Veritabanları Detay Bilgileri

VERİTABANI

VERİTABANI İÇERİĞİ


EBSCOHOST

Academic Search Premier (ASP) ve Business Source Complete (BSC) ; Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri, güzel sanatlar konularını kapsayan "aggregator" veri tabanıdır.

IEEE / IEE ELECTRONIC LIBRARY

İçeriği elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisliği, fizik   vb. konularda tam metin erişimini kapsamaktadır.ITHENTICATE

Üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.Üniversitelerde doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Program, öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır.


SCİENCE DİRECT

Fen bilimleri teknoloji ve tıp alanlarındaki Elsevier tam metin dergi koleksiyonunu içeren veri tabanıdır.


SCOPUS

SciVerse Scopus bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale özü ve atıf veri tabanıdır.


T&F (TAYLOR & FRANCIS)

Tarım ve çevre bilimleri, sanat, sosyal bilimler, bilgisayar, ekonomi, eğitim, mühendislik ve teknoloji, gıda mühendisliği, coğrafya, dil ve edebiyat, hukuk, matematik, istatistik ve spor bilimlerini içeren bir veri tabanıdır.WEB OF SCIENCE

WOS (Web of Science) 1980'den günümüze Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index ve Arts and Humanities erişim sağlayan bibliyografik bir veri tabanı olmakla birlikte makalelerin bibliyografik bilgileri, yararlanılan kaynakları ve atıfları listelemektedir.


EMERALD INSIGHT

(E-DERGİ)

Emerald Insight veritabanında 305 adet tam metin dergi yer almaktadır. Dergilerin konu alanları; işletme, yönetim, ekonomi, strateji, pazarlama, maliye, finans, insan kaynakları, öğrenme, örgütsel çalışmalar, bilgi yönetimi, yöneylem, lojistik, kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, eğitim, sağlık ve sosyal bakım, mühendislik. Ekte dergilerin konulara göre tam metin başlangıç yılları ile birlikte verilmiştir.


SOBİAD

Sobiad Sosyal Bilimler Atıf Dizini Hakkında: Sobiad, Sosyal Bilimler alanında yayınlanan 570 derginin indekslendiği,atıflarının bulunduğu bir veritabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.TURNITIN

Turnitin OriginalityCheck, eğitimcilerin, öğrenci ödevlerini yanlış alıntılama ve olası intihale karşı sürekli olarak güncellenen veri tabanı ile karşılaştırarak kontrol etmelerini sağlar. Her bir Orjinallik Raporu, öğrencilerinin akademik doğruluğunu korumanın yanında aynı zamanda öğretmenlere öğrencilerine doğru alıntılama yapmayı öğretme fırsatı verir.

   PROQUEST DİSSERTATİONS & THESES

İçerdiği 4,5 milyondan fazla tez ile,ProQuest Dissertations & Theses Global  dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonudur.

   SPRING NATURE - ACADEMIC JOURNALS

 Kullanım Kılavuzu

   SPRING NATURE -NATURE JOURNALS ALL

   SPRING NATURE -PALGRAVE MACMILAN
SPRING NATURE - SPRINGERLINK Araştırmacılara dergilerden, kitaplardan, dizilerden, protokollerden, referans çalışmalarından ve bildirilerden milyonlarca bilimsel belgeye erişim sağlanması.
WILEY ONLINE LIBRARY  

   JSTOR ARCHİVE JOURNAL CONTENT

JSTOR,akademik dergiler,kitaplar ve birincil kaynaklardan oluşan akademik bir kütüphanedir.70'in üzerinde disiplini kapsayan akademik araştırmaları bünyesinde barındıran multidisipliner bir kaynaktır.

   E-OSMANLICA

eOsmanlıca dünya üzerinde dil eğitim hizmeti sağlayan uygulamalar incelenerek hazırlanan "şıklı ve gördüğünü yaz" tarzında testlerin olduğu oyun tadında Osmanlıca dil eğitim ve uygulamasıdır. eOsmanlıca dersleri öğrencilere kişisel geri bildirim ve alıştırmalar sunarak, onları sınıftaki eğitimlerinden en iyi şekilde yararlanmaya hazırlıyor. Gösterge panomuz sayesinde öğretmenler tüm öğrencilerini artık tek bir yerden izleyebiliyorlar.
Not:Kurumsal Üyelik Gerekmektedir!

   KELİMEX

Kelimex platformu Türkçe veya Osmanlıca kelimelerin dil, tür, anlam ve etimolojik bilgisini sunan, aranan kelimeyi, benzerlerini ve türevlerini dijital kütüphanelerde bulan, aynı zamanda yıpranmadan, silinmeden dolayı okunamayan kelimeyi çözümleyen ve eski ölçü birimlerinin dönüştürülmesini sağlayan devasa sözlüktür. Kelimex'in içeriği ve diğer sözlüklerden farkı ile ilgili görseli ekte bulabilirsiniz. 

 


 ULAKBİM veritabanları için http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/ adresine tıklayınız.

 

AÇIK ERİŞİMLİ KAYNAKLAR

http://acikerisim.ankos.gen.tr/

Açık arşivler ile ilgili daha  ayrıntılı bilgi Ankos açık erişim ve kurumsal arşivler sayfasında yer almaktadır.

http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=110915&uiLanguage=tr

DOAJ (Directory of Open Access Journal)7.000 dergi ve 600.000 makalenin bulundugu en önemli acık erişim paltformlarından biridir. 

http://arxiv.org/

Cornell Üniversitesi Kütüphanesi tarafından yürütülen bu açık erişim projesi Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Karşılaştırmalı Biyoloji ve İstatistik konularında 500.000'den fazla e-kaynağa erişim sağlar.

http://www.opensciencedirectory.net/

Kalkınmakta olan ülkelerin bilimsel araştırmalarına destek olmak için hazırlanmış bir açık erişim arşivleri dizini olan siteden birçok ücretsiz yayına ve veri tabanına erişmeniz mümkün.