Genel Koordinatör Öğretim Görevlisi Gökhan Kömür

Erasmus Koordinatörü Öğretim Görevlisi Gökhan Kömür

Farabi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Yunus Kaya

Mevlana Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Akın Özdemir
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Komisyonu