Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Engin Şahin

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Enes Dertli
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Selahattin Koşunalp
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu