"Üstün Yetenekli Öğrenciler Bilişim Teknolojileri Dersinden Ne Bekliyorlar?", Sakine Öngöz, Dilara Arzugül Aksoy, Journal of Education And Special Education Technology, 2015
Dilara Arzugül Aksoy
Makale
"Türkiye de Eğitim Bilimleri Alanında Yapılan Çoklu Ortam Konulu Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri", Sakine Öngöz, Şenay Aydın, Dilara Arzugül Aksoy, Journal of Instructional Technologies Teacher Education, 2016
Dilara Arzugül Aksoy
Makale
"Yabancı dil konuşma eğitiminde dijital öykü kullanımı", Zeynep Tatlı, Dilara Arzugül Aksoy, Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017
Dilara Arzugül Aksoy
Makale
"Exploring extraneous cognitive load in an instructional process via the web conferencing system", Ünal Çakıroğlu, Dilara Arzugül Aksoy, Behaviour Information Technology, 2017
Dilara Arzugül Aksoy
Makale
"Distance Education Students Satisfaction Level: Structure of theProgram, Interaction and Common Problems", Lokman Şılbır, Muhammet Berigel, Dilara Arzugül Aksoy, Modern Journal of Language Teachıng Methods, 2018
Dilara Arzugül Aksoy
Makale
"A Model Suggested for Programming Teaching: Programming in Seven Steps", Ali Kürşat Erümit, Hasan Karal, Güven Şahin, Dilara Arzugül Aksoy, Ali İhsan Benzer, Ayşegül Aksoy Gencan, Egitim ve Bilim-education And Science, 2019
Dilara Arzugül Aksoy
Makale
"Designing a Computer Programming Environment for Gifted Students: A Case Study", Ali Kürşat Erümit, Sakine Öngöz, Dilara Arzugül Aksoy, Malaysian Online Journal of Educational Technology (mojet), 2020
Dilara Arzugül Aksoy
Makale
"Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri", Canlı Derslerde Etik, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Karaman Selçuk, 978-625-7086-01-1, 168-182, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Dilara Arzugül Aksoy
Kitap
"Dijital Yeterlik: Dijital Çağda Dönüşüm Yolculuğu 2020", Dijital İçerik Geliştirme, Pegem Akademi, Ayça Çebi, 978-605-80060-4-1, 363-383, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Dilara Arzugül Aksoy
Kitap
"Ortaokul Öğrencileri Yönelik Programlama(Kodlama) Öğretimi İçin Bir Çerçeve", Ali Kürşat Erümit, Dilara Arzugül Aksoy, Güven Şahin, Ali İhsan Benzer, Ayşegül Aksoy, (11.10.2017-13.10.2017), 5 th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 2017
Dilara Arzugül Aksoy
Bildiri
"Yabancı dil konuşma eğitiminde dijital öykü kullanımı", Zeynep Tatlı, Dilara Arzugül Aksoy, (09.09.2015-11.09.2015), Third Instructional Technology And Teacher Education, 2015
Dilara Arzugül Aksoy
Bildiri
"Ortaokul Örencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Taleplerinin Veli ve Öğrenci Bağlamında İncelenmesi", Asiye Mevhibe Coşar, Sakine Öngöz, Yasemin Karal, Dilara Arzugül Aksoy, Gülşen Özçamkan Ayaz (11.10.2017-13.10.2017), 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 2017
Dilara Arzugül Aksoy
Bildiri
"Ortaokul Düzeyinde Programlama Öğretimine Yönelik Araştırmaların Eğilimleri", Ali Kürşat Erümit, Dilara Arzugül Aksoy, Ali İhsan Benzer, Güven Şahin, Ayşegül Aksoy (20.04.2017-23.04.2017), 26 th International Conference on Educational Sciences, 2017
Dilara Arzugül Aksoy
Bildiri
"Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Geliştirilen Animasyon Konulu Bilgisayar Alanı Destek Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi", Muhammet Berigel, Sakine Öngöz, Dilara Arzugül Aksoy, (20.04.2017-23.04.2017), 26 th International Conference on Educational Sciences, 2017
Dilara Arzugül Aksoy
Bildiri
"Yükseköğretimde Eğitsel İçeriklerin Sunumu İçin Dijital İçerik Ekosistemi Gereksinimlerinin Belirlenmesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, -tübitak 1001, Tamamlandı, 04.05.2020-31.12.2020
Dilara Arzugül Aksoy
Proje
"Bölüm Başkanı"
Dilara Arzugül Aksoy
Yöneticilik
"Arman Hukuk Bürosu", Avukat, 2018-2018, Ticari (özel)
Murat Akpınar
Diğer
"Adl Hukuk Bürosu", Stajyer Avukat, 2015-2016, Ticari (özel)
Murat Akpınar
Diğer
"Bölüm Başkanı"
Burçin Öz
Yöneticilik
"İnsan Hakları Hukuku", Lisans, Türkçe, 4
Burçin Öz
Ders
"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 3
Burçin Öz
Ders
"Hukuka Giriş", Önlisans, Türkçe, 4
Burçin Öz
Ders
"Borçlar Hukuku", Önlisans, Türkçe, 4
Burçin Öz
Ders
"Cezaevi İdaresi ve İnfaz Kurumu", Önlisans, Türkçe, 4
Burçin Öz
Ders
"Medeni Hukuk ı", Önlisans, Türkçe, 3
Burçin Öz
Ders
"Medeni Hukuk ıı", Önlisans, Türkçe, 4
Burçin Öz
Ders
"Uyap", Önlisans, Türkçe, 4
Burçin Öz
Ders
"Verginin Konusunun Seçiminde Optimalite Ve Meşruiyet Sorunu: Teorik Ve Tarihsel Süreçte Vergilemede Yaşanan Değişim", Burçin öz, (05.09.2019-08.09.2019), İksad – IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019
Burçin Öz
Bildiri
"Vergi Tekniği: Avantaj ve Dezavantajlarıyla Vergi Tarife Çeşitleri", Burçin öz, (05.09.2019-08.09.2019), İksad – IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019
Burçin Öz
Bildiri
"Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde vergi mahremiyetinin değerlendirilmesi", Burçin öz, Hatice Yurtsever, Electronic Journal of Vocational Colleges, 2012
Burçin Öz
Makale
"Vergi İcra Hukukunda Haciz ve Elektronik Haciz Uygulamaları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Hatice Yurtsever, Burçin öz, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014
Burçin Öz
Makale
"Gelir ve Kurumlar Vergisinin Tasarruflar Üzerindeki Etkisi", Burçin öz, Euroasıa Journal of Socıal Scıences Humanıtıes, 2019
Burçin Öz
Makale
"Küresellesmenin Vergi Sistemi Üzerinde Yarattıgı Sorunlar", Burçin öz, Gümrük Ticaret Dergisi, 2019
Burçin Öz
Makale
"Ticaret Hukuku ı", Önlisans, Türkçe, 6
Ahmet Bayar
Ders
"Anayasa Hukuku", Önlisans, Türkçe, 6
Ahmet Bayar
Ders
"Halkla İlişkiler ve İletişim", Önlisans, Türkçe, 4
Ahmet Bayar
Ders
"12 Eylül 1980 Darbesi Sonrası Bülent Ecevit’in Türkiye Sosyal Demokrasi Hareketindeki Yeri", Ahmet Bayar, (02.11.2019), Siyasi İlimler Türk Derneği Xvıı. Lisansüstü Konferansı, Ankara, Bilkent Üniversitesi.
Ahmet Bayar
Bildiri
"Bölüm Başkanı"
Leyla Güçlü
Yöneticilik
"Milli Eğitim Bakanlığı", Sınıf Öğretmeni (2017-2019)
Dilara Arzugül Aksoy
Diğer
"Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017", Algoritmik Düşünme için Programlama Öğretimi Adımları, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Odabaşı Hatice Ferhan, 978-605-4735-94-5, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Dilara Arzugül Aksoy
Kitap
"Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018", Kavramdan Uygulamaya Elektronik Mentörlük, Pegem Akademi, Odabaşı Hatice Ferhan, 978-605-241-510-8, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Dilara Arzugül Aksoy
Kitap
"", "Komisyon Üyeliği"
Burçin Öz
Üyelik
"Bölüm Birinciliği - İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü."
Dilara Arzugül Aksoy
Ödül