Dekan Profesör Doktor Nasrullah Hacımüftüoğlu

Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Fatih Kaya
Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Özkan

Fakülte Sekreteri Vekili Fakülte Sekreteri Mustafa Kansız
Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Kurulu