Yüksekokul Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Fatih Demir

Yüksekokul Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Nesrin Ecem Bayram
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Naciye Kutlu Kantar

Yüksekokul Sekreteri Nurullah Tarıkulu
Yüksekokul Yönetim Kurulu Yüksekokul Kurulu