"Bilgisayar", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Genel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Finans Matematiği", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Finansal Piyasalarda Modelleme", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Mesleki Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Sigorta Matematiği", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"İstatistik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Sigorta Matematiği", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"İstatistik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Finansal Piyasalarda Modelleme", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Genel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Mesleki Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Finans Matematiği", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Banka ve Sigorta Pazarlaması", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Bilgi ve İletişim Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Ders
"A New Hermite Collocation Method for Solving Differential Equation of Lane-Emden Type", Hatice Yalman Koşunalp, Mustafa Gülsu, Yalçın Öztürk, Mehmet Sezer, (03.11.2015), Ams Conference in Antalya
Hatice Yalman Koşunalp
Bildiri
"Numerical scheme for the solution of multi-order fractional differential equation", Hatice Yalman Koşunalp, Yalçın Öztürk, Mustafa Gülsu, (11.05.2018-13.05.2018), International Conference on Mathematical Advances And Apllications, 2018
Hatice Yalman Koşunalp
Bildiri
"Diferansiyel Denklemlerin Hermite Polinom Tabanlı Numerik Çözümleri Üzerine", Hatice Yalman Koşunalp, Mustafa Gülsu, Yalçın Öztürk, Mehmet Sezer, (14.05.2015-16.05.2015), 14.matematik Sempozyumu, Niğde, 2015
Hatice Yalman Koşunalp
Bildiri
"VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN GIDA SEKTÖRÜNE UYGULANMASI", Bahar Kandemir, Hatice Yalman Koşunalp, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Hatice Yalman Koşunalp
Bildiri
"Lineer Diferansiyel Fark Denklemleri için Hermite Polinom Yaklaşımları Üzerine", Hatice Yalman Koşunalp, Mustafa Gülsu, Yalçın Öztürk, Mehmet Sezer, (04.08.2010-07.08.2010), 23. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2010
Hatice Yalman Koşunalp
Bildiri
"On numerical approximation of generalized differential difference equations with linear functional argument", Hatice Yalman Koşunalp, Yalçın Öztürk, Mustafa Gülsu, (11.05.2018-13.05.2018), International Conference on Mathematical Advances And Applications, 2018
Hatice Yalman Koşunalp
Bildiri
"BİST’TE İŞLEM GÖREN SİGORTA İŞLETMELERİ ÜZERİNE TOPSİS VE KÜMELEME ANALİZİ", Bahar Kandemir, Hüseyin Coşkun, Hatice Yalman Koşunalp, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Hatice Yalman Koşunalp
Bildiri
"A new hermite polynomial bases for solving differential difference equations", Hatice Yalman Koşunalp, Applications And Appliedmathematics, 2011
Hatice Yalman Koşunalp
Makale
"Başarın-final-açı-sınav Derhaneleri", Matematik Öğretmeni, 2004-2017, Ticari (özel)
Ümit Demir
Diğer
"Genel Matematik 2", Lisans, Türkçe, 4
Ümit Demir
Ders
"Matematik 1", Lisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Ders
"İletişim", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Ders
"Devlet Bütçesi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Ders
"Temel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Ders
"Uluslararası Mali Kuruluşlar", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Ders
"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Ders
"Kalite Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Ders
"Temel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Ders
"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Ders
"Steme Yönelik Bakış açısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Betül Küçük Demir, Ümit Demir, Abdullah Kaplan, Mesut Öztürk, Ebru Can, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education, 2018
Ümit Demir
Bildiri
"Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İşlemlerde Birim (Etkisiz) Eleman Özelliği Konusundaki Alan Bilgilerinin İncelenmesi", Ümit Demir, Mesut Öztürk, Yaşar Akkan, Betül Küçük Demir, (26.04.2018-30.04.2018), X. International Congress of Educational Research, 2018
Ümit Demir
Bildiri
"Ortaokul öğrencileri orantısal akıl yürütme sürecinde ne tür gerekçelendirmelerde bulunmaktadır?", Ümit Demir, Mesut Öztürk, Betül Küçük Demir, Yaşar Akkan, (26.04.2018-30.04.2018), X. International Congress of Educational Research, 2018
Ümit Demir
Bildiri
"Görsel Teoremler Üzerine Matematik Öğretmenleriyle Nitel Bir Çalışma", Yaşar Akkan, Pınar Akkan, Mesut Öztürk, Ümit Demir, Journal of Instructional Technologies Teacher Education, 2018
Ümit Demir
Makale
"Sınav Dershaneleri", matematik öğretmeni, 2014-2015, Ticari (özel)
Adem Irmak
Diğer
"Bölüm Başkanı"
Adem Irmak
Yöneticilik
"Matematik 1", Lisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Ders
"Matematik 2", Lisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Ders
"Matematik", Lisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Ders
"Matematik", Önlisans, Türkçe, 3
Adem Irmak
Ders
"Matematik-2", Önlisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Ders
"İstatistik", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Ders