"BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN MARKA İMAJINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA", Bora Göktaş, Nurettin Parıltı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016
Bora Göktaş
Article
"MARKA İMAJI OLUŞTURULMASINDA AMACA YÖNELİK PAZARLAMANIN ROLÜNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: DOMESTOS ÖRNEĞİ", Bora Göktaş, Tuğçe Üner, Internatıonal Refereed Journal of Marketıng And Market Researches, 2016
Bora Göktaş
Article
"ULUSLARARASI PAZARLAMADA AĞ BAĞLANTILARI MODELİ: KOBİ’LERİN ULUSLARARASILAŞMASI İÇİN BİR YÖNTEM", Bora Göktaş, Internatıonal Refereed Journal of Marketıng And Market Researches, 2016
Bora Göktaş
Article
"TÜKETİCİLERİN ETKİNLİK PAZARLAMASI FAALİYETLERİNE VE DÜZENLEYEN MARKALARA BAKIŞ AÇISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Bora Göktaş, Celile Evil Kulga, Global Journal of Economics And Business Studies, 2017
Bora Göktaş
Article
"Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Pazarlama Araçları İçerisindeki Önemi ve Satın Alma Davranışlarını Şekillendirmesine Yönelik Bir Uygulama", Bora Göktaş, İnci Erdoğan Tarakçı, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 2018
Bora Göktaş
Article
"Bir Tutundurma Aracı Olarak Reklamın Sosyal Medyada Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Instagram Örneği", Bora Göktaş, İnci Erdoğan Tarakçı, Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2018
Bora Göktaş
Article
"SOSYAL BİLİŞ TEORİSİ ve PAZARLAMA DİSİPLİNİNDE KULLANIMINA DAİR ÖRNEKLER", Bora Göktaş, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018
Bora Göktaş
Article
"Markalaşma Çalışmaları: Türkiye’de Kahve Zinciri Olan Bir Kobi’nin İncelenmesi", Bora Göktaş, İnci Erdoğan Tarakçı, Gökhan Akalan, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2019
Bora Göktaş
Article
"Tüketici Sinizmi Kavramı ve Ağızdan Ağıza Pazarlama Eylemlerinin Sinik Tüketici Davranışlarına Etkisi Konusunda Bir Uygulama", Bora Göktaş, Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019
Bora Göktaş
Article
"X, Y VE Z KUŞAKLARININ İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPMA EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA", Bora Göktaş, Turkish Studies - Information Technologies And Applied Sciences, 2019
Bora Göktaş
Article
"The Impact of Work-Family Conflict on Hedonic Consumption: A Survey on Industrial Workers", İnci Erdoğan Tarakçı, Bora Göktaş, Journal of Busines Research-turk, 2019
Bora Göktaş
Article
"Pazarlamanın Yeni Rengi: Yeşil Aklama", İnci Erdoğan Tarakçı, Bora Göktaş, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2019
Bora Göktaş
Article
"Organik Tarım Ürünleri Konusunda Yapılmış Pazarlama Çalışmalarından Örnekler", Bora Göktaş, Döndü Çınar, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2019
Bora Göktaş
Article
"LEVEL OF AWARENESS OF E-SPORTS CONCEPT AND ITS EFFECT ON IMAGE OF SPORTS CLUBS IN TURKEY", Bora Göktaş, International Journal of Social Sciences, 2019
Bora Göktaş
Article
"TÜKETİCİLERİN KENDİ İLLERİNE AİT MARKALAR HAKKINDA GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK TÜKETİCİ ETNOSENTRİZM TEMELLİ BİR ARAŞTIRMA: TOKAT MARKALARI ÖRNEĞİ", Bora Göktaş, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019
Bora Göktaş
Article
"CONSUMPTION OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS COLLECTED FROM NATURE IN BAYBURT", Bora Göktaş, Betül Gıdık, rs - Research Studıes Anatolıa Journal, 2019
Bora Göktaş
Article
"DROPSHIPPING FAALİYETLERİNE YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARI:BAYBURT ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA", Bora Göktaş, Euroasıa Journal of Socıal Scıences Humanıtıes, 2019
Bora Göktaş
Article
"DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMASI", Bora Göktaş, Gökhan Akalan, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2019
Bora Göktaş
Article
"Dinamik Fiyatlandırma Yapan Tatil Rezervasyon Sitelerinin Tercih EdilmesindeMarka Bilinirliği ve Marka Güveninin Rolü", İnci Erdoğan Tarakçı, Bora Göktaş, Journal of Turkish Tourismresearch, 2020
Bora Göktaş
Article
"Marka Evangelizmin Satın Alma Bağımlılığı, Satın Alma Niyeti ve Tavsiyede Bulunma Üzerindeki Etkisi: Taraftar Ürünleri Örneği", Bora Göktaş, İnci Erdoğan Tarakçı, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2020
Bora Göktaş
Article
"Turizm İşletmelerinde Hizmet Hataları ve Hizmet Telafisi Yöntemlerinin MüşteriMemnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Uygulama", İnci Erdoğan Tarakçı, Bora Göktaş, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020
Bora Göktaş
Article
"ULUSLARARASI STRATEJİK SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI", ULUSLARARASI PAZARA GİRİŞTE KARMA YÖNTEMLER, Iksad Publications, Karaman Kasım, 978-605-7923-88-2, 54-73, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Bora Göktaş
Book
