"Lineer Diferansiyel Fark Denklemleri için Hermite Polinom Yaklaşımları Üzerine", Hatice Yalman Koşunalp, Mustafa Gülsu, Yalçın Öztürk, Mehmet Sezer, (04.08.2010-07.08.2010), 23. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2010
Hatice Yalman Koşunalp
الملصق
"On numerical approximation of generalized differential difference equations with linear functional argument", Hatice Yalman Koşunalp, Yalçın Öztürk, Mustafa Gülsu, (11.05.2018-13.05.2018), International Conference on Mathematical Advances And Applications, 2018
Hatice Yalman Koşunalp
الملصق
"BİST’TE İŞLEM GÖREN SİGORTA İŞLETMELERİ ÜZERİNE TOPSİS VE KÜMELEME ANALİZİ", Bahar Kandemir, Hüseyin Coşkun, Hatice Yalman Koşunalp, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Hatice Yalman Koşunalp
الملصق
"A new hermite polynomial bases for solving differential difference equations", Hatice Yalman Koşunalp, Applications And Appliedmathematics, 2011
Hatice Yalman Koşunalp
مقالة - سلعة
"Bölüm Başkanı"
Hami Ünlü
إدارات
"Önbüro Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
درس
"Otelcilik Otomasyon Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
درس
"Otel İşletmeciliği", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
درس
"Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
درس
"Turizm Mevzuatı", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
درس
"Önbüroda Oda İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
درس
"Önbüroda Raporlama İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
درس
"Turizm Ekonomisi", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
درس
"Mesleki İngilizce", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
درس
"Konuk Giriş ve Çıkış İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
درس
"Mesleki Deneyim", Önlisans, Türkçe, 6
Hami Ünlü
درس
"Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
درس
"Yönetim ve Organizyon", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
درس
"Beslenmenin Temel İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
درس
"Kesme ve Doğrama Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
درس
"SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜR TURİZMİ VE BAYBURT İLİNİNKÜLTÜREL TURZİM POTANSİYELİ", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, Hami Ünlü, Miraç İlyas Kıvanç, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017
Hami Ünlü
الملصق
"KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDEYEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİ: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ", Hami Ünlü, Miraç İlyas Kıvanç, Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017
Hami Ünlü
الملصق
"TURİZMİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ:DOKAP BÖLGESİ İÇİN SWOT ANALİZİ", İlyas Kays İmamoğlu, Emine Taş, Miraç İlyas Kıvanç, Hami Ünlü, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017
Hami Ünlü
الملصق
"BAYBURT TURİZMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ,SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Miraç İlyas Kıvanç, Hami Ünlü, Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017
Hami Ünlü
الملصق
"Başarın-final-açı-sınav Derhaneleri", Matematik Öğretmeni, 2004-2017, Ticari (özel)
Ümit Demir
آخر
"Genel Matematik 2", Lisans, Türkçe, 4
Ümit Demir
درس
"Matematik 1", Lisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
درس
"İletişim", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
درس
"Devlet Bütçesi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
درس
"Temel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
درس
"Uluslararası Mali Kuruluşlar", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
درس
"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
درس
"Kalite Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
درس
"Temel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
درس
"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
درس
"Steme Yönelik Bakış açısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Betül Küçük Demir, Ümit Demir, Abdullah Kaplan, Mesut Öztürk, Ebru Can, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education, 2018
Ümit Demir
الملصق
"Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İşlemlerde Birim (Etkisiz) Eleman Özelliği Konusundaki Alan Bilgilerinin İncelenmesi", Ümit Demir, Mesut Öztürk, Yaşar Akkan, Betül Küçük Demir, (26.04.2018-30.04.2018), X. International Congress of Educational Research, 2018
Ümit Demir
الملصق
"Ortaokul öğrencileri orantısal akıl yürütme sürecinde ne tür gerekçelendirmelerde bulunmaktadır?", Ümit Demir, Mesut Öztürk, Betül Küçük Demir, Yaşar Akkan, (26.04.2018-30.04.2018), X. International Congress of Educational Research, 2018
Ümit Demir
الملصق
"Görsel Teoremler Üzerine Matematik Öğretmenleriyle Nitel Bir Çalışma", Yaşar Akkan, Pınar Akkan, Mesut Öztürk, Ümit Demir, Journal of Instructional Technologies Teacher Education, 2018
Ümit Demir
مقالة - سلعة
"Süleyman Demirel Üniversitesi", Öğretim Görevlisi, 2013-2017, Diğer
Bahar Kandemir
آخر
"Küreselleşme", Önlisans, Türkçe, 2
Bahar Kandemir
درس
"Sektör Uygulamaları ı", Önlisans, Türkçe, 2
Bahar Kandemir
درس
"Reklamcılık", Önlisans, Türkçe, 2
Bahar Kandemir
درس
"Genel İşletme l", Önlisans, Türkçe, 2
Bahar Kandemir
درس
"Üretim Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2
Bahar Kandemir
درس
"Pazarlama", Önlisans, Türkçe, 2
Bahar Kandemir
درس
"Satış Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Bahar Kandemir
درس
"Dosyalama ve Arşivleme", Önlisans, Türkçe, 2
Bahar Kandemir
درس
"Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Bahar Kandemir
درس
"Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları", Önlisans, Türkçe, 2
Bahar Kandemir
درس