Doçent Doktor Yusuf Şen

"Mâverâünnehir Fıkıh Kültürünün Etkileri Kırgızistan Örnegi", Yusuf Şen, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2016

"İslam Hukuk Felsefesi Bağlamında Kritik Analitik Düşünme Fıkıh İlişkisi", Yusuf Şen, Ekev Akademi Dergisi, 2016

"İslâm Hukûkuna Göre Sağlık HizmetlerindeMahremiyet Hakkı", Yusuf Şen, Ekev Akademi Dergisi, 2015

"Zâhirî ve Bâtınî Fıkıh Gümüshânevî Örnegi", Yusuf Şen, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014

"Riskli Alacakların Zekâtı ve Alacağın Zekâta Mahsup Edilmesi", Yusuf Şen, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014

"İslâm Hukukunda Arabuluculuk", Yusuf Şen, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012

"İslam Hukukunda Vakıfların Sosyal Boyutu Üzerine Bir Değerlendirme", Yusuf Şen, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2011

"Mâverâünnehir Fıkıh Kültürünün Etkileri Kırgızistan Örnegi", Yusuf Şen, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2016

"İslam Hukuku ve Modern Hukuk Bağlamında Tazmin Sorumluluğunun Değerlendirilmesi", Yusuf Şen, Ekev Akademi Dergisi, 2016

"İslâm Hukuku Açısından Aile İçi Mahremiyetin İhlâli ve Boşanmalara Etkisi", Yusuf Şen, (27.03.2015-29.03.2015), Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, 2015

"Osmanlı Hanefi Fıkıh Geleneginin Olusmasında Ekmelüddîn Bâbertî ninYeri Ve Önemi", Yusuf Şen, (25.09.2013-27.09.2013), Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2013

"Mukayeseli Olarak Tehlike Sorumluluğu Bağlamında Ulaşım Araçlarının Meydana Getirdiği Zararlardan Sorumluluk", Yusuf Şen, (10.05.2011-12.05.2011), Kararyolu Trafik Güvenliği, 2011

"ISLAM MUHAKEME HUKUKUNDA ISPAT VASITASI OLARAK KARÎNE", ILÂHIYÂT YAYINLARI, 978-605-9621-05-2, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

"OSMANLI DA FIKIH USÛLÜ ANLAYISI BÂBERTÎ ÖRNEGI", Rağbet Yayınları, 978-605-9852-11-1, Bilimsel Kitap

"Fıkıh Usûlü ı", Lisans, Türkçe, 2

"İslam İbadet Esasları ı (arapça)", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuku ı", Lisans, Türkçe, 3

"Fıkıh Usûlü", Lisans, Türkçe, 2

"Klasik Fıkıh Metinleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Hukuk Metodolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler", Doktora, Türkçe, 3

"İslam Hukukunda Akit Kuramı", Doktora, Türkçe, 3

"Fıkıh", Lisans, Türkçe, 4

"İslam Hukuk Usulü ı", Lisans, Türkçe, 2

"Topluma Hizmet Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 3

"Okul Deneyimi", Lisans, Türkçe, 1

"Fıkıh Usulü", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Hukuku Metinleri", Yüksek Lisans, Arapça, 3

"Arapça(kıraat)", Hazırlık, Arapça, 4

"İslam Hukuku ıı", Lisans, Türkçe, 4

"İslam Hukuk Usulü ıı", Lisans, Türkçe, 2

"İslam İbadet Esasları", Lisans, Türkçe, 4

"İslam Hukuku ı", Lisans, Türkçe, 4

"Fıkıh Mezhepleri", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretmenlik Uygulaması", Lisans, Türkçe, 2

"İslam'da Helaller ve Haramlar", Lisans, Türkçe, 2

"Eleştirel Düşünme Teknikleri", Lisans, Türkçe, 2

"Günümüz Fıkıh Problemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Fıkıh Okulları", Lisans, Türkçe, 2

"Fıkıh Metodolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Din Kül. ve AH. Bil. Öğretimi", Lisans, Türkçe, 2

"Temel Dini Bilgiler ıı", Lisans, Türkçe, 4

"İslam Aile Hukuku", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Hukuku Metinleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Hukuk Usulünde Hüküm Çıkarma Yöntemleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Fıkıh Mezhepleri Tarihi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Fıkıh Usulü ıı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Fıkıh Usulü ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam İbadet Esasları ı", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuku ıı", Lisans, Türkçe, 3

"İslam İbadet Esasları ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Ahkam Ayetleri Yorumu", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Borçlar Hukuku", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Hukuk Felsefesi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Ahkam Ayetlerinin Hukuk Sosyolojisi Açısından Fıkhi Analizi", Doktora, Türkçe, 3

"İslam Hukuk Usulünde Akli Yöntemler", Doktora, Türkçe, 3

"Myo/yüksekokul Müdürü", Adalet Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi

"Anabilim Dalı Başkanı", İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi

"Komisyon Başkanlığı", İlahiyat Fakültesi, Bayburt Üniversitesi

"Rektör Danışmanı", Rektörlük, Bayburt Üniversitesi

"Anabilim Dalı Başkanı", İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi

"Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği", Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bayburt Üniversitesi

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Komisyon Başkanlığı"

"Rektör Danışmanı"

"Dekan Yardımcısı"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Bölüm Bşk."

"Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Enstitü Müdürü"

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Dekan Yardımcısı", İlahiyat Fakültesi, Bayburt Üniversitesi

"Fakülte Kurulu Üyeliği", İlahiyat Fakültesi, Bayburt Üniversitesi

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği", İlahiyat Fakültesi, Bayburt Üniversitesi

"Bölüm Bşk.", İlahiyat Fakültesi, Bayburt Üniversitesi

"Enstitü Müdürü", Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bayburt Üniversitesi

"Enstitü Müdür Yardımcısı", Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bayburt Üniversitesi

"ERASMUS", Üye 2010 -

"BEK", Üye 2010 -

"Milli Eğitim Bakanlığı", ÖĞRETMEN, 1995-2010, Kamu

"Teşekkür", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"TEŞEKKÜR BELGESİ", MILLI EGITIM BAKANLIGI, Kamu, Türkiye

"TEŞEKKÜR BELGESİ", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"TAKDİR BELGESİ", MILLI EGITIM BAKANLIGI, Kamu, Türkiye

"SORAN SORGULUYAN GENÇLİK İÇİN DÜŞÜNME GÜCÜ", Yürütücü, Bayburt Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 01.01.2009-01.12.2009

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Doçent İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 Doktor Öğretim Üyesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 Yardımcı Doçent İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
1997 - 2007 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi
1989 - 1994 Lisans İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi