Yüksekokul Müdürü طبيب معلم Emine Taş

Yüksekokul Müdür Yardımcısı معلم Ebubekir Akkoyunlu
Yüksekokul Müdür Yardımcısı معلم İlyas Kays İmamoğlu

Yüksekokul Sekreteri Hacı Dursun Sarıdoğan