Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Sevim Akgül
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu