Dekan Profesör Doktor Emin Erdem

Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Hülya Kodan
Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Ergen

Fakülte Sekreteri Vekili Fakülte Sekreteri Beşir Demir
Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Kurulu