"ULUSLARARASI STRATEJİK SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI", YENİ PAZARA GİRMEDE AĞ İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ VE İZMİR’DE KURULU OLAN İŞLETMELERDEN ÖRNEKLER, Iksad Publications, Karaman Kasım, 978-605-7923-88-2, 74-97, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Bora Göktaş
Book
"Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V", Yaşam Tarzlarının Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisi, INSTITUD ZA GEOGRAFIJU, Abidin TEMİZER, 978-9940-745-02-8, 325-358, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Bora Göktaş
Book
"Uluslararası Pazarlama Yönetimi", İmaj Yayınevi, 978-605-7905-24-6, Bilimsel Kitap
Bora Göktaş
Book
"Güncel İşletmecilik Çalışmaları", BAYBURT VE ERZURUM İLLERİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KIRMIZI ET TÜKETİM TERCİHLERİNE YÖNELİK YERLİ VE İTHAL ET KIYASLAMALI BİR ARAŞTIRMA, İmaj Yayınevi, Erdoğan Tarakçı, 978-605-7905-19-2, 153-207, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Bora Göktaş
Book
"Güncel Pazarlama Çalışmaları", LÖSEV REKLAMLARININ TÜKETİCİ TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, İmaj Yayınevi, Göktaş, 978-605-7905-13-0, 249-305, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Bora Göktaş
Book
"Mal ve Hizmet Pazarlama (4 P ve 8 P Kavramları)", İmaj Yayınevi, 978-605-7905-06-2, Bilimsel Kitap
Bora Göktaş
Book
"İŞLETME DİSİPLİNİ ÜZERİNE GÜNCEL ÇALIŞMALAR", ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ, İksad Publishing House, Göktaş Bora, 978-605-7875-26-6, 5-46, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Bora Göktaş
Book
"Güncel Pazarlama Çalışmaları", ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNİN TERCİH SEBEPLERİ, İmaj Yayınevi, Göktaş, 978-605-7905-13-0, 1-39, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Bora Göktaş
Book
"Güncel Pazarlama Çalışmaları", AĞIZ BAKIM ÜRÜNLERİNDE NİHAİ TÜKETİCİLERİN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, İmaj Yayınevi, Göktaş, 978-605-7905-13-0, 87-138, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Bora Göktaş
Book
"YAŞAM TARZLARININ SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ALAN ARAŞTIRMASI", İnci Erdoğan Tarakçı, Bora Göktaş, (05.07.2018-06.07.2018), 4th. Internatıonal Symposıumon New Trends ın Socıal Scıences, 2018
Bora Göktaş
Poster
"SOSYAL MEDYADA PAZARLAMA UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ", Bora Göktaş, (09.02.2018-11.02.2018), 2. Uluslararası el Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 2018
Bora Göktaş
Poster
"ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA", İnci Erdoğan Tarakçı, Bora Göktaş, (07.12.2018-09.12.2018), Umtebıv. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018
Bora Göktaş
Poster
"SÜREÇ YÖNETİMİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SAĞLANMASI: DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA", Bora Göktaş, Gökhan Akalan, (21.06.2018-22.06.2018), 3.uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018
Bora Göktaş
Poster
"TÜRKİYE’ DE KOBİLERİN MARKALAŞMA ÇALIŞMALARI VE BİR İŞLETME ÖRNEĞİ", Bora Göktaş, Gökhan Akalan, (20.04.2018-22.04.2018), 2. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 2018
Bora Göktaş
Poster
"TOKAT İLİ MARKALARINA YÖNELİK TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ TEMELLİ BİR ARAŞTIRMA", Bora Göktaş, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Bora Göktaş
Poster
"Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Pazarlama Faaliyetleri", Bora Göktaş, (23.03.2019-25.03.2019), 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 2019
Bora Göktaş
Poster
"DENEYİMSEL PAZARLAMA VE UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER", Bora Göktaş, (02.05.2019-05.05.2019), al -farabı4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019
Bora Göktaş
Poster
"Markanın Tüketici Tarafından Farkedilmesinde Ambalajın İşlevi", Bora Göktaş, İnci Erdoğan Tarakçı, (07.12.2018-09.12.2018), Umteb 4. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018
Bora Göktaş
Poster
"Pazarlama İletişiminde Spor Etkinlikleri Uygulamaları", Bora Göktaş, (23.03.2019-25.03.2019), 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 2019
Bora Göktaş
Poster
"Organik Tarımda İşletme Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Bora Göktaş
Lesson
"Tarım İşletmelerinde Üretim Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Bora Göktaş
Lesson
"Yönetim ve Organizasyon", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Bora Göktaş
Lesson
"Tarım İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Bora Göktaş
Lesson
"Organik Tarımda İşletme Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Bora Göktaş
Lesson
"Tarım İşletmelerinde Üretim Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Bora Göktaş
Lesson
"İşletme Yönetimine Giriş", Lisans, Türkçe, 6
Bora Göktaş
Lesson
"Pazarlama", Lisans, Türkçe, 6
Bora Göktaş
Lesson
"İşletme Yönetimine Giriş", Lisans, Türkçe, 6
Bora Göktaş
Lesson