Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Çetin Köroğlu

"Interventionist Dynamic Assessment’s Effects on Speaking Skills Testing: Case of Elt Teacher Candidates", Zeynep Çetin Köroğlu, Advances in Language And Literary Studies, 2019

"Use of Flipped Instruction in Language Classrooms: an Investigation about Student Teachers Perceptions", Zeynep Çetin Köroğlu, Abdulvahit Çakır, European Journal of English Language Teaching, 2017

"READING MATTERS: A DIARY STUDY ANALYSIS OF EXTENSIVE READING IN L2", Özlem Utku, Zeynep Çetin Köroğlu, European Journal of Literature, Language And Linguistics Studies, 2017

"Implementation of Flipped Instruction in Language Classrooms: An Alternative Way to Develop Speaking Skills of Pre-Service English Language Teachers", Zeynep Çetin Köroğlu, Abdulvahit Çakır, International Journal of Education And Development Using Information And Communication Technology, 2017

"English Language Teacher Candidates Perceptions of Language Teachers a Metaphor Study", Zeynep Çetin Köroğlu, Gülay Ekici, International Journal of Languages’xx Education And Teaching, 2016

"AN INVESTIGATION ON INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE S INTEGRATION INTO TEXTBOOKS LANGUAGE INSTRUCTORS PERSPECTIVES", Zeynep Çetin Köroğlu, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2016

"MEASURING ENGLISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES INTERCULTURAL SENSITIVITY A KEY ELEMENT TO FOSTER INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE", Zeynep Çetin Köroğlu, International Online Journal of Education And Teaching, 2016

"An Analysis on Grammatical Errors of Turkish EFL Students Written Texts", Çetin Köroğlu Zeynep, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic, 2014

"Web Based Foreign Language Education Courses Are Missing", Çetin Köroğlu Zeynep, International Conference Ict For Language Learning

"The value of cultural bridges role of intercultural communicative competence ICC in foreign language classrooms", Çetin Köroğlu Zeynep, 13th İnternational Language, Literature And Stylistic Symposium.

"Integration of Teaching Speaking Skills into Flipped Classrooms Student Teachers Attitudes", Zeynep Çetin Köroğlu, Abdulvahit Çakır, (12.05.2016-14.05.2016), 9th International Elt Research Conference, 2016

"Will Summer Be Transformed by What She Read? A Case Study on Extensive Reading in L2.", Özlem Utku, Zeynep Çetin Köroğlu, (14.12.2017-16.12.2017), 6. International Congress on Current Debates in Social Science, 2017

"Writing is not a stepchild effective and enjoyable ways to teach free and guided writing with the help of teacher adapted materials", Çetin Köroğlu Zeynep, 4th İnternational Blacksea Elt Conference.

"Listen To O. Henry: An Action Research", Zeynep Çetin Köroğlu, (22.03.2018-24.03.2018), International Congress on Science And Education, 2018

"Think, Act And Interact A Study On The Concept Of Culture", Zeynep Çetin Köroğlu, Gülay Ekici, (23.03.2018-25.03.2018), Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (ubek2018), 2018

"A bird s eye view of research methodology in applied linguistics", Çetin Köroğlu Zeynep, The 8th International Elt Research Conference

"Let s ask to the users of textbooks language instructors perspectives on intercultural communicative competence and its integration into textbooks", Çetin Köroğlu Zeynep, 9th İnternational Postgraduate Conference on Linguistics & Language Teaching Conference

"Do we ignore affective domain of Intercultural Communicative Competence", Zeynep Çetin Köroğlu, (12.05.2016-14.05.2016), 9th International Elt Research Conference, 2016

"A missing part in pre service ELT departments phd candidates perception about possible web based foreign language education courses", Çetin Köroğlu Zeynep, Kahraman Sibel, 1st International Elt Conference

"Intercultural Communicative Competence s Integration into Textbooks A Case Study", Çetin Köroğlu Zeynep, International Sociocultural Competence& Language Learning in Multilingual Settings Conference

"New Way to Go: An Alternative Perspective Towards Assessment of Speaking Skills", Zeynep Çetin Köroğlu, Özlem Utku, (25.04.2019-28.04.2019), 12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2019

"Can We Learn in the Absence of a Teacher? MOOCs Let Us Do What We Wish", Özlem Utku, Zeynep Çetin Köroğlu, (25.04.2019-28.04.2019), 12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2019

"Modelle Öğretebilirmiyim İngilizce Öğretiminde modelle öğrenme ve öğretim", Çetin Köroğlu Zeynep, 6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

"Think, Act And Interact A Study On The Concept Of Culture", Zeynep Çetin Köroğlu, Gülay Ekici, (22.03.2018-24.02.2018), International Congress on Science And Education, 2018

"Product or Process: Digital Formative Assessment of Foreign Language Speaking Skills", Zeynep Çetin Köroğlu, (07.11.2019-09.11.2019), II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"Her Yönüyle Yabancı Dil Üzerine Araştırmalar II", Yabancı dilde konuşma becerisinin ölçülmesinde dinamik ölçme, Çizgi Yayınevi, Dr. Öğr. Üyesi Selma DURAK ÜĞÜTEN, 978-605-196-236-8, 77-87, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Current Pathways in Foreign Language Teaching", Relationship between MOOCS and English Language Teaching, Çizgi Yayınevi, Asst. Prof. Dr. Selma DURAK ÜĞÜTEN, 978-605-196-235-1, 73-84, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Current Pathways in Foreign Language Teaching", Textbooks revision in terms of intercultural communication, Çizgi Yayınevi, Asst. Prof. Dr. Selma DURAK ÜĞÜTEN, 978-605-196-235-1, 41-56, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları II", Karikatüre Dayalı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı, Pegem Akademi, Doç. Dr. Gülay EKİCİ, 978-605-364-828-4, 128-167, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları III", Şaşırtıcı Olayarla Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı, Pegem Akademi, Gülay EKİCİ, 978-605-318-109-5, 382-420, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları I", Lego ile Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı, Pegem Akademi, Gülay EKİCİ, 978-605-318-003-6, 268-309, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Yabancı Dil ı", Önlisans, İngilizce, 22

"Yabancı Dil ı", Önlisans, İngilizce, 26

"Özel Öğretim Yöntemleri ıı", Lisans, İngilizce, 3

"Sözlü İletişim Becerileri ı", Lisans, İngilizce, 2

"Main Course", Lisans, İngilizce, 4

"Kelime Bilgisi", Lisans, İngilizce, 3

"Kültür ve Dil", Lisans, İngilizce, 2

"Özel Öğretim Yöntemleri ı", Lisans, İngilizce, 3

"Yabancı Dil ıı", Lisans, İngilizce, 16

"Sözlü İletişim Becerileri ıı", Lisans, İngilizce, 2

"Main Course ıı", Lisans, İngilizce, 8

"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı", Lisans, İngilizce, 3

"Main Course", Lisans, İngilizce, 8

"Sözlü İletişim Becerileri", Lisans, İngilizce, 3

"Dil Kültür", Lisans, İngilizce, 2

"Dil Edinimi", Lisans, İngilizce, 3

"İngilizce-türkçe Çeviri", Lisans, İngilizce, 3

"Sözlü İletişim Becerileri", Lisans, İngilizce, 2

"Eğitim Bilimine Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Oral Communication Skills ı", Lisans, İngilizce, 3

"Yabancı Dil ı", Lisans, İngilizce, 20

"Yabancı Dil ıı", Lisans, İngilizce, 18

"Main Course ıı", Lisans, İngilizce, 6

"Yabancı Dil ı", Lisans, İngilizce, 30

"Main Course ı", Lisans, İngilizce, 6

"Erken Çocukluk Eğitimi", Lisans, Türkçe, 2

"Yabancı Dil ı", Lisans, İngilizce, 10

"Güncel Öğretim Yaklaşımları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Eğitim Bilimlerinde Nitel Araştırmalar", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bölüm Başkan Yardımcısı", Bayburt Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi

"Bölüm Başkanı"

"Anabilim Dalı Başkanı"

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Doktor Öğretim Üyesi
2016 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 Araştırma Görevlisi Bayburt Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2015 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngilizce Eğitimi (dr), Gazi Üniversitesi
2011 - 2013 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngilizce Eğitimi (yl) (tezli), Gazi Üniversitesi
2011 Araştırma Görevlisi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi
2010 Araştırma Görevlisi Bayburt Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2004 - 2010 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Dumlupınar Üniversitesi