"Matematik ı", Önlisans, Türkçe, 2
Serkan Altın
Lesson
"Gemi Makineleri Elemanları", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Lesson
"Gemi Direnci ve Sevki", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Lesson
"Gemi Ana ve Yardımcı Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Lesson
"Gemi Yapı Malzemeleri", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Lesson
"Gemilerde Kazan ve İklimlendirme Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Lesson
"Fizik", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Lesson
"Teknik Resim", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Lesson
"Mühendislik Bilimi", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Lesson
"Acil Durum Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3
Serkan Altın
Lesson
"Batı Karadeniz Bölgesi Gemi İnşa ve Entegre Sanayii Sektör Analizi", Doktor Öğretim Üyesi, Bartın Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 15.07.2012-10.02.2013, 50.000 TÜRK LİRASI
Serkan Altın
Project
"Kurucaşile’de Ahşap Tekne Üretimi Faaliyetlerinin Gelişimi", Sabri Alkan, Serkan Altın, (08.04.2015-10.04.2015), 1. Bartın Sektörel Kalkınma Sempozyumu, 2015
Serkan Altın
Poster
"Bölüm Başkanı"
Mesut Saygın
Managements
"Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Mesut Saygın
Lesson
"Matematik ıı", Önlisans, Türkçe, 3
Mesut Saygın
Lesson
"Yakıtlar ve Yağlar", Önlisans, Türkçe, 3
Mesut Saygın
Lesson
"Matematik 1", Önlisans, Türkçe, 3
Mesut Saygın
Lesson
"iş Makineleri 1", Önlisans, Türkçe, 6
Mesut Saygın
Lesson
"Boğazlıyan Belediyesi", Veteriner Hekim, 2013-2017, Kamu
Nursafa İşcan
Other
"Bölüm Başkanı"
Nursafa İşcan
Managements
"Klinik Alet ve Malzeme Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Temel Klinik Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Cerrahi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Klinik Alet ve Malzeme Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Hayvan Refahı", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Klinik Alet ve Malzeme Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Cerrahi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Klinik Uygulamalar", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Hayvan Refahı", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Lesson
"Bilişim Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 2
Nursafa İşcan
Lesson
"Demirözü MYO Veterinerlik Bölümü Alt Yapısının Kurulması Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer (ulusal), Tamamlandı, 17.05.2018-17.02.2019, 200000 TÜRK LİRASI
Nursafa İşcan
Project
"Demirözü MYO Veterinerlik ve Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerinin Alt Yapılarının Kurulması Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer (ulusal), Tamamlandı, 17.05.2018-17.02.2019, 45000 TÜRK LİRASI
Nursafa İşcan
Project
"İŞLETME BÖLÜMÜ (Ö.Ö) İKİNCİSİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye
Tuğba Yıldız
Prize
"9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management Kongresi En İyi Bildiri Ödülü", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye
Tuğba Yıldız
Prize
"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 5
Tuğba Yıldız
Lesson
"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Lesson
"Hukukun Temel Kavramları", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Lesson
"Kooperatiflerde İşletmecilik", Önlisans, Türkçe, 3
Tuğba Yıldız
Lesson
"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Lesson
"Kooperatiflerde Pazarlama", Önlisans, Türkçe, 3
Tuğba Yıldız
Lesson
"Kooperatifler Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Lesson
"Hukukun Temel Kavramları", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Lesson
"Kooperatiflerde İşletmecilik", Önlisans, Türkçe, 3
Tuğba Yıldız
Lesson
"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Lesson
"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Lesson
"Kooperatiflerde Satış Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Lesson
"Tüketici Davranışları", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Lesson
"Kooperatiflerde Satış Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Tuğba Yıldız
Lesson
"Tüketicilerin Kişisel Değerlerinin Bireysel Faktörlere ve Organik Ürünlere Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 04.06.2018-04.12.2018, 2500 TÜRK LİRASI
Tuğba Yıldız
Project
"Do We Know Organic Food Consumers The Personal and Social Determinants of Organic Food Consumption", Sevtap Ünal, Fatma Görgün Deveci, Tuğba Yıldız, (09.12.2016-11.12.2016), 7th International Conference on Governance Fraud Ethics And Csr, 2016
Tuğba Yıldız
Poster