KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK pdf Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik pdf Performans Esaslı Bütçeleme GENELGE pdf Performans Programı Hazırlama Rehberi pdf Performans Programı Hazırlama Rehberi  EK-EXCEL  xls