"FUZZY AHP FUZZY PROMETHEE APPROACH IN EVALUATION OF E SERVICE QUALITY CASE OF AIRLINE WEB SITES", Pelin Çelik, Ayşe Cansu Gök Kısa, (02.08.2015-07.08.2015), International Conference on Multiple Criteria Decision Making, 2015
Pelin Çelik
Bildiri
"Proje Başarısına Etki Eden Kritik Faktörlerin Bulanık DEMATEL Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Ayşe Cansu Gök Kısa, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 2017
Pelin Çelik
Bildiri
"Yeşil Tedarikçilerin Bulanik Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman (14.10.2015-16.10.2015), Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2015
Pelin Çelik
Bildiri
"Evaluating the Financial Performance with Fuzzy TOPSIS: Case of Paper Products, Printing and Publishing Companies Traded at BIST", Pelin Çelik, (19.09.2019-21.09.2019), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
Pelin Çelik
Bildiri
"Turistik Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecesinin Belirlenmesi Ve En Uygun Destinasyon Seçimi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, (08.05.2014-10.05.2014), İşletmecilik Kongresi, 2014
Pelin Çelik
Bildiri
"Bütünleşik Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Bulanık Regresyon Yaklaşımı Sanal Mağaza Tasarımı Örneği", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, (12.10.2016-14.10.2016), Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016
Pelin Çelik
Bildiri
"Evaluating and Selecting E-Learning Products Based on SWARA-WASPAS Methodology", Pelin Çelik, (19.09.2019-21.09.2019), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
Pelin Çelik
Bildiri
"Performance Evaluation of Privatized Ports By Entrophy Based Aras and TOPSIS Approach", Ayşe Cansu Gök Kısa, Pelin Çelik, İskender Peker, (17.10.2019-18.10.2019), 17th International Logistics And Supply Chain Congress, 2019
Pelin Çelik
Bildiri
"Gsm Operatörü Hizmet Kalitesinin Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, (27.09.2012-19.09.2012), Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2012
Pelin Çelik
Bildiri
"Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımı İle Projelerde Karmaşıklığa Neden Olan Faktörlerin Önem Derecesinin Belirlenmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, Global Journal of Economics And Business Studies, 2013
Pelin Çelik
Makale
Daha Fazla Sonuç