Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Osman Gündüz

Sekreterya Fakülte Sekreteri Beşir Demir
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu