Yüksekokul Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Fatih Demir

Yüksekokul Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Nesrin Ecem Bayram
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Naciye Kutlu Kantar

Yüksekokul Sekreteri Ahmet Semiz
Yüksekokul Yönetim Kurulu Yüksekokul Kurulu