Bölüm Başkanı Doçent Doktor Hayriye Şengün

Bölüm Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Esmeray Alacadağlı