Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Turgut Bayramoğlu

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi İsmail Dursunoğlu
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu