Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Enes Dertli

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Selahattin Koşunalp
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Engin Şahin
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu