Yüksek Lisans

Lisansüstü Başvurular Ne Zaman Yapılır?
 
Lisansüstü başvurular, her eğitim-öğretim yılından önce, bir sonraki dönemde yapılacak olan (başvuru, kayıt, ders kaydı, sınavlar vb.) faaliyetlerin genel hatlarıyla programlandığı Akademik Takvim'de belirtilen sürelerde yapılır.
 
Yüksek Lisansa Başvuru Nasıl Yapılır?
 
Her dönem başında resmi web sitemizden lisansüstü öğrenci alımları ile ilgili bilgilerin yer aldığı başvuru ilan metni yayınlanır. Yayınlanan metinde, başvuru koşulları, işlemleri, tarihleri ve öğrenci kontenjanları ile ilgili gerekli bilgiler yer alır.
  
ALES’siz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Yabilabilir mi?
 
Bu durum Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapmaya engel teşkil etmez... Bu durumda başvuru “Özel Öğrenci” statüsüyle yapılabilir. Ancak, özel öğrenci statüsünde kaydı yapılan programın toplam kredi yükünün en fazla yarısı alınabilir. Yani 24 kredilik bir programın özel öğrenci statüsünde en fazla 12 kredisi alınabilir.
  
Ales Puanının Geçerliliği Kaç Yıldır?
 
ALES sınavına girildiği tarihten itibaren 3 yıl.
  
Aynı Anda İki Farklı Yüksek Lisansa Başvuru Yapılabilir mi?
20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan YÖK Başkanlığının Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin diğer hükümler başlığı altında 35/6 maddesi gereğince "Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." hükmünü getirmektedir. Ancak aynı yönetmeliğin geçici hükümler başlığı altında yer alan Geçici Madde 1/2 ye göre "bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 35. maddenin 6. fıkrası uygulanma.hükmü yer almaktadır.