Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Gürkan Yıldırım

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Abdullatif Kaban
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ömer Bilen
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu