Dekan Profesör Doktor Haldun Özkan

Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım

Fakülte Sekreteri Vekili Fakülte Sekreteri Beşir Demir
Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Kurulu