Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Kürşad Kara

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Araştırma Görevlisi Rifat Ramazan Berk
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu