Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Atakan Durmaz

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Uğur Turhal
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu