Öğretim Üyeliği Ön Değerlendirme Komisyonu

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR   Başkan
  Prof. Dr. Osman GÜNDÜZ   Üye
  Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.