Mobile Logo Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Basın Yayın Hakkında

 

BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1-      Basın kuruluşlarında kurumumuzla ilgili çıkan günlük haber ve yorumları takip eder. Kupürlerle basından özetler tasnif edilip, Rektörlük Makamı bilgilendirilir, lehte ve aleyhte çıkan haberleri değerlendirir. Rektörlük Makamının isteği doğrultusunda gerekli açıklamayı yapar.

2-      Rektörlüğün ve Rektörün tüm medya kuruluşları ile (gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar gibi) iletişimini sağlar.

3-      Üniversitenin ve Rektörlüğün yapmış olduğu sosyal ve kültürel etkinlik ve hizmetleri kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla, basın kuruluşlarını, basın bültenleri ve basın bildirileri ile bilgilendirir.

4-      Üniversite ile ilgili hususları iç ve dış mekan panoları vasıtasıyla afişe eder.

5-      Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimlerini yapar veya yaptırır ve bu materyalleri ihtiyaç duyan birime verir ve arşivlenmeleri ile ilgili çalışmaları yürütür.

6-      Yıl içerisinde kamera çekimlerinden derlenen görüntülerle üniversitemizin tanıtım CD’lerini yapar ya da yaptırır. Gerekli görülenlerle ilgili prodüksiyon çalışmalarını yürütür.

7-      Üniversitemiz ile ilgili hizmetlerin ve gerekli duyuruların Web Sitemizde yayınlanmasını sağlar.

8-      Rektör adına tüm tebrik, taziye, telgraf ve kutlama mesajlarını rektörün isteği doğrultusunda yazar ve ilgili yerlere gönderir.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı