Satın Alma ve Tahakkuk Birimi

İlgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde, mali yılı bütçesinden genel yönetime ilişkin giderler ile Rektörlüğümüze bağlı Fakülte/Yüksekokul öğrencilerine yönelik beslenme, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, menkul ve gayrimenkul mal alımları ve bakım/onarımları ile ilgili hizmetleri satın almak ve tahakkuk belgelerinin hazırlanması işlemlerini yürütmek ve Başkanlığımızın bütçesini hazırlanmak, gelir takibi yapmak birimin görevleri arasındadır.