", Ebubekir Akkoyunlu, Rabil Ayazoğlu, Proceedings - Mathematical Sciences, 2019

"STANDART OLMAYAN BÜYÜME KOŞULLU DENKLEMLERİN MÜHENDİSLİKTEKİ UYGULAMALARI", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, Engineering Sciences, 2018

"ON THE SUB-SUPERSOLUTION PRINCIPLE FOR p(x)-LAPLACIAN EQUATIONS", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, Gulf Journal of Mathematics, 2018

"SOLUTIONS FOR THE p(x)-LAPLACIAN WITH DEPENDENCE ONTHE GRADIENT", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, Acta Universitatis Apulensis, 2017

"KOROZYON POTANSİYELİNE GÖRE POLARİZASYONEĞRİLERİNİN DEĞİŞİMİ", Rabil Ayazoğlu, Ramazan Şimşek, Ebubekir Akkoyunlu, (05.10.2016-07.10.2016), Xıv Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 2016

"Boundedness And Convergence Properties For A Class Of Kantorovich-Type Operators In Variable Exponent Lebesgue Spaces", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education(ıcmme-2018), 2018

"Dirichlet Boundary Problem For the p x LaplacianEquations With Dependence On the Gradient", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, (12.05.2016-14.05.2016), Icmme 2016, 2016

"Multiple Small Solutions for p(x)-Schrödinger Equations With Local Sublinear Nonlinearities Via Genus Theory", Rabil Ayazoğlu, Ebubekir Akkoyunlu, (11.05.2017-13.05.2017), International Conference on Mathematics And Mathematics Education (ıcmme 2017), 2017

"The Importance Of Partial Derivatives In Economics Applications", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, (03.05.2018-05.05.2018), Isabmer 2018, 2018

"L(p(x))-Approximation by Bernstein- Kantorovich Operators", Rabil Ayazoğlu, Ebubekir Akkoyunlu, (11.05.2017-13.05.2017), International Conference on Mathematics And Mathematics Education (ıcmme 2017), 2017

"Meslek Yüksekokullarında Matematik Eğitimi ve Matematik Ders İçeriklerinin Öğrenme Yeterliliklerine Etkilerinin İncelenmesi", Ebubekir Akkoyunlu, Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, (07.12.2017-08.12.2017), Icqh 2017, 2017

"ORTAÖĞRETİMDE İNTEGRALİN ANLATIMI", Rabil Ayazoğlu, Ebubekir Akkoyunlu, (11.05.2017-14.05.2017), IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 2017, 2017

"A Priori Bound For Positive Solutions of N LaplacianWith Critical Exponential Nonlinearity", Ebubekir Akkoyunlu, Gülizar Alisoy, Rabil Ayazoğlu, (11.07.2016-13.07.2016), Icama 2016, 2016

"İMAJ İYİLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE DEĞİŞKEN ÜSLÜ UZAYLARIN ÖNEMİ", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, (21.09.2017-23.09.2017), Icadet 2017, 2017

"Matematiğin Günlük Hayatta Kullanım Alanlarının Bilinmesinin Matematik ÖğretimineKatkısı: “Belirli İntegral Örneği”", Rabil Ayazoğlu, Ebubekir Akkoyunlu, Sezgin Akbulut, (07.12.2017-08.12.2017), Icqh 2017, 2017

"The Effect of Realistic Mathematics Education on the Academic Achievement and Attitudes of the 12th Grade Students on Derivative", Rabil Ayazoğlu, Mesut Öztürk, Ebubekir Akkoyunlu, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education (ıcmme-2018), 2018

"THE MATHEMATICAL MODELLING IN THE SOLOW GROWTH THEORY", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, (03.05.2018-05.05.2018), International Symposium of Applied Business Management And Economy Researches (ısabmer 2018), 2018

"Multiple Small Solutions For p-Schrödinger- Kirchhoff Equations Via Genus Theory", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education (ıcmme-2018), 2018

"Realistic Mathematics Education and Derivative Learning Opinions of 12th Grade Students about Realistic Mathematics Education and Derivative", Rabil Ayazoğlu, Ebubekir Akkoyunlu, Mesut Öztürk, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education (ıcmme-2018), 2018

"Korozyon Hasarının Matematiksel Modelleri ve Çözüm Yöntemleri", Rabil Ayazoğlu, Ebubekir Akkoyunlu, Ramazan Şimşek, (05.10.2016-07.10.2016), Xıv. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 2016

"Standart Olmayan Büyüme Koşullu Denklemlerin MühendisliktekiUygulamaları", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, (21.09.2017-23.09.2017), Icadet 2017, 2017

"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel Matematik", Önlisans, Türkçe, 1

"Genel Matematik", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel Matematik", Önlisans, Türkçe, 4

"Matematik 3", Lisans, Türkçe, 3

"Matematik 1", Lisans, Türkçe, 4

"Diferansiyel Denklemler", Lisans, Türkçe, 3

"Mesleki Matematik", Lisans, Türkçe, 2

"Matematik 4", Lisans, Türkçe, 3

"Mühendislik Matematiği", Lisans, Türkçe, 3

"Matematik 2", Lisans, Türkçe, 4

"Temel Matematik 1", Lisans, Türkçe, 2

"Analiz Iıı", Lisans, Türkçe, 4

"Matematik-1", Lisans, Türkçe, 1

"Matematik 3", Lisans, Türkçe, 2

"Matematik 3", Lisans, Türkçe, 1

"Matematik-2", Lisans, Türkçe, 1

"Matematik-4", Lisans, Türkçe, 1

"Matematik-4", Lisans, Türkçe, 3

"Matematik-3", Lisans, Türkçe, 3

"Matematik-2", Lisans, Türkçe, 3

"Matematik-1", Lisans, Türkçe, 3

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bayburt Anadolu Öğretmen Lisesi", Öğretmen, 2001-2010, Diğer

"Şehit Recep Eşiyok İlköğretim Okulu", Öğretmen, 2000-2001, Diğer

"GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN TÜREV KONUSUNUN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİMİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 27.12.2017-27.10.2018, 2680 TÜRK LİRASI

"Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Tercih Edilme Algısına Kariyer Grubu Müdahalesinin Etkisi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.12.2017-21.06.2018, 3237, 90 TÜRK LİRASI

"Değişken üstlü büyümeye sahip nonlineer p x Laplacian içeren denklemlerin çözümleri", Araştırmacı, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.12.2016, 5800 TÜRK LİRASI

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 Öğretim Görevlisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2017 Yüksek Lisans Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2010 - 2017 Öğretim Görevlisi Bayburt Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü, Bayburt Üniversitesi
1996 - 2000 Lisans Amasya Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği PR., Ondokuz Mayıs Üniversitesi