Dekan Profesör Doktor Nasrullah Hacımüftüoğlu

Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Fatih Kaya
Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Özkan

Fakülte Sekreteri Vekili Halis Kılıç
Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Kurulu