Yönetim

Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ferdi Güzel
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu